Cena kritiky za mladou malbu 2014 aneb když nás sjednocuje ´smysl pro současnost´

22.02.2014 20:46

Galerie kritiků – Praha - Palác Adria190

11. 2. – 9. 3. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž Výstavy finalistů 7. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2014 a na vyhlášení laureátů soutěže v úterý 11. 2. 2014 v 18 hodin v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a na tiskovou  konferenci, jež se konala  v 16 hodin.  Bohužel v té době jsme se nacházeli na celkově osmihodinovém pobytu v minibusu na cestě do Uherského Hradiště a zpět, kde pro nás připravili  bezva den s malířem Slovácka -  Jožou Uprkou.   Takže jsme výstavu navštívli o pár dní sami, v klidu…přičemž nám byl poskytnut i katalog finalistů.

 

Své práce letos vystavují

Michal Drozen,

Marta Fišerová,

Jaroslava Kadlecová,

Václav Misař,

Jan Poupě,

Martina Smutná,

Adéla Součková,

Jakub Sýkora,

Monika Žáková

 

Jako každý rok, letos již po sedmé, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků,  Česká sekce AICA vyhlásily vítěze soutěže 7. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2014.  Tematické zadání bylo  ´Malba  a její přesahy.´  A které  z těch zúčastněných mladých umělců do 30 let, kteří se do soutěže přihlašují samostatně, jsme vybrali?! No, čteme dále…

 •  
 •  Jan Poupě – hlavní cena (* 1988) - ´Struktura V., olej na plátně, 180 cm x 150 cm

 • Marta Fišerová 2. cena (* 1987) - It´s  easy to forget about a machine: Concetto Spaziale, Attesa - Fontana

 • (Práce Marty Fišerové je komentářem skutečnosti, že dnes velkou část našeho světa vnímáme skrze nepříliš kvalitní obsah našich internetových prohlížečů. Obrazy jako Concetto Spaziale, Attečsa jsou reprodukcemi známých děl ve špatné digitální kvalitě.  Obraz a číselnéhodnoty jeho barev autorka přepisuje  na plátno  v modelu RGB, který se užívá u monitorů a projektorů. Plátno se stává obrazovkou a obraz tak staví na hranici mezi sféru analogových a digitálních forem.)
 •  
 •  
 •  Monika Žáková a Michal Drozen 3. cena (* 1987, *1989)  - Míša č.19, olejomalba na plátně, 3 x 200 x 100 cm

 •  
 •  
 •  
 • Martina Smutná  - Cena sympatie diváků (*1989)
 •  
 • Oceněním laureáta je samostatná výstava v Galerii kritiků na konci roku 2014…

Porota zasedala ve složení:

 Petr Vaňous (předseda),

Jiří Machalický,

Michal Nesázal,

Alena Pomajzlová

-

(za pořadatele) Vlasta Čiháková Noshiro, Karel Babíček

 • 7. ročník Ceny kritiky překvapil vysokým počtem uchazečů a především kvalitou přihlášených prací
 • Porota si při výběru finalistů všímala nejenom vnějších proměn výrazových forem, tedy efektu novosti a deklarované změny v tom, jak dílo vypadá, ale zohlednila také vnitřní motivace k experimentu a smysl pro ´změnu´ a ´aktualizaci´ obrazu, který se odehrává v mnohem jemnějších, protože hlouběji založených finesách. ´
 • Kategorie ´tradičního obrazu´ jakoby se na pozadí této pozornější reflexe rozplývala ve vnější, nic neříkající pojem.
 • Rozšířené pole obrazu je, zdá se, dáno především silným vnitřním autorským modelem. Zde je třeba nalézat skutečné a stabilní ´autorství´.
 • Vztah k realitě je potom hledán a ověřován nejenom experimentací s různými výrazovými postupy, v jejich kombinování, fúzování a kolážování, či dokonce v opouštění obrazového formátu a v jeho dekonstrukci dosahované jinými prostředky.
 • Je také paralelně návratem do světa sjednocené malířské vize, která resuscituje, nově a jinak používá jazyk znaků a symbolů, jejichž zdánlivá známost a konvenčnost náhle zviditelňuje, v nově nastavených situacích, trhliny a propasti lidského vědomí a usvědčuje své pozorovatele z nepozornosti. Nakonec je to spíše ´konvenční pohled diváka´, co vede k odmítnutí obrazu, který ´něco připomíná´, nebo na něco ´odkazuje´. ´
 • Proces restrukturalizace, proměny struktury a řádu obrazu, se tu odvíjí ze dvou stran. Ze směru redukované abstrakce, která se opět komplikuje a oživuje lidskou chybou Monika Žáková, Jan Poupě, Marta Fischerová, Jaroslava Kadlecová)
 •  a ze směru aktuální předmětnosti, která se vynořuje z nehmotného světa reprodukovaných idejí a dat, aby na jejím pozadí nacházela a formovala nové významy pro znaky a jejich vztahová usazení (Jan Poupě, Václav Misař, Jakub Sýkora, Michal Drozen, Adéla Součková, Martina Smutná).
 •  Proto se na letošní výstavě finalistů Ceny kritiky můžeme setkat s pracemi natolik rozdílnými ve vztahu k minulosti, které ale sjednocuje jejich ´smysl pro současnost´.
 • (převzato z tiskové zprávy předsedy poroty Petra Vaňouse)

 

Dejme nyní slovo paní kurátorce Vlastě Čihákové Noshiro

ma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky i pro 7. ročník 2014.  Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za svůj vystavený obraz, ale za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, jež je doložená anotací a tištěnou či elektronickou dokumentací.

 

V rámci prezentaci obrazu se připouští kombinované mediální vyjádření, tedy malba –objekt a jiné doplňkové prvky prostorové instalace. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol anebo čerstvých absolventů  pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš 3x, avšak přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána výstavní spolupráce.

 Výběr 9 finalistů 7. ročníku byl proveden z celkového počtu 70 uchazečů, kteří bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky, kteří dbají na zachování dobré úrovně soutěže.

Nominátoři z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů navrhli v průměru každý dva umělce. Návrhy na oslovení umělců podávala i odborná porota. Postupným výběrem uchazečů do nejužšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru, porota stanovila výsledný počet devíti vystavujících finalistů.

 

Cena kritiky slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření dalších výstavních příležitostí pro mladou malbu. Proto je podporována i Fondem Ceny kritiky, jenž vytváří depozit oceněných děl. V soutěži se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je v rámci jeho ocenění uspořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Z okruhu oceněných umělců zvolí svého kandidáta také Česká centra pro týdenní rezidenční stáž a prezentaci ve své zahraniční síti. Také diváci vybírají svého vítěze Ceny sympatie. (Vlasta Čiháková Noshiro - v zastoupení pořadatelů)

 

Pořadatelé děkují za podporu soutěže Ministerstvu kultury České republiky, Hlavnímu městu Praha a za mimořádnou spolupráci Českým centrům

 

110 00 Praha 1

Jungmannova 31/36

www.galeriekritiku.cz

Máme otevřeno: denně od 11. 00 - 18.00 hodin

 

Hodnocení:  90 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka