Chihuly - Libenský - Brychtová aneb koule v krychli…

05.06.2018 13:35

Centrum současného umění DOX - Praha

 1. 6. - 24. 9. 2018

 

 

Slavnostní zahájení k nové výstavě tří sklářů, k výstavě Chihuly -  Libenský  - Brychtová, se konalo v rozšířených prostorách DOXu.  Po otvíracím koncertě komorního kvarteta ředitel DOXu -  Leoš Válka ocenil možnost konat právě tuto výstavu v prostorách DOXu. A to i proto, že jde o první společnou výstavu skla tří sklářských Mistrů, která se zde koná. A hned v té nejvyšší možné úrovni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jménem Nadace Dalea Chihulyho, který se zahájení nemohl osobně zúčastnit, promluvila její představitelka. Přečetla do češtiny paralelně tlumočenou zdravici Chihulyho, poslanou jako pozdrav  Brychtové, organizátorům výstavy, rodinným příslušníkům obou českých rodin a také Válkovi, který k výstavě iniciativně a prostor DOXu ochotně poskytl.

 

V textu zdravice byl připomenut příběh o seznámení trojice celoživotních přátel, tří ikon současného sklářského umění  - Dalea  Chihulyho, Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

 

Ten začal před půl stoletím, kdy Chihuly na jedné zahraniční výstavě objevil expozici Libenského a Brychtové. Byl ohromen a řekl si, že se musí s oběma autory při nejbližší příležitosti seznámit. Sledoval výstavní počiny a objevil, že na výstavě v Benátkách budou oba tvůrci mít expozici. To znamenalo, že tam také osobně budou. Vydal se tedy na zahájení této výstavy a skutečně se s oběma českými tvůrci setkal. A od té doby trvalo nejen přátelství této trojice, ale i její spolupráce, protože byli všichni tři naladěni na stejnou myšlenkovou vlnu.

 

A závěrem své zdravice nejenže pozdravil přítomnou Jaroslavu Brychtovou, ale hlavně oběma českým přátelům poděkoval za celoživotní přátelství a nezapomentutelné osobní i tvůrčí zážitky, stejně jako za trvalou inspiraci pro jeho tvorbu.

 

Jaroslav Róna, který se podílel významně na výběr prací a uspořádání výstavy z hlediska obsahového, poděkoval za čest právě tuto výstavu právě těmto tvůrcům spolupořádat. A přiznal, jak hluboce všichni tři ovlivnili i jeho vlastní tvorbu. Neopominul ocenit i možnosti výstavního prostoru DOXu, které se staly vodítkem pro výběr vystavených prací a jejich uspořádání.

 

Dozvěděli jsme se, od zástupce rodiny Brychtové,  i příběh této konkrétní výstavy. Dale Chihuly asi před dvěma lety zavolal Jaroslavě Brychtové, že by měli na závěr ještě uspořádat společnou výstavu v Česku, dokud jsou ještě tady, jak prý doslova řekl. A rodinám Libenského i Brychtové bylo jasné, že výstava této trojice se musí zákonitě stát poctou celé trojici.

 

Nastaly však překvapivě potíže, které se vlekly. Až když se náhodně zkontaktovali s Leošem Válkou, ředitelem DOXu,  byla poté  výstava již uspořádána bez problémů. Litovali jen, že  se s Leošem Válkou nezkontaktovali už na počátku té anabáze, že se mohlo ušetřit mnoho sil, času a zbytečných jednání.

 

Zástupce rodin nám také vysvětlili, proč obsah výstavy svěřili právě Jaroslavu Rónovi, když staří skláři už neměli sil výstavu uspořádat. A mladí - potomci všech tří autorů – se necítili kompetentní. Proto padla volba na Jaroslava Rónu, který byl se všemi tvůrci v kontaktu, sám se jejich tvorbou inspiroval a jehož vzpomínky na tuto trojici byly hodně citové a jímavé.

 

Pak krátce hovořila i kulturní atašé Americké ambasády, která připomněla význam a ohlas všech tvůrců, jejichž dílo je dobře známo a vysoce ceněno i ve Spojených státech amerických. Po následném dalším koncertním vstupu kvarteta, jež nám zahrálo skladbu z díla Leoše Janáčka, byla  výstava zahájena a byly otevřeny výstavní prostory v přízemí a 1. patře, plné neobyčejných exponátů…  

 

 

 

 

V expozici jsme si také prohlédli kopii realizace v architektuře Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, a to  Dvě okna (1969) - vitráž v oknech kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Stanislav a Jaroslava mě dodnes ohromují,

jako umělci i jako pedagogové,

každý zvlášť

i

oba dohromady.

Tím, že se podělili o své dovednosti a znalosti s jinými sklářskými umělci z celého světa,

pomohli vytvořit mezinárodní společenství sklářských umělců a stali se již ve své době legendou.”

Dale Chihuly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dale je fenomén, který v průběhu celého svého života čím dál tím více směřuje k expresivnější,

monumentálnější ale hlavně svobodnější formě vyjadřování.

Tím se stává absolutním géniem současného sklářského umění po celém světě.”

Stanislav Libenský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová inspirovali Dalea Chihulyho jako umělci i jako pedagogové, a ovlivnili jeho vlastní přístup k výuce a uměleckému experimentu se sklem. Ve sklářské škole v Pilchucku, kterou v roce 1971 spoluzaložil, pak sám podobným způsobem ovlivnil další generaci uměleckých sklářů z Ameriky i celého světa.

 

 

 

Výstava, kterou pořádá Centrum DOX ve spolupráci s Chihuly Studiem a rodinou Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, je nejen poctou dílu těchto 3 významných umělců, ale poodhaluje i neobyčejný příběh vzájemného respektu, podpory a přátelství, které navzdory politickému režimu přetrvalo neuvěřitelných 50 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři výstavy: Chihuly Studio, Jaroslav Róna

Architektonické řešení: Chihuly Studio, Lucie Rónová

Autor grafického vizuálu výstavy: prof. ak. mal. Rostislav Vaněk

 

 

Doprovodný program

 

  • 16. 6. a 25. 8. 2018/ 14.00 - 17.00 hodin/rodinná výtvarná dílna Tvaruj
  • 17. 6., 15. 7. a 19. 8. 2018/ 16.00 – 17.00 hodin/komentovaná prohlídka výstavy s lektorem Cetra DOX
  • 24. 6. a 16. 9. 2018/ 14.00 hodin/komentovaná prohlídka s Pavlem Karousem po architektonických realizacích Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v Praze
  • 14. 7. 2018/ 14.00 – 17.00 hodin/rodinná výtvarná dílna Rozlomit světlo
  • 28. 7. 2018/ 14.00 – 18.00 hodin/otevřené výtvarné dílny DOXíkův dětský den
  • 20. 9. 2018 / 19.00 hodin/promítání filmu Space of Light a diskuze s režisérem filmu Jiřím Málkem a umělcem Charlesem Parriotem
  • 22. 9. 2018/ 14.00 – 17.00 hodin/rodinná výtvarná dílna Rozlomit světlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 00 Praha 7 – Holešovice

Poupětova 1

Máme otevřeno kromě úterý:

Pondělí: 10.00 - 18.00 hodin

 

Středa, pátek:   11.00 - 19.00 hodin

Čtvrtek:  11.00 - 21.00 hodin

Sobota, neděle:  10.00 - 18.00 hodin

 

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček, tisková zpráva

Foto: © Richard Koníček

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/stanislav-libensky-award-2016-aneb-z-mikroskopu-do-skla/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/stanislav-libensky-award-2015-aneb-7-rocnik-sklarske-soutezni-vystavy-letos-poprve-v-prostorach-ziba/

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a6-rocnik-stanislav-libensky-award-2014-aneb-kdyz-ceske-sklarky-exceluji/

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/sklenena-republika-soucasne-ceske-umelecke-sklo-aneb-jsme-zemi-zaslibenou-pro-sklo-umelecke-/