Čestmír Suška: ´Lahůdky´ aneb když na odpad z Kovošrotu shlížíme nově - očima sochaře (Made of steel found in scrap yard)

30.04.2013 11:07

 

 

Galerie Makráč

Praha 6 –Petřiny

30. 4. – 24. 5. 2013

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. a Ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nás v pondělí 29. 4. 2013 v 18:00 hodin pozvali na vernisáž výstavy světoznámého sochaře Čestmíra Sušky, s libým názvem ´Lahůdky´. Trošku jsme posečkali, až se nás sejde víc.

 

Určitě všichni známe díla Čestmíra Sušky, objevujeme je v pražském DOXu – jeho rozhledna na dvoře je nepřehlédnutelná a láká k náročnému výstupu…často najdeme jeho nepřehlédnutelná díla také na veřejném prostranství….   Osobně se nám líbí jeho objekty, které Suška opatřuje světlem…to je nádhera…nejvíce nás dojal dotaz muže, který ve zdejším vědeckém ústavě pracuje, protože chtěl přesně, aby nám Suška řekl, co svými pracemi chtěl vlastně říci…co tím zamýšlel…(no, připomnělo mi to školní léta, kdy jsme byli kantory zkoušeni, co tím chtěl básník říci)…oni vědci jsou totiž zvyklí věci popisovat přesně…to ano, ale jak bychom řekli, umění a věda není totéž…jde totiž o EMOCE, které mají v nás být při pohledu na jakékoliv umělecké dílo vyvolávány…abychom si všimli, že jeho ornamenty na vyřazených cisternách mnohdy připomínají ornamenty např. na záclonách, ale tady že jde o materiál zcela jiný… No, snad to ten pán po obšírné přednášce pana Sušky pochopil.. a když ne, tak je to fuk…stejně…jako my obdivovatelé umění nepochopíme zase  práci vědců…i kdyby nám to popisovali sebevíc. No, hlavně vidíme na výstavě, kam autor směřuje, dřívější práce byly například ze dřeva….  

 

Výstava ´Lahůdky´ v Makráči

Představujeme zde autorovy sochy vzniklé v letech 2012 - 2013. Můžeme si prohlédnout Suškovy méně rozměrné práce (do 100 kg), které vznikly rozřezáním vysloužilých expanzních nádob a jejich následným sestavením do změněného tvaru. Defilují před námi lidské i zvířecí figury (Kolo - wheel, Pár - Couple, Pohár- Cup, Rodina – Family, Rytíři – Knights). Jedna z nejzajímavějších soch má tvar důležitého lidského orgánu – srdce (viz plakát). Čestmír Suška volně navazuje na projekt ´Rezavé květy´. Je to lahůdková recyklace.

 

„Myslím, že výtvarný umění se stalo kolbištěm plným experimentů, leckdy tančících na tenkém ledě. Některý věci jsou zajímavý, ale stávají se více sociologickým výzkumem…“ (Čestmír Suška – únor 2006 – z časopisu art and antiques)

 

Co Suška říká ke svému uměleckému vývoji

„Od roku 1985 lze v mé práci pozorovat příklon ke klasičtěji chápané sochařské tvorbě, i když kladu velký důraz na prostorová řešení realizací a instalace výstav. Moje sochařské práce se dělily na dvě průběžně se prolínající části: na skupinu antropomorfizovaných skal a balvanů navazujících na česká pískovcová "skalní města" a jejich manýristické napodobeniny a na geometricky tvarované kompozice s opakující se tématikou hlava-idol.…

 

Na plastiky antropomorfizovaných skal navazují práce z let 1987-1990 inspirované tvaroslovím kořenů, větví a uschlých stromů. Vznikly tak figurální plastiky z bronzu nebo polyesteru, které se mohou nazývat "umělými samorosty" ("Had", "Prase na procházce", "Jelínek" a další). Již od mládí se také věnuji kresbě a pastelům, které v mé práci v letech 1986-1990 získávají na významu. V této době vznikla řada obrazů s tématikou pařezů, uschlých stromů, zasněžených krajin a zledovatělých skal. …Od roku 1990 je v mé práci možno zaznamenat jemný zlom, vzniká celá řada pastelů na téma existence člověka a civilizace ve vesmíru s důrazem na propojení duše (našeho vnitřního prostoru) s prostorem okolo nás. Z tohoto tématu jsem vyšel v pracích z pálené hlíny z let 1992-1993, které byly vystaveny na výstavě"Vnitřní světlo" ve Špálově galerii v Praze v dubnu 1993.

 

Jsou to plastiky propojující otvory ve svém povrchu vnitřní labyrint žeber a podpůrných nosníků s jednoduchým vnějším tvarem. Uvnitř plastik je skryt světelný zdroj, který vyvolává dojem rozpálené pece a umožňuje nám vnímat vnitřní prostory plastik. ..Na těchto pracích a následné výstavě spolupracoval významný švýcarský light designer, pan Rolf Derrer z Curychu.

 

Později vznikly rozměrné koule a kostky, v kterých povrch zmizel a samonosný skelet se stal vlastní plastikou.Souběžně vznikaly časově náročné práce z dřevěných kmenů, ze kterých jsem vydlabal dřevo z vnitřního prostoru a zůstaly jen obvodové skelety. Tyto práce byly vystaveny Galerií hlavního Města Prahy na Staroměstské radnici v Praze v lednu a únoru 1995.

 

V letech 1995-96 jsem ve vydlabávání obřích topolů došel tak daleko, že mé práce připomínají dřevěné krajkoví podobné složitému gotickému žebroví kleneb nebo také náramky grónských obryň. Největší z těchto prací "Velký posel", dosahující 5 m výše, vévodil celému souboru, který byl vystaven v únoru v prestižní výstavní síni Mánes v Praze. Díky grantu nadace Pollock Krasner Foundation, který jsem v letech 1995-96 pobíral, vznikly mimo uvedený soubor též rozměrné bronzové plastiky vytvořené s pomocí náročné technologie odlévání vnějšího i vnitřního prostoru těchto prací.

 

Inspirován pobytem v "Sculpture Space", Utica, NY, USA založil jsem v roce 2000 "Sochařské studio Bubec" v prostorech bývalé skladové haly v Praze–Řeporyjích, kde pracují umělci z České republiky i ze zahraničí a s výsledky jejich tvorby je veřejnost seznamována prostřednictvím dnů otevřených dveří, které nazýváme "Art Safari". (Čestmír Suška)

 

Ze životaběhu Čestmíra Sušky

 

Autor  se narodil 4. ledna 1952. Po absolutoriu Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství  v roce 1980 založil výtvarné divadlo Kolotoč a v roce 1987 stál u zrodu umělecké skupiny Tvrdohlaví, jejímž členem zůstal do roku 1991. V současné době se věnuje sochařství, malířství, grafice, scénickému výtvarnictví a divadelní režii. Je vedoucí osobností ´Sochařského studia Bubec

 

 1980 - 2013 dosud nezávislý umělec - sochař

 2000- 2003 předseda občanského sdružení Bubec,  ředitel Sochařského studia Bubec

 1999- 2003 člen galerie ´Tvrdohlaví´- Praha

1999  Sculpture Space, Utica, NY, USA  - stipendia

 1995 -1996 Pollock - Krasner Foundation, New York, NY,USA

 1994 autor projektu "Bludiště", divadlo Akropolis, Praha

 1990 autor výstavy "Sochy a objekty na staroměstských dvorcích", Praha

 1988 film Tomáše Vorla "Pražská pětka"

 scénárista, výtvarník a herec povídky "Bersidejsi"

 1986 autor projektu "Mimotočskřed chmelový", Junior klub Na Chmelnici, Praha

 1981 autor výstavy "Sochy a objekty na malostranských dvorcích", Praha

 1980-1988 zakladatel výtvarného divadla Kolotoč

 1980-1981 zakladatel výtvarného sympozia Malechov

 studia: 1974-1980 AVU Praha - diplom z oboru sochařství u prof. Jiřího Bradáčka

 1971-1973 Střední odborná škola výtvarná

 

30. 4. - 24. 5. 2013

Galerie Makráč- Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Heyrovského náměstí 2

162 06 Praha 6 - Petřiny

konečná tram 1, 2, 18 (poblíž letohrádku Hvězda)

Máme otevřeno v pracovní dny: 

pondělí – pátek  8:00 - 18:00 hodin

 

e-mail: office@imc.cas.cz

www.imc.cas.cz

www.suska.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet, Ondřej Polák