ČESKÝ plakát... aneb nepodnikejme nic, bez čeho bychom neměli požehnání!, jak řekl Sedláček...

10.07.2015 14:19

Středočeské muzeum v Roztokách u  Prahy

9. 7. – 1. 11. 2015

 

Na vernisáži  výstavy  Český plakát…, přehlídky plakátové tvorby ze sbírky Agentury ProVás , se nám představil ředitel a zakladatel agentury, pan Vojtěch Sedláček a jeho další spolupracovnice.  Když jsme na www.www-kulturaok-eu.cz  po roce 1999 prodávali této agentuře plakáty, netušili jsme tenkrát, že se plakáty dostaly do velmi dobrých rukou, že si tam vytvářejí sbírku.

 

 

Vojtěch Sedláček nás nejdříve seznámil se vznikem a principem litografie, jež je spojena se jménem Aloise Senefelda,  s jeho objevem  litografie, který si nechal v roce 1796 pantentovat. Důvodem bylo, že vystavené plakáty jsou rozmnožovány právě především cestou litografickou.

 

Výstava představuje výběr toho nejlepšího z tištěné reklamy a  dokumentuje nejrůznější výtvarné styly v plakátu od přelomu 19. a 20. století -  80. let 20. století. Většina děl se zabývá obchodní reklamou, filmovou propagací a komunistickou propagandou...

 

Nejstarší české historické plakáty zde jsou ve stylu secese a art deco. Patří k nim divadelní plakát Lucerna pro ochotnické představení divadelní družiny Anny Hořicové-Schejbalové v Semilech v secesním pojetí krajiny s vodníkem a se secesním písmem v titulu divadelní hry. Kvalitní ukázku art deco a moderní typografie dvacátých let minulého století představuje reklamní plakát Nová akcidenční knihtiskárna firmy Šašek a Paulíček v Plzni...

 

Dále je soubor nejstarších plakátů zastoupen ukázkami anonymních českých plakátistů a typografů

 

Vystavili jsme i jeden plakát  tvůrce secese Alfonse Muchy (1860-1939), který svá stěžejní divadelní plakátová díla vytvořil na sklonku 19. století v Paříži. Jedná se o  vzácný unikát - benefiční plakát pro Loterii Národní jednoty severočeské, litografie z roku 1911...

Novější plakáty již bezejmenné nejsou. Mohli jsme zhlédnout práce např. těchto výtvarníků: Leopold Dvořák, Karel Vodák, Stanislav Duda,  Zdeněk Ziegler,  Milan Grygar,  Karel Macháček, Karel Vaca, Antonín Sládek, Petr Chalabala, Leoš Konáš, Vratislav Hlavatý, Vladimír Jiránek, Olga Poláčková – Vyleťalová, Jaroslav Fišer, Jar. Meisner, Alexej Jaroš, J.  S. Tománek, Jan Weber, Michal Machoň, Jiří Šalamoun, Karel Saudek  a další,…

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár informací pro doplnění

Aloys Johann Nepomuk Franz Senefelder, česky Alois Jan František Senefelder (6. listopadu 1771 v Praze – 26. února 1834 v Mnichově) byl rakouský herec, dramatik, právník a vynálezce litografie, který má  pamětní desku na budově Staroměstské tržnice v Rytířské ulici, Praha 1 - na místě Senefelderova rodného domu.

Na divadelních štacích měl Alois Senefelder problémy s včasným a levným vytištěním divadelních her i plakátů. Pokoušel se o různé způsoby tisku. Podle pověsti prý poprvé otiskl seznam prádla napsaný na okenním parapetu. Pokračoval v experimentech v polygrafii, hledal trvanlivější materiál, než byl dosud používaný kov. Roku 1796 vynalezl litografii, neboli kamenotisk, který se 350 let po vynálezu knihtisku stal další tiskovou technikou.

Kamenotisk je vhodný především pro tisk obrazových předloh, reprodukcí kreseb či k volné tvorbě a la prima. Soutiskem dvou či více desek vzniká barevná litografie. Princip kamenotisku využívá donedávna nejrozšířenější tisková technika ofset. Litografie je dodnes používaná jako umělecká tisková technika.

 

Miloš Slovák  a jeho ´thymolínový úsměv´ nás zaujal nejvíce

Jeden výstavní sál  jsme celý  věnovali  velkoformátovým plakátům, jejichž autorem je Miloš Slovák a které jsou vystaveny poprvé

Vystavili jsme vzácné  čtyřdílné bilboardové,  tzv. outdoorové reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na přelomu 30. a 40. let 20. století působil jako graficky designér u firmy Thymolin v Ústí nad Labem

Plakáty nikdy nepodepisoval

Hlavní jeho  doménou byla malířská tvorba

Jeho styl je optimistický a a kromě výtvarné a historické hodnoty je přínosný svým komplexním záběrem. Plakáty byly letos odborně restaurovány.

  • narodil se  12. 4. 1885 Brno- město
  • pracoval celý svůj život Jako grafik a malíř
  • dnes zapomenutý český malíř a reklamní grafik
  • studoval užitou grafiku na pražské VŠUP a malbu na AVU v Praze u prof. Vojtěcha Hynaise
  • 1914 odjel na stáž do USA
  • získal zkušenosti z práce v moderní obchodní reklamě
  • po návratu do Československa  získal prestižní postavení grafického designéra u firmy Baťa ve Zlíně, poté u firmy Thymolín
  • zemřel  18. 2. 1951 Praha

 

Co možná nevíme:  Agentura ProVás provozuje v Praze od dubna 1999 prodejní galerii historických plakátů a jejich reprintů a současná výstava prezentuje výběr děl z jejího rozsáhlého archivu.

* společnost vznikla v roce 1996 s posláním mj. vytvářet pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním

https://mujweb.cz/provas/

 

www.muzeum-roztoky.cz

Máme otevřeno po celý rok:  středa  - neděle: 10.00 – 18.00 hodin

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, wikipedie)

Foto: © Ing. Olga Koníčková