Co se skrývá pod podlahou aneb když archeologové odhalili historický středověk už (či až?) sedm metrů pod zemí…

18.09.2019 09:36

Národní knihovna České republiky/ Galerie Klementinum - Praha

12. 9. - 10. 11. 2019

 

Historie na každém kroku,

to je areál bývalé jezuitské koleje v centru Prahy Klementinum

 

Vernisáž nové výstavy Archeologické objevy v Klementinu za hojné účasti návštěvníků i několika dominikánských kněží zahájila tisková mluvčí Irena Maňáková slovy, že se jedná o (první) unikátní expozici věnované archeologickým nálezům ze středověku. Výzkumy budou pokračovat dále a doufá se, že se najdou další nálezy, tentokrát z novějšího období po středověku.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Klementinum je nejen významnou památkou barokní architektury, ale též areálem bohatým na archeologické nálezy. Více jak tisíciletá kontinuální lidská činnost v jádru Starého Města pražského, poblíž dřevěného mostu přes Vltavu, zanechala četné doklady, které vypovídají o historii místa a životě našich předků. V 11. století zde prosperovaly specializované dílny pražských železářů, ve 12. století se objevují dílny kovolitců. V tomto období se až na výjimky stavělo ze dřeva.

 

V posledních letech v areálu Klementina intenzivně pracovali archeologové, kteří zaznamenali řadu nových objevů, přičemž jsme jako návštěvníci Klementina neměli ani tušení o tom, že chodíme po historických budoucích architektonických nálezech -  jak dokládá expozice plná historických objevů, zejména ze středověkých hrobů nalezených - zlomků náhrobních kamenů, podkov, hrnců, nástrojů, šperků (skleněných korálků) a nožů, nádob na milodary a architektonických článků i zlomků gotického reliéfu.  Současně zde  na vystavených panelech s fotografiemi se můžeme podrobně seznámit s danou oblastí, jak před příchodem jezuitů (do roku 1556) vypadala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pokud začnou archeologové pracovat v historickém centru Prahy,

je téměř jisté, že odhalí nejednu zajímavost.

Jsem rád, že se nám podařilo

ve spolupráci s Národním památkovým ústavem

 tuto velmi poutavou výstavu realizovat,“

řekl generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

 

Archeologové tak vůbec poprvé prezentovali výsledky výzkumů, které probíhaly zejména na Hlavním nádvoří Klementina v letech 1997 - 2017. Jejich nové objevy, zejména při odkrytí několika středověkých pohřebišť 2. pol. 9. a 1. pol. 10. století, v mnoha směrech rozšířily znalosti o nejstarší historii Starého Města pražského.

 

 

 

V bohatě členěné expozici se můžeme také pokochat modelem nejstaršího dominikánského kláštera ze 13. století, který jezuitská kolej postupně nahradila. Současně zde můžeme vidět, jak daná oblast vůbec před příchodem jezuitů vypadala. Po roce 1230 sem přišli dominikáni a vybudovali svůj klášter, přičemž jediné viditelné pozůstatky nejstarších středověkých staveb se nalézají ve sklepě pod kostelem Nejsvětějšího Salvátora. 

 

„Předpokládali jsme, že tento klášter zanikl při výstavbě barokní jezuitské koleje. Když byly objeveny zbytky zdiv kláštera, jednalo se o jeden z nejvýznamnějších nálezů. Poprvé totiž dokládaly existenci tohoto kláštera, ve kterém se jezuité usídlili a následně zde vybudovali dvouhektarový barokní areál,“  dodal Martin Kocanda.

 

„Rekonstruován je i vzhled a proměna okolní středověké zástavby

včetně dosud neznámých románských staveb“

sdělil Mgr. Jan Havrda, vedoucí oddělení archeologických výzkumů NPÚ,

územního odborného pracoviště v Praze.

 

„Navíc vůbec poprvé se zde návštěvníci dozvědí informace

 o nejstarších pohřebištích v této části města,

 jejichž počátky spadají až do 9. století“,

doplnil Mgr. Jan Havrda.

 

110 00 Praha 1 - Staré Město

Klementinum 190/5 (vchod B2)

Máme otevřeno:

úterý - neděle: 10.30 – 18.00 hodin

 

 

Hmotová rekonstrukce dominikánského kláštera sv. Klimenta

měřítko: 1 : 100

(model nejstaršího dominikánského kláštera ze 13. století)

autoři: 

Šárka a Petr Müllerovi, Michal Chalupa a Vojtěch Dvořák

Katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, 1 x Martin Frouz (titulní foto)

 

www.klementinum.cz

www.nkp.cz