Čeští archeologové v Súdánu aneb objevili jsme oltář a sousoší Amona a Mut!

13.03.2013 13:40

Čeští archeologové v Súdánu aneb objevili jsme oltář a sousoší Amona a Mut!

 

31. 1. 2013

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, 110 00

 

Čeští archeologové v čele s vedoucím Pavlem Onderkou,  kteří se vrátili ze 4. (únor-březen 2012) a 5. (podzim 2012) výkopové sezóny archeologické expedice Národního muzea z lokality Wad Ben Naga, nás na tiskové konferenci seznámili s výsledky své nekonečné archeologické práce.  Konferenci byli přítomni ředitelka Náprstkova muzea PhDr. Eva Dittertová a PhDr. Pavel Onderka – vedoucí archeologické expedice (maximálně šestičlenné, kdy se střídají během doby expedice).   

 

Súdán – svět zcela sám pro sebe

Naši archeologové, působící na lokalitě Wad Ben Naga v Súdánské republice, odhalili další tajemství starověké Núbie a  hlásili nám objev vzácného oltáře s dvojjazyčným nápisem v egyptských a merojských hieroglyfech a sousoší božstev Amona a Mut. Nadále práce expedice pokračují v odkrývání chrámového komplexu Týfónia, v konzervaci paláce královny Amanišacheto a v sociálních projektech zaměřených na místní komunitu.

 

Bůh Amon  je vlastně muž s beraní hlavou,  vedle stojí manželka – egyptská bohyně Mut,  oba jsou spojeni korunou – dosud takové sousoší nebylo nikde nalezeno!!!  

 

Odkrýváme starověkou Núbii

Archeologická expedice Národního muzea pokračovala i v roce 2012 v odkrývání pozůstatků jednoho z největších měst starověké Núbie, které vzkvétalo v době Merojského království (asi 300 př. n. l. – 350 n. l.).

„Archeologický výzkum v Súdánu je i nadále jednou ze zahraničních priorit Národního muzea. Loňské objevy expedice, která v oblasti působí již 5. rokem, patří mezi největší úspěchy české vědy na březích Nilu. Expedice se tak právem řadí mezi nejvýznamnější zahraniční archeologické mise působící v Súdánské republice,“ řekl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

 

Objev vzácného sousoší i oltáře s dvojjazyčným nápisem

Ve 4. výkopové sezóně  archeologové odhalili část oltáře (přesněji stojanu na posvátnou bárku) se jmény krále Natakamaniho a královny Amanitore (vládli v 1. pol. 1. stol. n. l.) v egyptských i merojských hieroglyfech. Jedná se o teprve druhý známý „dvojjazyčný“ nápis z dob Merojského království vůbec. Expedici se podařilo identifikovat i nejstarší kultovní stavbu v oblasti Wad Ben Naga.

 

V 5. páté výkopové sezóně pokračovali v průzkumu chrámového komplexu tzv. Týfónia, jež bylo v roce 2011 znovu objeveno expedicí Národního muzea poté, co na století a půl zmizelo v zapomnění. Pokračující výzkum ukázal, že stěny chrámu, postaveného převážně z pálených i z nepálených cihel, byly zdobeny barevnými výjevy.   A protože k jeho postavení byl využit místní pískovec, nastanou problémy s jejich konzervací…místní materiál je hodně křehký…

 

Hlavu lva považujeme za  jeden z  největších objevů (ze vstupu do hlavní svatyně)  – skenujeme 3d nákresy

 

„Nejvýznamnějším objevem sezóny je sousoší božského manželského páru - boha Amona s beraní hlavou a bohyně Mut. Socha byla úmyslně zničena v souvislosti s příchodem křesťanství do oblasti středního toku Nilu, tj. dnešního Súdánu,“ řekl Pavel Onderka, vedoucí archeologické expedice.

 

Fragmenty sousoší v polovině roku 2013 převezeme do Národního Muzea, abychom je uvedli do původního stavu, zrestaurovali a nakonzervovali, protože původní materiál se dosti drolí.

Na sousoší jsme zaznamenali existenci omítky i barev.  Virtuální rekonstrukci jeho podoby nám umožnil speciální 3D-skener, který jsme vyvinuli pro potřeby naší expedice k dokumentaci nálezů přímo v terénu. Měli bychom si rovněž uvědomit, jak nám bylo na TK sděleno, část nálezů v Súdánu podle zákona patří Súdánské republice, nepatří Česku!!

 

Snesli bychom súdánské vedro o teplotě 50 stupňů Celsia?

Podnebí Súdánu v období dešťů nepříliš prospívá starobylým vykopávkám, které trpí  i v období  veder, kdy v říjnu naměříme  i teplotu hodně  do 48 stupňů Celsia (ba i přes 50 stupňů)!  Že prý si zvykneme, za týden tak,  (no nevím, já umírám již při 27 stupních Celsia),  a proto je tam životní rytmus jiný, pracuje se od 7 do 14 hodin, pak už musíme do stínu….nebo se uškvaříme

 

Královna Amanišacheto se jistě usmívá!

Dalším úkolem je nutnost konzervovat palác královny Amanišacheto, nejlépe zachovalé a největší známé palácové stavby z dob Merojského království. V rámci páté sezóny zahájili pracovníci Národního muzea i geologický průzkum archeologické koncese a jejího bezprostředního okolí. Jedním z cílů tohoto průzkumu je identifikace kamenolomů zabezpečujících výstavbu ve Wad Ben Naga.

 

Spolupráce s místní komunitou pokračuje

Tím, že zaměstnáme i místní obyvatele v rámci výkopových prací již skoro čtyři roky  a také dobře jim zaplatíme, napomáháme k realizaci sociálních a rozvojových projektů v rámci partnerství obcí Wad Ben Naga a Otrokovic. V roce 2012 tak jsme s pomocí místních obyvatel,  kteří pracují bez nářadí (což nás velmi zaujalo) opravili místní školku, 22. 12. 2012 jsme oslavili otevření studny  a postavili čističku pitné vody. Jak jsme novináři na videosnímku dětí ze školky viděli, přítomna akci byla i opálená ředitelka Náprstkova muzea  PhDr. Eva Dittertová. Odměnou jim všem byly spokojené tváře súdánských dětí….zejména když s úměvem jim vlastním přijímaly dar jedné ZŠ z Otrokovic ve formě učebních pomůcek…a pan Pavel Onderka dokonce  ve svém volnu, jak jsme se dozvěděli, sám učí na ´Khartoun International Community School´ angličtinu.

 

Pár perliček ..ze světa archeologů

 •  v roce 1821 zaznamenáváme příchod prvního Evropana v rámci zahraniční archeologické expedice
 • archeologická expedice v čele s Pavlem Onderkou zkoumá rozsáhlou oblast o velikosti čtyř kilometrů čtverečních
 •  v roce 2007  zkoumáme královské město v Meroji (kanadsko- súdánská expedice)
 • 29. 1. 2009 – uskutečnili jsme první  návštěvu ve Wad Ben Naga
 • 31. 1. 2009 – podepsali jsme se Súdánem memorandum o spolupráci – gen. řed. NM Michal Lukeš
 • Místo vykopávek  Wad Ben Naga je vzdálené hodinu jízdy autem od hlavního města Chartúmu (130 km)
 • Súdán je turisticky opomíjenou destinací., prý je vhodné jen pro odvážnější turisty!
 • 2012 – přivítali jsme súdánského ministra zahraničních věcí  v Národním muzeu v Praze

 

 

Sociální projekty ve Wad Ben Nagaí realizujeme díky pomoci a podpoře Honorárního konzulátu Súdánské republiky v Praze, Honorárního generálního konzulátu Slovenské republiky v Súdánské republice, Delegace Evropské unie v Súdánu a Společnosti súdánsko-česko-slovenského přátelství.

 

Čtvrtá a pátá výkopová sezóna ve Wad Ben Naga jsme financovali prostřednictvím darů generálního partnera expedice společnosti PRAG EMPORION, s.r.o. a partnera expedice společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.

                                                                                                                                                           

Co jsme ještě dále dozvěděli….

 

 • Šest týdnů, od 11. listopadu do 20. prosince 2010, probíhala druhá výkopová sezóna archeologické expedice Národního muzea v Republice Súdán. Vedoucím expedice byl Pavel Onderka, egyptolog a afrikanista z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Národního muzea.
 • Brát si do místních končin teploměry totiž Pavel Onderka s nadsázkou označil za demoralizující. Když však jednou odmítli pracovat i místní dělníci, mohlo být podle jeho slov kolem 60 stupňů Celsia.

 

 • Expedice odkrývá pozůstatky Arabikelebu – jednoho z největších měst starověké Núbie z období tzv. Merojského království (4. století př. n. l. – 4. století n. l.). Okolo přelomu letopočtu zde byl vystavěn velký merojský palác a přinejmenším pět chrámových staveb. Ve městě v době jeho největšího rozmachu mohlo žít až 25 000 obyvatel. Rozloha města několikanásobně překonala původní očekávání a archeology překvapila. Letos se vědcům podařilo odkrýt zbytky menšího chrámu, jenž byl zasvěcen jednomu z núbijských lvích božstev – Apedemakovi, případně Sebiumekerovi.

 

 • Pokračoval také výzkum tzv. Kruhové stavby, která patří mezi nejzáhadnější budovy merojské architektury. Důležité jsou letos započaté konzervačně-restaurátorské práce v nejlépe zachovalém merojském paláci, jehož stavba spadá do 1. století př. n. l. a je připisována núbijské královně Amanišacheto. Palác je vybudován z nepálených cihel. Výzkum v Súdánu probíhá v rámci dlouhodobého projektu, na kterém se kromě Národního muzea podílí řada domácích a zahraničních institucí. Průzkum oblasti může dle odhadů pokračovat ještě více než 60 let.

 

 • V oblasti v současné době žije přes 3000 obyvatel bez přístupu k pitné vodě. Členové expedice, chartúmský Rotary Club a Honorární generální konzulát Slovenské republiky se dohodli vyvinout společné úsilí k získání finančních a materiálních prostředků na stavbu chybějící studny. Archeologická expedice Národního muzea také doručila, díky vstřícnosti společnosti Turkish Airlines, žákům tří základních škol ve Wad Ben Naga dar od dětí a učitelů Základní školy Trávníky Otrokovice. Ti do Afriky poslali 150 kg hraček, oblečení a učebních pomůcek.

 

 • Ve čtvrtek 27. 1. 2011 proběhl v Náprstkově muzeu komponovaný večer o výsledcích výkopové sezóny v Súdánu s názvem – Archeologická expedice do Wad Ben Naga 2010. Během večer bylo také připomenuto a následně oslaveno kulaté životní jubileum (80. narozeniny) antropologa a doyena české egyptologie prof. PhDr. MuDr. Evžena Strouhala, DrCs., prvního vedoucího oddělení pravěku a starověku Předního východu a Afriky, který v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur působil v letech 1969–1992.

 

www.nm.cz

 www.muzeum3000.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: www.nm.cz