Cranach /Ze všech stran/From All Sides aneb zákon a milost v malířově podání...

30.06.2016 14:20

Národní galerie – Šternberský palác – Praha

23. 6. 2016 – 22. 1. 2017

 

Na tiskové konferenci k nové výstavě (30) obrazů Cranach /Ze všech stran, kterou připravila Národní galerie, jsme zhlédli  Cranachovy originály i kopie. Ve Šternberském paláci tak představujeme návštěvníkům netradiční pohled na dílo Lucase Cranacha, německého renesančního malíře.

 

 „Národní galerie již podruhé zahajuje letní výstavní sezónu jako tzv. Summer

 

 

Opening – tentokrát dokonce dva dny po sobě ve Šternberském a Veletržním paláci. Všechny aktuální výstavy spojuje do určité míry téma technologií – ať už se jedná o technologie filmové, architektonické nebo v případě Cranacha technologie umožňující nahlédnout pod povrch výtvarného díla,“ řekl Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze.

 

 

 

Cranach ze všech stran – originální, kopírovaný i falzifikovaný?

Výstava Cranach ze všech stran představuje německého renesančního mistra nejen prostřednictvím unikátních obrazů, ale také s pomocí průzkumu realizovaného Cranach Digital Archive Düsseldorf. Ten umožňuje návštěvníkům nahlédnout pod povrch mistrovských děl pohledem historiků, chemiků i restaurátorů a představuje výsledky, které vyvrátily pochybnosti panující ohledně pravosti některých Cranachových děl. Výstava představuje například příběh kopie malby Zákon a milost, která byla s ohledem na dataci a signaturu v podobě okřídleného hada možná jedním z prvních pokusů o Cranachovu falzifikaci.

 

Díla jsou představena ´ze všech stran´ nejen obrazně pohledem historiků, restaurátorů, chemiků a přírodovědců, ale i doslova – návštěvníci uvidí například očím běžně skryté ruby Cranachových maleb. Ke každé malbě je umístěna podrobná popiska obrazu, jeho příběh, zda se jedná o kopii nebo ne..

 

 

 „Výstavu zahajujeme ve Šternberském paláci rok před 500. výročím počátku reformace, která sehrála v Cranachově životě významnou roli. A to i přesto, že jako malíř sloužil ideologickým rivalům – jak reformátorovi Martinu Lutherovi, s nímž ho pojilo osobní přátelství, tak mohučskému kardinálu Albrechtu Braniborskému. Cranachův nevšední umělecký talent a schopnosti mu dokázaly zajistit toleranci faktu, že pracoval pro ´dva znepřátelené pány',“ vysvětlila kurátorka výstavy Olga Kotková.

 

 

Lucas Cranach starší (Kronach 1472 – Výmar 1553)

  • stál od roku 1505 v čele prosperující malířské dílny, vedle toho provozoval lékárnu a tiskárnu, vlastnil několik domů a pozemků
  • nemalé příjmy, aktivní společenský život i funkce radního mu zaručovaly postavení váženého občana města Wittenberg

Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je mimořádně různorodý a zahrnuje populární výjevy karikaturního obrazu Starého pošetilce či Cizoložnice před Kristem či Adama a Evy. Nejen o nich vyjevil výzkum pod vedením Gunnara Heydenreicha řadu dosud neznámých skutečností. U obrazu Bolestná P. Marie, považovaného dlouhá léta za kopii, bylo potvrzeno Cranachovo autorství, opačná situace nastala v případě záhadného Mistra IW, člena wittenberské dílny, jehož díla nebyla dlouho zcela jasně odlišitelná od děl Cranachových.

 

Ústředním exponátem výstavy je pak desková malba Zákon a Milost. Jako základní zdroj poznání luteránské teologie patří obraz mezi největší poklady německého malířství.

 

Malba poutala pozornost ihned po svém vzniku a krátce po dokončení začaly vznikat její první kopie. Jedna z nich se nachází i v Národní galerii. Průzkumy odhalily, že vznikla za pomoci propracovaných reprodukčních technik – čtvercové sítě sloužící k přenosu kompozice. Obsahuje také pole s nápisy, které bylo z originálu později odstraněno. Záhadný ovšem i nadále zůstává detail okřídleného hada, Cranachovy signatury, a datace 1529. Kopie vznikla v 2. polovině 16. stol. až po Cranachově smrti. Chtěl tedy kopista vzbudit dojem autentičnosti a kopii vydávat či dokonce prodat jako originálního Cranacha? Zda se jednalo o první pokus o falzifikaci, zůstává navzdory výzkumu nejasné,“ dodala Olga Kotková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Cranach ze všech stran představuje Cranachovo dílo zejména ve vztahu ke kulturnímu dění v Čechách a na Moravě a dokládá nebývalý zájem tuzemské šlechty a církve o jeho obrazy.

 

Kurátorka: Olga Kotková

Záštitu nad výstavou převzal: Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo

 

Doprovodné programy

 

  • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S LEKTORY

Soboty v 15.00 hodin

30. 7., 8. 10., 12. 11., 10. 12. 2016, 14. 1. 2017

 

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORKOU VÝSTAVY A ODBORNÍKY

1. 7.     16.30   hodin Olga Kotková (v českém jazyce)

9. 7.     16.00   hodin   Marius Winzeler (v německém jazyce)

2. 9.     16.30   hodin  Olga Kotková (v českém jazyce)

11. 9.   15.00   hodin Marius Winzeler (v německém jazyce)

6. 11.   15.00   hodin Olga Kotková (v českém jazyce)

10. 11. 16.30   hodin Marius Winzeler (v německém jazyce)

Vstupné: 80 Kč / 50 Kč (studenti, senioři)

Doba trvání: cca 45 min. / Místo setkání: výstavní sál (2. patro)

 

  • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 20 osob nabízíme komentované prohlídky

Cena: 800 Kč/hod./skupina + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 233 090 542 nebo na e-mailu: sp.educ@ngprague.cz

 

 

  • PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ

15. 10. 11.00   hodin/ Olga Kotková: Cranach ze všech stran: Jak se pozná originál, dílenská práce, kopie a falzum? Olga Kotková, přednáška s dataprojekcí a prohlídkou výstavy (v rámci cyklu Mistři evropského umění)

16. 10. 15.00  hodin/ Marius Winzeler: Überall Cranach: Betrachtungen zum Erbe der Cranach-Werkstatt in den böhmischenLändern (Cranach všude: Úvahy o dědictví Cranachovy dílny v českých zemích) – v německém jazyce

2. 11.   16.30   hodin/ Magdaléna Nespěšná Hamsíková: Lucas Cranach st. a jeho žáci v Čechách. Jak tvořili a jak je zkoumat?

24. 11. 16.30   hodin /Radka Šefců: Identifikace materiálů Lucase Cranacha

Cena: 120 Kč / 60 Kč (studenti, senioři a pedagogové)

Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: přednáškový sál (2. patro)

 

  • WORKSHOPY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

Zveme  na workshopy s profesionálními výtvarníky. Seznámíme se s různými uměleckými technikami, které se používaly v Cranachově době.

Neděle  10.30–17.30 hodin

23. 10., 20. 11.  2016, 15. 1. 2017

Určeno pro mládež od 13 let a dospělé

Rezervace nutná na telefonu: 233 350 042 nebo e-mail: sp.educ@ngprague.cz

 

 

  • VÍKENDOVÉ  DÍLNY PRO DĚTI  A  RODIČE

Milé děti a rodiče, zveme vás na průzkum obrazů Lucase Cranacha ze všech stran.

Velkolepý celek i dokonalý detail, zachycení dávného i současného, pozemský i nebeský svět – to vše uvidíme na dílech malíře slavného jména a jeho dílny.

14.00 – 16.00  hodin (děti 6–13 let)

22. 10., 27. 11., 18. 12. 2016

Cena: 90 Kč za osobu / Rezervace nutná 14 dní předem na ssueduc@ngprague.cz

 nebo na číslech 233 081 720 (721).

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A PROGRAMY S VÝTVARNOU AKTIVITOU

Cena:  40 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob / 800 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání 60 min. / Rezervace: dva týdny předem na tel. 233 090 542, e-mail: sp.educ@ngprague.cz

 

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Prostor pro vlastní výtvarné aktivity, pracovní listy pro mladší i starší děti.

Změna programu vyhrazena.

www.ngprague.cz

Na závěr prohlídky výstavy  doporučujeme prohlídku romantické zahrady s jezírkem a se spoustou soch….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lucas-cranach%3a-%c2%b4zehnajici-jezulatko%c2%b4-ve-sternberskem-palaci-ng-v-praze-aneb-muze-za-to-ostrava-/