Céline Baumann: Queer Nature aneb nejen svět se vyvíjí, ale i rostliny…

06.05.2019 10:34

 

Galerie VI PER - Praha

3. 5. - 22. 6. 2019

 

 

 

Vernisáž výstavy Queer Nature, která se konala v  Galeri VI PER, osobně zahájila architektka Céline Baumann, autorka výstavy, přednáškou /artist talk/ doprovázenou promítáním videa. Na nové výstavy v Galerii VI PER se na www.www-kulturaok-eu.cz vždy těšíme, zejména když nám zde předloží vždy nový (objevný) pohled na danou problematiku, tentokrát se problém týkal světa rostlin a jejich intimního chování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V expozici nejdříve nás nejdříve upoutá

lahodná nádhera

rostlin na centrálně umístěné babylonské věži.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté ve vitrínách zhlédneme tzv. suchou zahradu/ vznik této techniky se datuje od pol. 16. století/ vzorky herbáře (také jsme v dětství na www.www-kulturaok-eu.cz na letním táboře si zcela spontánně sbírali květiny, vylisovali je a sestavili z nich herbář, protože nás  překrásná horská květena /např. rdesno hadí kořen/ z krkonošského okolí Malého Šišáku zaujala, ale bohužel nám při odjezdu z tábora byl herbář odejmut a odeslán do Prahy jako vzorová práce naší pionýrské vedoucí.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zadní síni můžeme zhlédnout animované video

Naturals Stories

s komentářem o proměnách těchto rostlin.

 

Tis červený - unisexualita

Smrk ztepilý - bisexualita

Kapraď samec - transformace

Javor babyka - bisexualita

Merlík smrdutý - hermafrodit

Mrkev obecná - hermafrodit, samčí

Křivatec český - hermafrodit

Bohyška - střídavá bisexualita

Borovice limba – bisexualita

Silenka - hermafrodit, samičí a samčí


 

Queer Nature

´Princip ´queer´ lze najít všude v přírodě. Výstava v Galerii VI PER zkoumá málo známé, často přehlížené a výjimečně intimní chování světa rostlin. Oslava diverzity rostlinného království znamená oslavu mnohosti tvarů, genderů, pohlaví a barev kolem nás. Žijeme ve světě, který se neustále vyvíjí, a přijímáme celé spektrum hodnot rozličnějších než kdy dřív. Předjímané vzorce a jednostranné názory stále hůře reagují na současné dění. Jak tedy pojmout tuto rozmanitost a překonat ustálené archetypy? Jak se zaběhnutým hodnotám postavit vlastní zkušeností, jež umožňuje další formy emancipace?
 

V projektu Queer Nature přijímáme ideu, že rostliny jsou našimi nejstaršími učiteli, a sdílíme příběhy jejich vědomostí. Tím, že otevíráme post-antropocénní prostor pro reflexi, zpochybňujeme víru, že hmota a inteligence by měly od sebe být odděleny, a vnímáme flóru jako něco více než jen pouhou komoditu. Zkoumáme sílu stromů, křovin, květin a bylin jakožto zdroj inspirace, který nám nabízí alternativy ke způsobu, jakým se chováme a jak tvoříme, ať už na úrovni daného teritoria, veřejného prostoru nebo soukromé zahrady.Výstava Queer Nature se skládá ze 3 částí.

Tajný život rostlin

zkoumá
podoby světa rostlin se svou nekonečnou pestrostí tvarů, barev, textur a
pachů. Tato extrémní pestrost je výsledkem evoluce, řízené pohlavním
rozmnožováním, umožňující rostlinám adaptaci na změnu podnebí,

půdních podmínek či na predátory.

Takové spektrum možností pak lze uchopit v
rámci ´queer´ fenoménu,

a to s odkazem na menšiny,

které se vydělují z binárního genderového chování.

Botanická manufaktura se věnuje současné
zahradnické produkci, která využívá vegetativní rozmnožování, čili
klonování rostoucích částí rostlin, jako jsou větve, listy či části
kořenů. Tyto přesné kopie však nevytvářejí nový genetický materiál, a
tak vystavují další, identické generace riziku, že budou zcela
zlikvidovány například nemocemi.

Naše pokojové rostliny,

koupené v zahradnictvích a květinářstvích v Praze či jinde po Evropě zpravidla
pocházejí z masově produkovaných kultivarů v automatizovaných
sklenících.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skleníky spolu s botanickými zahradami

dnes představují
jakousi babylonskou věž naruby
,

soustředíce na jedno místo rostliny z
celé planety.

 

Třetí krajina

představuje poněkud odlišnou a nezávislejší
flóru, která se prosadila ve městě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou to spontánně rostoucí porosty,
jež se naučily soužití s člověkem a vyrůstají poblíž lidských obydlí,
cest a veřejných prostranství. Přežívají v komplikovaných podmínkách
díky svým výjimečně účinným strategiím rozmnožování, často jsou uvyklé
mechanické destrukci a čelí mnoha dalším nástrahám lidské činnosti.
Tvoří biodiverzitu všude kolem nás, a to dokonce i v bezprostředním
okolí Galerie VI PER.

 

Třetí krajina

je experiment uskutečněný na dvoře galerie VI PER (za rohem):

několik barelů jsme naplnili půdou získanou v blízkém okolí.
Volili jsme místa, která město dlouhodobě vyloučilo – záplavové území
Rohanského ostrova, kde jsou ruiny budov a navážky vytěžené zeminy

z okolních staveb, karlínské železniční náspy a další zapomenuté kouty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různorodé rostliny,

které se následně objeví na zdánlivě obnažené vrstvě půdy,

jsou důkazem biodiverzity těchto míst.

Text: Céline Baumann

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline Baumann (* 1984)

  • francouzská zahradní a krajinná architektka, která působí ve Švýcarsku
  • zajímá se o mezinárodní kulturní výměnu
  • ve svých projektech se snaží o vytváření dynamického otevřeného prostoru, inspirovaného interaktivními ekologickými vazbami mezi lidmi a přírodou
  • spoluzakladatelka Schwesterprojekt, queer kolektivu, který vytváří dočasné umělecké prostory v Basileji
  • stipendistka Akademie Schloss Solitude
  •  její projekt Queer Nature byl vybrán v rámci open callu platformy Future Architecture
     

 

180 00 Praha 8 - Karlín

Vítkova 2
Máme otevřeno:

st - pá: 13.00 - 19.00 hodin

so : 12.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.vipergallery.org