Česká cena za architekturu 2017/Czech Award Architecture 2017 aneb kvalitní architektura má s přírodou rezonovat

01.12.2017 14:35

Galerie Josefa Fragnera - Praha

29. 11. 2017 – 28. 1. 2018 

 

 

 

Na pozvání Galerie Josefa Fragnera jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz zúčastnili zahájení panelové výstavy nominovaných a vítězů z prestižní architektonické soutěže České komory architektů (ČKA) za rok 2017. Šlo o II. ročník soutěže nazvané Česká cena za architekturu (ČCA).

 

Co je Česká cena za architekturu?   

ČCA je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je ČKA. Vyhlášením ČKA propaguje kvalitní výsledky práce etablovaných i začínajících architektů. Cílem je propagovat a prezentovat architektonická díla veřejnosti, a nejen pro jejich estetické a technické kvality, ale hlavně v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

 

Jaká jsou pravidla soutěže?

Hlavní účel přehlídky je pokrýt co nejširší spektrum prací. Proto nejsou díla hodnocena podle kategorií, ale uděluje se jednotná cena hlavní. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci i kanceláře. Projekty musejí být realizovány v ČR, a to v posledních 5 letech. Cena se uděluje každoročně. (Více o ČCA ve Statutu ČCA na https://ceskacenazaarchitekturu.cz/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dlouho se Česká cena za architekturu uděluje? 

Letošní ročník je teprve II., ale při zahájení výstavy vyslovil Ivan Plicka, předseda ČKA, potěšení z úspěchu soutěže a potvrdil, že pro rok 2018 bude vypsán ročník třetí. S povděkem to přijal Dan Merta za GJF, jenž ocenil, že pro výstavu nominovaných a vítězných projektů II. ročníku ČCA byla vybrána právě GJF a nabídl ji i pro pořádání výstavy ročníku třetího.

 

Jaký byl sled událostí vedoucích k vyhodnocení České ceny za architekturu?

Letošní  II. ročník ČCA byl vyhlášen 18. 1. 2017, kdy byl také zahájen oficiální příjem přihlášek. Dne 21. 4. 2017 byl jejich příjem ukončen. Následovalo 1. kolo výběru z projektů, které byly zaslány do soutěže. Zůstali jen nominovaní na ČCA za rok 2017. Ti byli vyhlášeni 12. 6. 2017. Následovalo 2. kolo rozhodování a práce mezinárodní komise, která z nominovaných projektů vybírala projekt vítězný. Výsledky byly vyhlášeny na Galavečeru ČCA 20017 v pondělí 27. 11. 2017. Dva dny na to, 29. 11. 2017, byla zahájena výstava nominovaných a oceněných prací.

 

 

Jaké bylo složení mezinárodní soutěžní komise?

Komise se sešlav září v ČR a osobně zhlédla 42 nominovaných projektů. Ve finální části výběru ČCA se porota zaměřila už jen na šestici jimi předvybraných staveb. Porota byla mezinárodní.

 

 

Předsedkyně komise: Marianne Loof (Nizozemsko)

Členové komise:

Matija Bevk (Slovinsko)

Eelco Hooftman (Nizozemsko/Skotsko)

Jiří Oplatek (ČR/Švýcarsko)

Jakub Szczęsny (Polsko)

Doris Wälchli (Švýcarsko)

Ľubomír Závodný (Slovensko)

 

Jak porotci vybírali?

Porotci si stanovili kritéria výběru. Byla tři pro identifikaci vynikající architektury.

  • za prvé: architektonická kvalita projektu (z hlediska síly konceptu, vztahu k místu, konstrukčního a hmotového řešení a architektonických detailů stavby)
  • za druhé: sociální aspekty a přínos návrhu pro společnost
  • za třetí: přidaná hodnota stavby s ohledem na zadání a zájmy uživatele

 

O ČCA ucházelo 249 děl. Téměř polovina byla dokončena v roce 2016 a 50 děl v roce 2015. V regionech vede Praha (83 přihlášených), 35 staveb bylo z Jihomoravského kraje (26 z Brna).

 

Ze 42 nominací bylo 33 novostaveb. Potvrzuje to oživení stavebního trhu, ale značná část staveb byla ze soukromého sektoru (rodinné i bytové domy a administrativní objekty). Autory staveb byli známé a zavedené ateliéry, i mladí a veřejnosti nepříliš známí tvůrci. Vysokou architektonickou úroveň našich staveb potvrzuje fakt, že ze staveb loni v této soutěži nominovaných na ČCA mnohé zaujaly porotu mezinárodní prestižní Mies van der Rohe Award a řada z nich se dokonce dostala do nominace na nejvyšší cenu EU za architekturu.

 

Kdo je letošním nositelem České ceny za architekturu?

Hlavní cenu dostali Radko Květ a Pavel Pijáček za realizaci Archeoparku Pavlov. Autoři s týmem spolupracovníků řešili umístění historického muzea v lokalitě významného archeologického naleziště. Šlo o pravěké sídliště z období mladého paleolitu. Zvolené místo je navíc - od roku 2010 - národní kulturní památkou. V místě stavby  v minulosti  badatelé našli sošku Venuše z Pavlova, zhotovenou z pravé mamutoviny. Objekt muzea se proto skrývá 4 metry pod povrchem, v terénní vlně, v místech, která už archeologové definitivně probádali. V projektu autoři vycházeli z předpokladu, že případné další archeologické nálezy by byly v hloubce 4 - 5 metrů pod povrchem. Nad povrch tedy vystupují jen prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na scenerii Pavlovských vrchů a vodní nádrž Nové Mlýny. Stavba má evokovat plasticky tvarované jeskynní prostory. Přímo do expozice zakomponovali tvůrci např. i naleziště mamutích kostí. Porota ČCA se shodla na tomto vítězi jednohlasně.

 

Archeopark Pavlov je podle vyjádření komise:

„Významný v mezinárodním měřítku a přitom silně rezonuje i v lokálním prostředí.

Návrh vystihuje zároveň krajinu i historii místa.

Budova ponechává prostor krajině tím,

že je pod zemí a současně krajinu obohacuje artefakty,

jež navazují dialog se širším okolím.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Porotci ocenili i kvalitu provedení

a volbu materiálů.

„Projekt je působivý bezvadným provedením a s péčí vybíranými a použitými materiály.

Především je to pohledový beton, litý do bednění z přírodního dřeva,

použitý v podzemí a probarvený litý beton s vápencovým kamenivem,

uplatněný v nadzemní části,“

jak zdůraznili.

Uděleny byly 4 mimořádné ceny.

  • od společnosti VELUX - za nejlepší práci s denním světlem v interiéru
  • od Karlín Group - za angažovaný přístup k záchraně a tvorbě výjimečného veřejného prostoru
  • od  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - za kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu
  • od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za přístup a revitalizaci průmyslového objektu.

 

Akademie ČCA ocenila tři výjimečné počiny.

 

Všechna oceněná díla ČKA vystavila pro veřejnost právě na výstavě v Galerii Jaroslava Fragnera, kde budou k vidění do 28. 1. 2018. Pak se výstava přesune do Brna. Tam bude otevřena od 13. 2. 2018 ve výstavním prostoru Galerie architektury Brno.

 

Všechny ceny a popisy nalezneme na www.cka.cz .

 

Co je to ČKA?

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy,

jež bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb.,

„o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.“

 

Od začátku roku 2015 je Komora také oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky ČCA. Už od roku 2000 Komora pořádá také Přehlídku diplomových prací a Poctu ČKA.

 

Přihlášené projekty: https://www.youtube.com/watch?v=cqxWafeO6-o

Nominované projekty: https://www.youtube.com/watch?v=Zn5j7NoD8qc

Video z nominačního večera: https://www.youtube.com/watch?v=HfYUyyxfuIw

 

110 00 Praha 1

Betlémské náměstí 5a

Máme otevřeno: úterý – neděle: 11.00 -  19.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková

 

www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.gjf.cz