Čtvrtstoletí . Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015 aneb fotografie plné hluboce osobních výpovědí i subjektivních pohledů autorů

02.06.2016 10:59

 

 

Galerie hlavního města Prahy/Dům fotografie - Praha

31. 5. – 18. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tiskové konferenci k nové výstavě fotografií, kterou uspořádala Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě jako příspěvek k 25. výročí vzniku Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity, jsme byli také seznámeni s historií vzniku Institutu. Dozvěděli jsme se, že při vzniku ITF bylo velmi důležité a náročné sehnat pedagogy… Institut tvůrčí fotografie v Opavě totiž  startoval z nuly a během 25 let se přesto stal respektovaným ústavem, který vyhledávaji studenti z celého světa.

 

 

 

Tiskovou konferenci zahájila Magdaléna Juříková, ředitelka GHMP slovy, že ještě tak barevně vybavenou výstavu v Domě fotografie GHMP neměli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté promluvili fotograf a pedagog Jindřich Štreit (na foto nahoře vlevo), kurátoři výstavy Vladimír Birgus (na foto nahoře vpravo) a Josef Moucha (na foto dole vpravo). 

 

Výstava představuje retrospektivu toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské, diplomové a disertační práce za posledních 25 let, přesahuje školní rámec a vyznívá spíše jako přehlídka části mladé české, slovenské a polské fotografie a jejích současných trendů. 

(Jako zajímavost můžeme připomenout, že ne všechny fotografie jsou adjustovány ve stejných rámech).

Mnohé z 211 fotografií od 61 autorů, instalovaných v obou podlažích (portrét, dokumentární fotografie) Domu fotografie GHMP, již známe, především z Prague Photo, které se letos konalo v pražském Kafkově domě.

 

Instalace zahrnuje vedle fotografií studentů a nedávných absolventů i práce tvůrců, kteří školu ukončili v minulosti a již se prosadili v mezinárodním kontextu – například Dity Pepe, Rafała Milacha, Báry Prášilové, Andreje Balca, Romana Vondrouše, Pavla M. Smejkala, Terezy Vlčkové, Mariusze Foreckého nebo Tomáše Pospěcha. Vedle exponátů nabízí makety fotografických publikací, bakalářské, diplomové a disertační práce.

Vystavené fotografie v široké škále stylů, témat i motivů ukazují, jak se dnes stírá rozdíl mezi digitální a analogovou fotografií, mezi takzvaným vysokým a nízkým uměním nebo mezi dokumentární a inscenovanou tvorbou a jak často se dnes do popředí dostávají hluboce osobní výpovědi a subjektivní pohledy autorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Začalo to všechno před 25 lety

Když na podzim 1990 začala výuka na opavském Institutu tvůrčí fotografie, v celém postsovětském bloku bylo možno samostatně studovat fotografii pouze na pražské FAMU a na Vysoké škole pro grafiku a knižní umění v Lipsku. Dnes je takových vysokoškolských pracovišť jenom v České republice osm. To opavské je mezi nimi nejen 2. nejstarší, ale počtem studentů i pedagogů také zdaleka největší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Institut postupně získal akreditace na magisterské studium a na studium doktorské
  • vybudoval profesionální ateliér, temné komory a počítačové učebny, odbornou knihovnu a rozsáhlý archiv
  • zájem o studium neustále rostl a do školy se hlásili nejen čeští a slovenští zájemci, ale také uchazeči z Polska a jednotlivě i z Německa, Itálie, Francie, USA, Lucemburska, Japonska, Ruska, Chorvatska a dalších zemí
  • dnes je ITF mezinárodní školou, kde více než třetina studentů pochází ze zahraničí
  • přestože je v České republice možno fotografii studovat na řadě dalších vysokých škol, počet uchazečů o studium na ITF stále mnohonásobně převyšuje počet přijatých studentů. I když hlavní roli ve studijním programu hraje volná tvorba, studenti jsou také vedeni k profesionálnímu zvládnutí řady oblastí užité tvorby, k tomu, aby dovedli o fotografii přemýšlet, mluvit a psát v širokém kontextu, aby se dobře orientovali v historii a současnosti fotografie
  • všechny teoretické práce jsou zveřejňovány Univerzitní knihovnou v Opavě i na webu www.itf.cz  a jsou přístupné širokému publiku 
  • ITF nemá ateliérový systém, kde jsou posluchači po celou dobu studia vedeni jediným pedagogem. Každý student Institutu přichází do styku s mnoha tvůrčími názory, jež představuje 9 kmenových a 8 externích pedagogů, ale také řada dalších vedoucích tvůrčích dílen a hostů na přednáškách a v seminářích. Žádný typ volných fotografií není na ITF apriorně preferován; rozhoduje kvalita a originalita.

 

Během čtvrtstoletí své existence vychoval Institut řadu absolventů, kteří se výborně uplatňují ve volné i zakázkově tvorbě stejně jako pedagogové uměleckých škol, kurátoři, pracovníci muzeí a galerií, fotoreportéři v médiích, publicisté, pracovníci aukčních domů.

Někteří ze studentů získali významná mezinárodní ocenění, k jakým patří Leica Oskar Barnack Award, European Central Bank Photography Award, Grand Prix New York Photo Festival, Grand Prix BMW Lyon Septembre de la photographie, Grand Prix Photo Festival Łódź nebo první ceny v soutěži World Press Photo a nespočet cen v soutěžích české, slovenské a polské novinářské fotografie včetně několika ocenění Fotografie roku.

Sedm studentů ITF bylo vybráno Elysejským muzeem v Lausanne do předchozích dvou ročníků putovní přehlídky mladých fotografů z celého světa „reGeneration – Tomorrow’s Photographers Today“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmenoví pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU: Vladimír Birgus (vedoucí), Pavel Mára, Josef Moucha, Dita Pepe, Václav Podestát, Karel Poneš, Tomáš Pospěch, Jiří Siostrzonek (zástupce vedoucího), Jindřich Štreit

Stálí externí pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU: Otakar Karlas, Jan Mahr, Marek Malůšek, Rafał Milach, Miroslav Myška, Štěpánka Stein, Petr Vilgus, Miroslav Zeman

Poděkování: Jan Flaška, Lukáš Horký, Karel Kerlický, Lukáš Lamla, David Macháč, Karin Martínková, Ivana Mikolášová, Zdeněk Stuchlík, Pavel Tuleja, Zuzana Urbánková

 

 

 

 

Kurátoři výstavy: Vladimír Birgus, Josef Moucha

 

 

 

 

 

Koordinace: Dana Haltufová

Grafické řešení: Vladimír Vimr

Anglický překlad: Derek Paton

Redakce textů: Lucie Vidmar

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Marketing, vedoucí: Miroslav Koláček

Public relations, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

 

110 00 Praha 1

Revoluční  5

Máme otevřeno: úterý –neděle:  10.00–18.00, čtvrtek 10.00–20.00 hodin

 

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

www.ghmp.cz

 

Doprovodný program

  • kurátorská prohlídka

čtvrtek 16. 6. 2016/18.00 hodin

čtvrtek. 8. 9. 2016/18.00 hodin

 

  • víkendové výtvarné workshopy

sobota 2. 7. 2016/ 13.0–18.00 hodin/Vrstvení fotografie jako záznam myšlenky, Dům fotografie

sobota 10. 9. 2016/ 13.00–18.00 hodin/ Pozitiv a negativ, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Různorodý a osobitý přístup studentů a absolventů ITF k médiu fotografie uchopíme ve výtvarných reakcích prostřednictvím reflexe široké škály vystavených děl. Vizuální a slovní analýzou se pokusíme dekódovat nejen jejich obsahové sdělení a myšlenkové koncepty, ale i technické provedení. Zaměříme se na působení kompozice, formátu a barvy, a budeme tak rozvíjet percepční senzitivitu a schopnost přemýšlení o daných fotografiích. Nastíníme si variabilitu témat, možností a přesahů tvůrčí fotografie v období posledních 25 let v daném kontextu. Koláže z fotografií nám poslouží k práci s vrstvením a další postprodukcí fotografických obrazů.

 

  • výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

neděle 11. 9. 2016/15.00–18.00 hodin/ Fotogram I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

neděle 18. 9. 2016/15.00–18.00 hodin/Fotogram II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Dílna je zaměřena na experimentování s fotografickou technikou fotogramu. Účastníci budou pracovat v temné komoře a dotknou se základů techniky vytváření fotografického obrazu – práce s exponováním fotopapíru bez použití fotoaparátu.

Víkendové programy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase. Rezervace do 16.00 hodin předchozího dne (není podmínkou účasti).

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové – 5 Kč; děti nad 10 let – 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

 +420 606 612 987, 608 216 418

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková