Coexist, Coact, Collaborate aneb mezinárodní výstava o zkoumání globálních problémů světa mladými evropskými autory

30.06.2022 17:57

 

 

Coexist, Coact, Collaborate

3. 6. – 9. 7. 2022

Galerie UM

 

 

Výstava Coexist, Coact, Collaborate je výsledkem výzkumně-architektonického bádání, které má ambice otevřít prostor pro diskusi a přehodnocení sociální společnosti. Představí nový typ krajiny, ve které jednotlivé prvky fungují jako součást živého systému. Spíše než na formu se soustředí na vztahy mezi heterogenními elementy v čase a prostoru, a jejich vliv na globální situaci.“

kurátor projektu a vedoucí Ateliéru architektury III, prof. Imrich Vaško

 

 

Jak nahlížet na aktuální globální geopoliticko-ekologickou situaci?

Jakou roli může hrát architektura v pochopení výzev, kterým čelíme?

Co je podle mladých architektů potřeba přehodnotit a jak lze reagovat?

Pět projektů z pěti zemí nabízí cesty, jak znovuobjevit náš vztah k prostředí, kde architektura zprostředkovává principy soužití a spolupráce mezi lidmi, prostředím, architekturou a technologiemi.

 

 

To, co trápí svět, trápí i mladé autory

 

Otázky globálních problémů světa se s jeho stále vyšší technickou, společenskou či politickou úrovní spíše množí, než ubývají. Je možné, že před sto lety se tím čím mi dnes nikdo nezabýval, nikdo to neřešil. Ano, ale asi ty naše dnes tak citelně vnímané problémy světa, nebyly tak zřetelné, protože nenabývaly takových rozměrů, rozsahů a naléhavosti. Určitě ne, protože by se jimi civilizace jako celek, určitě také nějak po svém zabývala. Ale tam kde nás dnes celoplanetárně tlačí bota, tehdy rozhodně naše předky tolik bota ještě netlačila. A že by ty globální problémy tehdy lidé nezaznamenali, že by o nich nic nevěděli, je omyl. Nepodceňujme naše předky. Mayská civilizace věděla – například - o vesmíru možná víc než my dnes. Asi je to totiž tlačilo víc, než ony naše současné globální problémy.

A protože lidé nejsou (a nikdy ani nebyli) hluší a slepí k oněm dnešním globálním problémům, jsme jako celek, jako lidstvo, nuceno je – chtě nechtě – vnímat. Však nám - kdyby nic jiného - do myslí proudí stále všemi sdělovacími prostředky. A máme-li převážně mysli běžné, netlačí nás to tolik jako mysli umělců, citově vnímavějších i za nás.

Proto není divu, že studenti věnující se uměleckoprůmyslovým oborům, jsou oněmi globálními tématy jati o poznání víc a hlouběji, tak trochu vlastně i za nás, a že se k nim, výhradně za nás touží, jsou nuceni, nutkání a umějí vyjadřovat. A o tom je i nejnovější výstava v Galerii UM.

 

 

Mezinárodní expozice na silná témata

 

Nevelké prostory galerie Um, dané možnostmi budovy, neskýtají příliš rozletu autorům, řešícím, v sobě, mezi sebou, v nás, celosvětová a značně citlivá globální témata. Ale i tak se studentům – autorům, pod patronací kuráta výstavy prof. Imricha Vaško, zdařila atraktivní, působivá a – doslova - výmluvná  výpověď na téma jak to cítí oni.  Ano, pro srovnání citlivosti duší v rámci globalizace všeho, jsou vystaveny projekty nejen pocházející z pražské UMPRUM, ale z jiných zemí. A autoři si berou značně horká sousta: kvalita vzduchu, kvalita vody, vnímání planety Země vůbec, digitalizace všeho a témě dnes asi nejnovější a nejdiskutabilnější, fake news zpochybňující současný svět, jeho závěry ve všem a vždy…

 

Jak to vidí a jak se vyjadřuje vystavující „silná pětka“

 

Zde, si ale netroufáme hodnotit jednotlivé realizace naším laickým pohledem, a proto raději citujeme z odborné kurátorské zprávy charakteristiky jednotlivých autorských výstavních projektů. 

Dodáváme také, že Výstava Coexist, Coact, Collaborate je pokračováním desetiletých ambicí Ateliéru architektury III UMPRUM, představovat nejaktuálnější tendence problematiky mezinárodního architektonického výzkumu.

 

 

·         Veronika Miškovičová, UMPRUM – Nástroje výměny

 

„Veronika Miškovičová z UMPRUM s projektem Nástroje výměny zkoumá, jakým způsobem umíme propojit a rekonstruovat vodní ekosystémy.

Skleněné struktury díky technologickým principům utvářejí druh ekosystému, v němž neustálý růst mikrořas absorbuje oxid uhličitý z okolního prostředí a zároveň produkuje pro nás potřebný kyslík“.

 

 

·         Adam Hudec, Rakousko - Orgán ztělesnění

 

„Zkoumáním mikroskopických procesů, které jsou skryté našim smyslům, se zabývá projekt Orgán ztělesnění Adama Hudce, doktoranda Akademie der bildenden Künste Wien. Tato jednoduchá struktura z bioplastu vytváří intimní prostředí bez jakéhokoli mikroskopického života díky filtraci vnitřního vzduchu přes nanotkaninu.

Dechová terapie uvnitř prostoru, poskytuje uvědomění, co znamená býti člověkem.“

 

 

·         Terézie Grešková, Rakousko / Velká Británie - Storytelling Bio.Curtain 

 

„Kvalitu ovzduší zkoumá projekt Storytelling Bio.Curtain Terézie Greškové působící na Universität Innsbruck.

Projekt je bio-digitální instalací, která vznikla ve spolupráci s londýnskou inovativní firmou ecoLogicStudio a která představuje technologie řasových membrán.

Její jedinečnost spočívá ve výzkumu, jak fotosyntetická architektura ovlivňuje nejen naší zkušenost, ale také, jak se cítíme. Zážitky, jež si s sebou odnášíme, zaznamenává pomocí senzorů snímajících kvalitu vzduchu, dokumentuje také emoční reakci návštěvníka na příběh s názvem Cyber Joga.“

 

 

·         Yelta Köm, Holandsko -  Recession: Circular Symphony

 

„Na vnímání světa se zaměřuje projekt Yelty Köm,  Recession: Circular Symphony. Yelta Köm z Delft University of Technology se zamýšlí nad sledováním světa a nad propojeností lidí, kterou netvoří jen původní zaběhnuté struktury měst, ale neviditelné digitální sítě.

Její videoinstalace sleduje, zaznamenává a zachycuje nové vztahy.“

 

 

·         Šestice mladých tvůrců skupiny u2p050, Francie - Milky way 2021

 

„Problémem digitalizace se zabývá skupina u2p050. Šestice mladých tvůrců projektu Milky way 2021 zkoumá myšlenkové experimenty, které otevírají cesty ke zpochybnění našeho současného světa a rostoucí digitalizace. V jejich perspektivě se stroj stává široce otevřeným dalekohledem.“

 

Text připravili s využitím tiskové zprávy: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.  

 

 

Coexist, Coact, Collaborate

3. 6. – 9. 7. 2022

Galerie UM

Vystavující: Veronika Miškovičová, Adam Hudec, Yelta Köm, Terézia Grešková, u2p050

Kurátor: Imrich Vaško

Architektura výstavy: Imrich Vaško, Veronika Miškovičová

Produkce: Veronika Miškovičová, Šárka Váňová

Grafika: Permanent Office

GALERIE UM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

nám. Jana Palacha 80, Praha 1

otevřeno PO - SO 10 - 18 hodin, vstup volný