Čtvrt kila ČUK aneb když porozumíme i beze slov

15.04.2015 14:44

Galerie ve věži - Novoměstská radnice

2. 4. - 26. 4. 2015

 

Na vernisáži výstavy, kterou jsme věnovali k  25 letům založení České unie karikaturistů, jsme  představili  kreslené vtipy  na téma Praha.  Autorů kresleného humoru, kteří se sdružují ve spolku České unie karikaturistů, zde zhlédneme na osmdesát (např. Vl. Balcar, M. Barták, Jiří Bernard, Pavel Hanák, Jitka Holečková, Fr. Kratochvíl, Roman Kubec, Václav Linek, Zdeněk Mareš, Jiří Pirkl, Poklop, Josef Poláček, Marek Simon, Jiří Srna, Igor Ševčík, Jiří Vaněk, Pavel Vorel Major…a další). 


Jak řekl Ivan Hanousek, ČUK a GAG, ve veřejnosti i v této době toužíme po chytré satiře a výtvarně kvalitním humoru.  „Už pár let přece čteme a slýcháváme, jak kdekdo volá po lepší a častější  zábavě všude kolem. A netušíme, proč by zrovna kreslený humor neměl být na tuto potřebu správnou odpovědí. Ihned srozumitelnou, pádnou a - vtipnou! Někdy to umíme i beze slov…V zemi, která dala svým obyvatelům lidově srozumitelné dílo Josefa lady, Ondřeje Sekory, Neprakty, Vladimíra Renčína či Pavla Kantorka, by bylo hodně pošetilé nevěřit, že tito Mistři české karikatury už zde nikdy nenajdou své následníky…můžeme pronikat různými způsoby s kvalitními vtipy na internet, vytlačit odsud ty neumětelské. Můžeme se nabízet jako ti nejnápaditější a tudíž nejpovolanější autoři reklam. Můžeme na tento žánr upozornit jako rychloportrétisté v televizi. Musíme ovšem přitom stále usilovat o návrat rubrik kreslených vtipů do novin a časopisů…ale můžeme taképokračovat také v tom, co je nám nejvlastnější: vystavovat, vystavovat a vystavovat…."


Smutná zpráva pro všechny známé Josefa Kobry Kučery

Když J. K. Kučera domlouval s radnicí Prahy 2 výstavu v Galerii ve věži k 25. výročí založení ČUK, nepředpokládal, že se její realizace nedožije. Zemřel 22. 2. 2015.

(kurátor výstavy: Jaroslav  Dostál)

 

Česká unie karikaturistů (ČUK) byla založena v roce 1990 a sdružuje autory kresleného humoru a karikaturisty z České republiky. ČUK je členem mezinárodní organizace FECO (Federation of Cartoonists´ Organisations).

  • Česká unie karikaturistů je profesní organizací, plnící zejména úlohu servisního centra pro své členy. Plní také roli zastřešovací, neboli jedná v zájmu svých členů se státními orgány, firmami i společenskými institucemi. Podmínkou pro přijetí do řad ČUK je trvalý zájem o tento publicistický žánr, aktivní činnost v oboru a splnění základních uměleckých kritérií.
  • ČUK byla až dosud pořadatelem či spolupořadatelem mnoha ročníků domácích i mezinárodních soutěží v kresleném humoru, několikrát do roka pořádá výstavy tohoto žánru ať již kolektivní, autorské, tematické či volné. Přestože nepracuje jako agentura, nabízí zájemcům zajištění veškeré činnosti s kresleným humorem související.
  • Členové České unie karikaturistů dostávají oficiální Zpravodaj ČUK, který poskytuje aktuální informace o dění ve spolku a  v kresleném humoru doma i v zahraničí. Některým členům ČUK je elektronicky zasílán též z magazín e-GAG, který se zabývá kromě různých informací z oblasti humoru také historií kresleného humoru a významnými autory v této oblasti. Jeho editor Ivan Hanousek založil i archiv jednotlivých ročníků tohoto bulletinu přístupný na webových stránkách ČUK.
  •  

Od roku 2004 ČUK uděluje své Výroční ceny. Tzv. Řád bílé opice (název vychází ze znaku unie) za významnou životní tvorbu kresleného humoru, za jeho popularizaci nebo za práci pro ČUK dosud získali (chronologicky) Jiří Winter-Neprakta, Miroslav Barták, Josef Kobra Kučera, město Písek, Ivan Hanousek, Vladimír Renčín, Východočeské muzeum v Hradci Králové, Jiří Slíva, Robert Radosta, Vladimír Jiránek, Fedor Vico a Josef Poláček.

www.ceska-karikatura.cz


 

Máme otevřeno: úterý - neděle 10.00 – 18.00 hodin

Vstupné: v souvislosti se vstupem na věž

plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč

Hodnocení: 70 %

 

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková