CLOUD 69/Mraky práce A69 (1994 - 2019) aneb když všechny myšlenky vznikají bez počítačových programů na papíře …či procházka v oblaku…

13.09.2019 11:31

 

 

 

 

Galerie Jaroslava Fragnera - Praha

11. 9.  - 28. 10. 2019

 

 

 

 

 

V rámci 8. Betlémské kulturní noci byla zahájena výstava Cloud 69,  jež zprostředkovává především  zážitek z tvorby. Jako návštěvníci jsme se octli uvnitř umělého oblaku, které tvořily pásy skicovacího papíru s kresbami …  

 

 

V roce 1994 spustila jedna z největších telekomunikačních společností na světě první online úložiště pojmenované jako CLOUD. Ve stejném roce si 3 spolužáci z fakulty architektury ČVUT / Boris Adler Redčenkov, Prokop Glauber Tomášek, Jaroslav Wertig) založili vlastní ateliér A69. Začali odvíjet nekonečné kilometry skicovacího papíru s mračnem nápadů, konceptů, schémat, stavebních výkresů, náčrtů detailů, skic. Desítky realizací se už 25 let vynořují z mraku, který voní pastelkami, tužkou a giocondami, šustí v průvanu a zmuchlaný křupe pod nohama jako přemrzlý sníh.

 

Ateliér A69 - architekti letos oslavil 25. výročí od založení. Výročí se stalo příležitostí k malé inventuře a k zamyšlení se. Je jasné, že ačkoliv realizace i návrhy ateliéru neztrácejí kontakt s děním na současné scéně, metody práce se začínají proti soudobým trendům vymezovat. Ani jeden ze zakladatelů ateliéru neovládá žádný z programů pro navrhování a dokumentování architektury. Všechny myšlenky vznikají na papíře, ve fyzickém modelu. Počítače slouží jen k jejich zdokumentování a ověření.

 

Samotná tvorba je pořád ještě hledáním, variováním,

které je stále ještě rychlejší a svobodnější

mimo exaktní svět jedniček a nul.

 

„Pokud jsme si tedy opět po 13 letech položili otázku;

 jak prezentovat výstavní formou architekturu,

rozhodli jsme se ji tentokrát prezentovat ve fázi jejího zrodu.

Ponořili jsme se do archivu a rozvinuli

tisíce starých skic, výkresů variant, detailů, technických řešení.

Jednak nás ohromilo to množství,

ale také hlavně všudypřítomná hravost, poetika, chuť hledání, omylů a nacházení.

Stykovací papír, tzv. šmírák, nám šustil pod rukama, voněl tužkou, pastely.

Uvědomili jsme si, že tohle ještě počítače neumějí.

A taky, že tento způsob práce se začíná vytrácet.

Rozhodli jsme se tedy prezentovat právě tento způsob práce.

 Důsledně se přitom vyhýbáme klamům virtuality a nových médií.

Prezentujeme fyzické, rukama prošlé dílo,“

řekli o výstavním konceptu A69 - architekti.

 

 

Nejde jen o jeho vizuální podobu, ale o okolnosti, které k němu patří. Skici jsou prezentovány na pruzích autentického ´šmíráku´, který šustí v průvanu, voní tu čerstvě ořezané pastelky. V pozadí se ozývá zvuk tužky skicující na papír:

 

„Zhmotnili jsme ty mraky práce

tisícem a třemi sty /1300/ pruhy skicovacího papíru

se stovkami kreseb do podoby mraku.

A trochu jízlivě jsme je nazvali CLOUD.

 

Ateliér A69 - architekti (podle data narození architektů)

se postupem času vyprofiloval jako architektonické studio

s výrazným přístupem a s mimořádně širokým záběrem.

 

Ve tvorbě studia lze, vedle ikonických rodinných vil (z nichž kupříkladu Vilu Lea ve Františkových lázních zařadil do svého výběru nejlepších domů roku prestižní časopis Wallpaper) najít i originální bytové (Triplex v Karlových Varech) či lázeňské domy (Sanatorium Dr. Peták), školy (´průmyslovka´ v Ostrově) i zásahy do městské struktury (Pěší zóna Cheb).

 

 

V posledních letech se ateliér ve zvýšené míře věnuje právě urbanismu

(masterplán pro řešení smíchovského brownfieldu,

návrh dopravního terminálu na tamním nádraží

či

řešení ulice Plzeňská na Praze 5 s výrazným podílem participace občanů).

 

Pop up store

Zatímco v hlavním galerijním prostoru dominuje ´oblak´ skic,

instalace v předsálí jde myšlenkově ještě před jejich vznik:

představuje typické zázemí, kavárnu, ateliér, knihkupectví či design shop.

 

Pár slov o historii ateliéru

Bezprostředně po absolvování Fakulty architektury ČVUT v roce 1994 založili ing. arch. Boris Redčenkov (*1969) a ing. arch. Prokop Tomášek (*1969) ATELIER 69 - ARCHITEKTI. V roce 1997 se stal partnerem ing. arch. Jaroslav Wertig (*1969). V roce 2003 se ATELIER 69 - ARCHITEKTI transformoval na A69 - architekti s.r.o.

 

 

 doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (*1969, Cheb)

 autorizovaný architekt České komory architektů, číslo autorizace 02 625, absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2013 vede vlastní ateliér na FA ČVUT.

 

 Ing. arch. Prokop Tomášek (*1969, Liberec)

 absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse.

 

 Ing. arch. Jaroslav Wertig (*1969, Cheb)

 absolvoval v roce 1997 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2010 vede vlastní ateliér na Architektonickém Institutu v Praze.

 

Doprovodný program (zdarma)

 

18. 9. 2019 v 18.00 hodin:  Procházka v oblaku - komentovaná prohlídka pro studenty architektury v AJ s Jaroslavem Wertigem

22. 9. 2019 v 18.00 hodin: Hlava, srdce, základ – architektura parfému Kateřiny Šantrochové

26. 9. 2019 v 18.00 hodin: Procházka v oblaku - komentovaná prohlídka s A69 s Borisem Redčenkovem, Prokopem Tomáškem a Jaroslavem Wertigem

9. 10. 2019 v 18.00 hodin: Napínavej večer - zapomenuté výtvarné techniky s Prokopem Tomáškem

17. 10. 2019 v 11.00 - 13.00 hodin:  Architektura prochází žaludkem - A69 backstage vaří oběd

19. 10. 2019 v 18.00 hodin:  Psát architekturu - hovory Petra Volfa a Jaroslava Wertiga

24. 10. 2019 v 18.00 hodin: Procházka v oblaku - komentovaná prohlídka pro studenty architektury s Borisem Redčenkovem

 

Praha 1 - Staré Město

Betlémské nám. 5a

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková