D21a jeho nová inscenace s názvem BENEŠŮV POSEL aneb po Háchovi Beneš aneb Nečas pod pokličkou dějin

08.04.2023 18:14

 

 

BENEŠŮV POSEL

Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček

Premiéra: 3. 4. 2023

Nejbližší reprízy této sezony: 

27. dubna, 8. května a 8. června 

Divadlo D21

 

 

Pražská nezávislá scéna, Divadlo D21, se po dvou letech opět vrátila ke spolupráci, jež stála za úspěchem inscenace EMIL, ČILI O HÁCHOVI.

Hra loni získala prestižní Cenu Marka Ravenhilla

(pro nejlepší inscenaci současného textu).

Osvědčenou tvůrčí dvojici Jakub Vašíček & Tomáš Jarkovský i tentokrát doplnil scénograf Karel Czech a hudebník Daniel Čámský.

 

 

Benešův posel, je druhou premiérou letošní divadelní sezóny se závažným podtitulem

AMPUTACE SRDCE.

Jde o historicky první - divadelní - zpracování dnes už téměř neznámé tzv.

Nečasovy mise.

Hra řeší cestu tehdejšího ministra Československé vlády, Jaromíra Nečase, jakožto posla,

vyslaného prezidentem republiky, Edvardem Benešem do Paříže,

aby tam – coby posel tlumočící kontroverzní a utajovaný Benešův plán –

předal tajný Československý návrh, pro chystané zasedání čtyř evropských států, známé jako

Mnichovská dohoda.

 

 

Zoufalí lidé v zoufalé situaci dělají zoufalé kroky

 

A hlavy zoufalých států nejsou výjimkou. Vše však v takovém případě – neboť je to zpravidla v rozporu s veřejným míněním a občas i racionálním myšlením - probíhá raději tajně a prostřednictvím nějakého obětního posla, na něhož se to v případě neúspěchu hodí. V případě úspěchu se o poslovi ani necekne a smetanu slízne státotvornost hlavy státu…

Událost, o které je hra, tedy obskurní návrh prezidenta Beneše vynucení okolnostmi tlumočený oddaným ministrem, jenž si plně uvědomoval jednak nesmyslnost návrhu, současně zoufalství a beznaděj do něj vloženou a přesto tuto tlumočnickou roli posla (osla) přijal a provedl, je především správně načasovaná.

Kdo z nás ví a kdo z nás raději ani nechce vědět, jaká „zoufalá“ jednání a jaké „zoufalé“ návrhy lítají nyní mezi mnoha stranami, státy, politiky, organizacemi, společenstvími a manažery a jací posli je (musejí) tlumočí…

Dobře, že se taková věc, právě nyní rozkrývá…

 

 

Petr EDVARD Pochop, zde řečený BENEŠ…

 

Petr Pochop, kmenový pilíř souboru divadla D21, dostal na této scéně již mnoho možností ztvárnit nejrůznější charaktery. Postavy dramatické, tragické, komické, lidské i nelidské. Postava Edvarda Beneše se k nim řadí, ale také se z nich poněkud vymyká.

Jednak představuje figuru všeobecně známou, což je vždy tak trochu složitější.

Jednak ji - díky chytře zkombinovanému scénáři - předvádí v několika polohách.

Nejprve nám naznačí začátky kariéry pozdějšího prezidenta. Scénář nám ale dává nahlédnout i do duševních schopností, do osobních vlastností a dokonce do povahy Beneše. Jeho minimálně dvojí tvář. Zleva k lidu tvář vizionáře, zprava k světu tvář politická, tvář naivního idealisty. Dvojí (se) vidění a to ho provází celý jeho života běh.

Petr Pochop tak má možnost vážně i s nadsázkou, dokumentárně i v karikatuře, ony psychické i faktické kotrmelce diskutabilní postavy našich novodobých dějin, velice precizně, citlivě, zřetelně a hlavně silně emotivně představit.

V jedné chvíli je vám toho zoufalce líto, myslí to přece dobře, ale kolo dějin ho válcuje. V jiné chvíli si pro změnu soudný člověk zoufá, jak se mohl takový nejasný typ stát tím, kým se stal. A pak je tu i jeho vlastní boj o vlastní existenci, role prezidenta štvance, prezidenta státu bez státu, věrného původním zásadám a dokonce i etice, ale už v časech, kdy zásady ani etika už dávno neplatí. A konec ho vidíme jako starce nad hrobem, jemuž unikají z hlavy souvislosti a těla život. Zoufalce, jenž nebyl v jádru špatný, ale vše bylo proti němu a zázraky dělat neuměl. Ale ani by mu je nikdo nedopřál. Člověka na konci cesty, který se snaží – už alespoň jenom sám sebe – přesvědčit, že tak špatný nebyl. A nebyl. Jen špatně dopad.

Petr Pochop zde podává jeden ze svých nejniternějších výkonů. Ne-li ten vůbec nejlepší.

 

 

Ondřej JAROMÍR Pavelka, zde řečený NEČAS

 

Jaromír Nečas v podání Ondřeje Pavelky, který sestoupil z piedestalu Zlaté kapličky, aby rozvinul svoji charakteristickou gestikulační uměřenost jako vzácný host divadla D21.

A dobře udělal.

Je tu v roli zrcadla povahových veletočů Beneše. Realista, skeptik, sarkasta a hlavně mluvící svědomí, příslovečný - kostlivec ve skříni. Však také právě ta skříň je mu skvělým pomocníkem ve zdůraznění jeho postojů. Pavelka jako Nečas, který už ale nežije, tu představuje nezkresleně, ale s espritem a šarmem, životem uvláčeného člověka, který se zhostil úkolu, o němž až moc dobře věděl, že je úkolem nesmyslným, ale přesto se ho, jako poctivý Čech ujal. Ne pro svou slávu, ale pro vlast. Pavelka, vede dialog s Benešem, komentuje události zpoza scény a posléze i přímo na scéně a ukazuje Benešovi reálný svět, který Beneš nevnímal. Současně je postava Nečase prostoupena pocitem nekonečného nevděku, který jej prostupuje.

A aby bylo jasno, a to hned od počátku, co, či koho, Nečas Pavelka představuje, jakou figurou na šachovnici dějin, zvládá Ondřej Pavelka nastavit hned na samém počátku hry, v prologu. Kdy zabrblá, že s ním často nesouhlasil, ale že byl k němu loajální. Asi tak nějak. A k tomu trpce uondán a mírně znechucen odchází do zákulisí, za skříň, z níž se pak vynořuje, jako duch, a svědomí Benešovo.

Pavelka to zvládá vše tak, že vlastně není třeba ani znát historická fakta o postavě, kterou tu představuje. Dokonce i autor těchto řádek, si nebyl jist, zda jde o postavu historickou, či fiktivní a scénářem jen vyfabulovanou. Až doma zjistil, že tento rytíř smutné postavy existoval a že je v Pavelkově podání vylíčen tak, že divák nepotřebuje k němu dalších vysvětlování.

My si to, ale pro zvídavé návštěvníky našeho webu a potenciální diváky tohoto představení ve stručnosti dovolíme, s odvoláním na Wikipedii, učinit. Neuškodí to vědět, i když díky herectví Ondřeje Pavelky a díky scénáři, to není zase až tak nutné. 

 

 

Jaromír Nečas (1888 – 1945)

 

·         český sociálně demokratický politik, národohospodář, publicista, poslanec a ministr sociálních věcí.

·         stavební inženýr, jenž před 1. sv. válkou působil ve Státní stavební správě na Podkarpatské Rusi a Bukovině.

·         po roce 1918 tajemník guvernéra Podkarpatské Rusi.

·         1920 - 1924 odborový rada v kanceláři prezidenta T. G. M.

·         Od roku 1919 v Československé sociální demokracii

·         1924 poslanec Národního shromáždění.

·         1935 - 1938 členem vlády - ministr sociálních věcí a zástupce ČSR u Mezinárodního úřadu práce v Ženevě.

·         angažoval se pro překonání světové hospodářské krize a usiloval o zmírnění nezaměstnanosti rozsáhlými investicemi, jež měly generovat nová pracovní místa.

·         věnoval se modernizaci systému sociální péče

·         vynikal i jako odborný publicista.

·         V době Mnichova se snažil v Ženevě mobilizovat ve prospěch republiky.

·         15. září 1938 (!!!) odcestoval - z pověření prezidenta Beneše (!!!) - do Paříže s tajným posláním, tlumočit Benešovu ochotu vzdát se části pohraničního území.

·         šlo o 4000 – 6000 km², pod podmínkou přesídlení 1,5 až 2 milionů německých obyvatel do Německa s tím, že němečtí demokraté a Židé by zůstali v Československu.

·         po Mnichovu vystupoval proti nacismu a ve druhé republice působil jako předseda Nejvyššího cenového úřadu.

·         za Sociální demokracii byl členem odbojového Politického ústředí.

·         v lednu 1940 byl však nucen uprchnout do Francie a pak do Londýna, kde se zapojil do Benešovy exilové vlády.

·         nejprve jako státní ministr, pak ministr pro hospodářskou obnovu

·         zhoršený zdravotní stav, byl však impulsem pro jeho odchod z exilové vlády a politického života vůbec.

·         1943 sepsal zprávu o své úloze v mnichovské krizi Remarks about the Political Events Before and After Munich (uložena ve Stanford University), kde se obhajoval z obvinění, že jednal z vlastního popudu.

·         při útěku z republiky tu zanechal ženu a dceru. Obě zahynuly v koncentračním táboře.

·         dožil na venkově ve Walesu v Merthyr Mawr, kde 30. ledna 1945 zemřel.

·         dle svého přání byl jeho popel rozptýlen nad místními vřesovišti

 

 

„Dva týdny před Mnichovem jsem byl zavolán prezidentem Benešem z jeho úřadu. Vzpomínám si, jak jsem byl šokován naším rozhovorem při této příležitosti, a trvalo několik minut, než jsem se vzpamatoval.“

Jaromír Nečas

 

 

„Tento plán reálný nebyl, vzhledem k tomu, že nebylo možné předpokládat, že by Hitler přistoupil na takové požadavky. S malým územím by měly do Německa odejít až dva miliony Němců. Plán musel být tajný, protože podle tehdejšího československého právního řádu by šlo o velezradu. Ministru Nečasovi by mohlo hrozit doživotí, výjimečně až trest smrti, prezidentu Benešovi by mohlo hrozit sesazení z funkce a neměl by možnost znovu se o ni ucházet.“             

Jan Cholínský, historik

 

 

„Dvacet let po pádu komunismu bylo v českých zemích 63 ulic a náměstí pojmenovaných po Edvardu Benešovi.

Je to moc nebo málo…?”

Jakub Vašíček, režisér

 

 

Dvě postavy beze jmen, Hana Mathauserová a Ivana Huspeková (Machalová)

 

Je-li scénáristickým záměrem vykonat rychlý, skokový, přehledný a sdělný průlet nad životem jednoho složitého státníka mnoha duševních poloh, ve složité době plné zvratů mimo nejen zákon, ale zákonitosti, chce to signály, naznačující, kde se nalézáme, co se kolem děje a o čem to ti dva – z hlediska historie – právě mluví. Pseudoklaunská, ale jak už to u klaunů bývá, v rámci zásady, že nikdy žádná prvoplánová sranda, není nic moc veselá a jen maskuje tvrdou tvář pravdy a protáhlou tvář smutku.

O to se přičinily i tyhle dvě postavy, které nemají konkrétní jména, nejsou ani konkrétní a jsou vždy tím, co nás – diváky – uvede do obrazu. Rámují jednotlivé epizody. Oživují tristní obsah děje a tak trochu by se dalo říci, že zastupují českou povahu. Snad jen my na celém světě si umíme dělat legraci z tragédií, které nás válcují jak váleček těsto na nudle. Omladina, která byla na představení v převaze, o přestavovaných událostech ví nesporně pramálo. Cosi zaslechli ve škole, ale pravěk, nanejvýš dávnověk, už jim, fakt, nic neříká.

Tak jim to Hana s Ivanou musejí nejen napovědět, ale přímo doložit. Při přestavení nelze přece lovit v mobilu na síti sítí...

Tam je pro ně přece vše. A děvy to zvládají. Potlesk na závěr byl „spontánní a neutuchající“ jak se kdysi říkávalo, a děkovaček bylo nepočítaně.

 

 

 Z tiskové zprávy k přestavení                

 

Dva roky poté, co vznikla oceňovaná inscenace o Emilu Háchovi, se tvůrci vrací do tematicky spřízněných vod soudobých českých a evropských dějin.

Jak název napovídá, BENEŠŮV POSEL bude na „EMILA“ lehce navazovat...

Oním Benešem v názvu není nikdo jiný než druhý československý prezident a diplomat Edvard Beneš. Jeho poslem pak ministr sociálních věcí Jaromír Nečas.

V hereckém obsazení se kromě členů souboru – Petra Pochopa v roli Edvarda Beneše, Hany Mathauserové, Ivany Huspekové (dříve Machalové) – a Daniela Čámského, objeví také vzácný host.

V roli klíčové postavy „Mnichovské dohody“ Jaromíra Nečase hostuje poprvé v historii D21 člen činohry Národního divadla Ondřej Pavelka.

S poněkud kontroverznějším a na posouzení výrazně složitějším tématem než posledně se dramaturg a autor Tomáš Jarkovský s režisérem Jakubem Vašíčkem potýkají zodpovědně, ale také se svým nezaměnitelným smyslem pro humor.

Obě inscenace mnohé spojuje. Na rozdíl od hry EMIL ČILI O HÁCHOVI se s ohledem na omezené historické prameny tentokrát dočkáme větší dávky fikce.

Lze vytušit, že bez zajímavosti rozhodně nebude ani nový kontext, který příběhu Benešova posla propůjčuje současná mezinárodní politická situace.

 

 

Divadlo D21 má v plánu doplňovat reprízy inscenace o další doprovodné aktivity jako například dramaturgické úvody, besedy s herci a tvůrci nebo „Barové napojení“.

Poslední jmenované je novinkou v nabídce divadla  a jedná se o neformální setkání všech účastníků představení po jeho skončení na baru, jehož hlavním účelem je sdílení a prodloužení diváckého zážitku.

 

Text: Richard Koníček

Ilustrační foto z představení a zkoušek: Míša Škvrňáková, pro D21

 

 

BENEŠŮV POSEL

Autoři: Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček

Hrají: Ivana Huspeková, Hana Mathauserová, Daniel Čámský j.h., Ondřej Pavelka j.h., Petr Pochop

Režie: Jakub Vašíček

Dramaturgie: Tomáš Jarkovský

Scéna a kostýmy: Karel Czech

Hudba: Daniel Čámský

Reprízy do konce sezony:

27. dubna, 8. května a 8. června 

https://www.divadlod21.cz/