Cesta (nejen) do pravěku se Zdeňkem Burianem aneb říkali mu Burka

21.07.2014 10:00

Chvalský zámek – sklepení - Praha

21. 6. - 14. 9. 2014

 

Ve sklepení Chvalského zámku připravil ostravský Klub Ámos – Centrum pro rodinu a sociální péči a sdružení Telepace interaktivní  výstavu ´Cesta nejen do pravěku´ se vším všudy.  Výstava pro děti, dospělé, seniory školy i dětské kolektivy i širokou veřejnost nám představuje dílo, klasické ilustrace a obrázky výjimečného ilustrátora Zdeňka Buriana.

Můžeme si zde  složit  kostru dinosaura, vyrobit indiánskou čelenku či sestavit obří  puzzle, zabubnovat si a zatančit si indiánský tanec,  budeme si tedy hrát, můžeme si zodpovědět 13 otázek, které  po zhlédnutí výstavy hravě zodpovíme. My, zvídavější, se dozvíme i další zajímavosti z Burianova života. Ilustroval dobrodružné knihy pro děti a mládež, cestopisy a kreslil do časopisů. Proslavily ho především výtvarné rekonstrukce pravěkých lidí, zvířat a krajiny.

 • Vstoupil na pole kulturního dění počátkem 20. let 20. století
 • 6 desetiletí tvořil a zůstal věrný sobě samému
 • netradiční záběr témat a jeho osobité vyjadřovací prostředky odsunuly Z. Buriana do izolace, mimo oficiální výtvarnou scénu
 • po roce 1948 se Burian stal terčem výpadů oficiální politické a kulturní propagandy
 • byl vnímán jako rozporuplná osobnost, většina dobových soudů se týkala umělecké a estetické hodnoty, ale také ideologické zášti tehdejší výtvarné kritiky
 • zejména z Buriana –ilustrátora byl vytvořen čítankový příklad člověk,a který nepochopil problematiku uměleckého zobecnění, a který svým dílem přisluhoval výtvarně nevyspělému divákovi
 • 20. století Burian citlivě vnímal – technické objevy, globální války, posun etických hodnot, devastace přírody
 • přestože najdeme mezi Burianovými  vynikajícími, dobrými pracemi   i docela špatné, jeho ilustrace dobrodružné literatury a paleontologické obrazové rekonstrukce, které bez výhrad vstřebávaly generace dětí i dospělých na celém světě, dosvědčily, že byl geniální umělec
 • namaloval asi 14 tisíc ilustrací a více než jeden tisíc obrazů.

Mezi Burianovy výtvarné techniky patřily olejomalba, kvaš, perokresba, akvarel, kresba tužkou, hrudkou a křídou, kresba pastelkami, nápodoba dřevořezu…

 

 

 

Ze životapisu Zdeňka Buriana  

 • 11. 2. 1905  se narodil v Kopřivnici
 • od dětství měl rád přírodu, do svých 10 let studoval národopis, sbíral časopisy, pohlednice,  poznámky a fakta o různých národech
 • otec  z něj chtěl mít lesníka
 • studoval dva roky na AVU (zkoušky u M. Švabinského, studium ukončil z finančních důvodů)
 • první kniha jím ilustrovaná ´Dobrodružství Davida Balfoura´  (Stevenson) mu přinesla trvalý věhlas
 • cestoval jen do Itálie a Rakousko, poznal moře i velehory
 • 1. 7. 1981 - zasloužilý umělec, akademický malíř Z. Burian zemřel ve věku 76 let

 • https://www.chvalskyzamek.cz/udalost/cesta-nejen-do-praveku-se-zdenkem-burianem-interaktivni-vystava/

www.chvalskyzamek.cz

Připravili jsme i komentované prohlídky pro školy, školky a dětské kolektivy

Hodnocení: 80 %

Máme otevřeno:

denně 9.00 – 17.00 hodin

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: publikace Zdeněk Burian –Klub Ámos, z roku 2005)

Foto: autorka