Česká divadelní fotografie. 1859 - 2017 aneb divadlo je v první řadě věcí vztahů…

16.05.2018 16:05

Obecní dům - Praha

10. 5. – 24. 6. 2018

 

 

 

Na komentované prohlídce, která se konala pro novináře před nadcházející večerní vernisáži výstavy Česká divadelní fotografie. 1859 - 2017, jež  je součástí oslav 100. výročí založení Československa a kterou pořádá Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Národním muzeem, jsme byli uvedeni do dvou výstavních sálů.

 

Ve výstavní síni, která se nachází po levé straně vchodu (je vhodná i pro děti - interaktivní pultíky), jsme si v zajetí zajímavé instalace ve formě obřího historického fotoaparátu vychutnali příběh historie českého divadla od pol. 19. století až po současnost pohledem objektivu fotografického aparátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice je zde rozčleněna do 8 oddílů podle témat i času. První téma se týká  ´Zachycení v divadle´, kde se např. dozvíme, od kdy pocházejí nejstarší dochované snímky s divadelní tématikou.  A tak můžeme příběh fotografie sledovat dál podle těchto témat:

2 - Portrét hvězd

 

3 - Divadelní inscenace

4 – Fotografie jako součást scénického řešení

 

5  - Propagace

Fotografie vždy hrála významnou úlohu v propagaci divadel.

Výstava nabízí historické i současné plakáty,

programy a další reklamní materiály,

např. Národního divadla v Praze, Osvobozeného divadla,

Divadla za branou, Činoherního klubu, Švandova divadla či Divadla Husa na provázku.

 

6 -  Divadelní prostředí

7 - Divadlo a společnost/Divadlo a politika

 

8 - Technika

Několik set fotografií s divadelní tematikou doplňuje

expozice vývoje fotografických aparátů a fotografické techniky.

 

V roce 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků nemůže chybět dokumentace spoluúčasti divadelníků na zlomových momentech novodobých českých a československých dějin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále můžeme obdivovat historické i novodobé portréty hereckých hvězd, historické předměty jako vějíř s fotografiemi herců Národního divadla, stejně jako kresby či malby a fotografie z inscenací renomovaných velkých i studiových scén napříč republikou. Expozice nabízí rovněž fascinující exkurze do zákulisí i neotřelé pohledy na architekturu divadelních budov.

 

Autory snímků,

které vznikly od poloviny 19. století až po současnost,

jsou legendy jako například

František Drtikol

Miroslav Hák

Václav Chochola

Jaroslav Krejčí

Viktor Kronbauer

Bohdan Holomíček

Jaromír Svoboda

Josef Koudelka

či pocházejí ze slavného fotografického Ateliéru Langhans a mnoha dalších.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Výstava je vyvrcholením dlouholeté a intenzivní práce,

které se Institut umění – Divadelní ústav v oblasti dokumentace divadelní fotografie věnuje,

řekla jeho ředitelka Pavla Petrová a dodala:

„Musím poděkovat také našemu spolupořadateli Národnímu muzeu

i řadě dalších institucí a soukromým sběratelům,

bez nichž bychom takového rozsahu a kvality výstavy nemohli dosáhnout.“

 

Materiály z archivů IDU a Národního muzea i mnoha dalších paměťových institucí,

ateliérů, archivů divadel i soukromých sbírek

poskytly neobvykle rozsáhlý obraz historie

nejen českého divadelnictví v širších souvislostech,

ale i přehled vývoje fotografie od daguerrotypie po současné technologie.

 

Nejstarším dochovaným snímkem s divadelní tematikou

je portrét herečky Mikulášského divadla Floriany Jaich z Ateliéru Schwestka pořízený roku 1859.

Výstava nabízí celou řadu snímků i z dalších fotografických ateliérů v čele s Ateliérem Langhans,

Ateliérem Hynek Fiedler nebo osobního archivu známého pražského antikváře Karla Zinka.

Zhlédneme např. nejen fotografie z inscenací Osvobozeného divadla a D 34,

ale i propagační materiály z Divadla Vlasty Buriana.

Mimořádné a umělecky plodné bylo také období 60. a 70. let 20. století

(autoři Jaromír Svoboda, Josef Koudelka, Jaroslav Krejčí a další).

Fotografie byla využívána také jako součást výtvarného řešení divadelní inscenace,

jak dokládají například fotografie z inscenací

scénografa Josefa Svobody pro světově proslulou Laternu magiku.

Středem zájmu pořadatelů výstavy byla i

dokumentace divadelní architektury.

Díky historickým fotografiím se zachovala podoba divadelních budov,

které již nestojí nebo prošly zásadní proměnou.

Výstava nás zavede do hereckých šaten, ředitelských kanceláří,

za jevištní technikou počátku minulého století,

i do soukromí herců a režisérů.

Fotografování v zákulisí bylo doménou například Václava Chocholy nebo Karla Drbohlava.

 

Ve výstavní síni po pravé straně vchodu jsou vystaveny soutěžní fotografie studentů z nejaktuálnějšího divadelního prostředí. Jde o rozsáhlou sondu do dílny současných tvůrců, dokumentujících svět před i za pomyslnou či skutečnou oponou. Je samostatnou částí, která představuje výsledky fotografické soutěže Přehlídka divadelní fotografie. Do soutěže se přihlásilo 121 tvůrců s 1348 fotografiemi z let 2015 - 2017. V rámci slavnostní vernisáže byli oznámeni laureáti 3 soutěžních kategorií: Profesionální (Inscenace a Portrét v roli) a Studentské (Volná tvorba s divadelní tematikou).

 

Soutěžní Přehlídka divadelní fotografie probíhá v České republice poprvé. Jejím cílem je prostřednictvím oceněných a dalších vybraných fotografií ´podat zprávu´ (použijeme-li termín Jaroslava Krejčího) o současném divadle v České republice a o současné divadelně-fotografické tvorbě. Pro výstavu v Obecním domě vybrala odborná pětičlenná porota, reprezentující různé profese umělecké teorie i praxe spjaté s divadlem (předseda fotograf Josef Ptáček, teatroložka Anna Hejmová, scénografka a režisérka Kamila Polívková, fotograf Jaroslav Prokop a teatrolog Ondřej Svoboda) téměř 150 nejlepších fotografií od 40 tvůrců, včetně vítězů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Skutečné divadelní fotografie nejsou jen obrázky do programu či faktické zachycení reality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravdová tvůrčí práce je hlavně nositelkou emocí, atmosféry,

tajemna a vůbec všeho, co je slovy jen těžko popsatelné.

 

Divadlo je v první řadě věcí vztahů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fotograf má právo i povinnost je rozkrývat

a podle svého interpretovat,”

řekl předseda poroty, přední český divadelní fotograf Josef Ptáček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceněnými fotografy na 1. pozicích jsou Jakub Hrab, Adéla Vosičková a Jiří Drbohlav,

2. ceny patří Viktorovi Kronbauerovi, Petrovi Neubertovi a Vladimírovi Ludvíkovi,

pomyslný bronz získalo dílo Patrika Boreckého, Radovana Šťastného a Libora Galii

a zvláštní Cenu CZECH PHOTO převzal Tomáš Lelek.

 

Kurátoři: Anna Hejmová, Vojtěch Poláček

Odborná spolupráce: Martin Bernátek, Hanuš Jordan, Martina Novozámská, Denisa Šťastná

Architektonické řešení: Marcela Steinbachová, Vít Holý, Skupina

Realizace: INTERIA Znojmo s.r.o.

 

Přehlídka divadelní fotografie

Koordinace: Denisa Šťastná

Odborná spolupráce: Josef Ptáček

Architektonické řešení a realizace: Lenka Bednářová, FORM-A

Spolupráce: Divadelný ústav Bratislava

 

110 00 Praha 1

nám. Republiky 5

Výstavní sály - 2. patro Obecního domu

Máme otevřeno: denně  10.00 - 19.00 hod

ve dnech konání koncertů Pražského jara  10.00 -  20.00 hodin

Vstupné: 150 Kč

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - Silvie Marková)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.divadelnifotografie.cz

www.facebook.com/divadelnifotografie