Budoucnost je skryta v přítomnosti aneb Architektura a česká politika 1948-89

18.11.2021 17:43

 

Budoucnost je skryta v přítomnosti

22. 10. – 22. 12. 2021

Galerie UM

 

Jedním z akcentovaných témat doby socialistického Československa byla bytová výstavba. Nejen tímto problémem se zabývá výstava Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1948-89.

 

 

Výstavní projekt ukazuje, nakolik jsou zdánlivě nesouvisející obory, jako je architektura a politika, úzce vzájemně propojené. Specifickým příkladem tohoto vztahu je fenomén socialistické výstavby, který se rodil z interakce státních zájmů, architektonické praxe a potřeb veřejnosti. Kurátorka Michaela Janečková se v rámci této koexistence snaží najít symbiózu i třecí plochy. Sleduje témata typická pro dané období, jakými byly praxe státních ateliérů, produkce materiálů v sektoru socialistického stavebnictví, spolupráce s výtvarníky, družstevnictví či propagace bytové výstavby.

 

 

 Smysl výstavy vysvětluje její kurátorka Michaela Janečková

 

„Nikdo nechtěl, aby se reptalo, kritizovalo, nedej bože protestovalo kvůli nedostatku bytů nebo kvůli tomu, že lidi nemají na sídlištích obchody, kina a školky. Architektura vznikala v tomto trojúhelníku zájmů, někdy navzájem slučitelných a někdy naopak vytvářejících třecí plochy. Například stát chtěl ovládat výstavbu i distribuci bytů, ale neměl na to peníze, tak tlačil architekty do levnějších, typizovaných řešení. Zároveň využíval i snahy soukromých stavebníků, kteří si sami a rádi postavili domek za své peníze. Takovým nabízel finanční i jinou pomoc při výstavbě, dokonce povolil a podporoval družstevní stavění“.

 

 

Vztahy mezi jednotlivými skupinami celého procesu

 

Exponáty jsou stavěny do vzájemných interakcí, které návštěvníkovi objasňují celý složitý mechanismus. Jak stát informoval a agitoval své občany, jaká byla nabídka a možnosti staveb, jak přistupoval k výstavbě, urbanismu a nezapomíná zmínit i významný vliv umění v architektuře. Dokládají to fotografie, videa, propagační, ale i k výstavbě kritické plakáty, katalogy domků i artefakty, jako velmi často využívaný kabřincový obklad. Samotné exponáty jsou doprovázeny rozšířenými popiskami, vyprávějícími příběh, který tematizuje některý z aspektů vztahu architekti – stát – veřejnost.

Výstava Budoucnost je skryta v přítomnosti se snaží na vybraných exponátech demonstrovat aspekty mechanismů, které v trojúhelníku státní politiky, architektů a společnosti ovlivňovaly tehdejší výstavbu.

 

 

Výstava - další z výstupů projektu Architektura a česká politika ve 19. a 21. století    

 

Jedním z výstupů výzkumného projektu Architektura a česká politika v 19. – 21. století Katedry teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je i tato výstava, zachycující problematiku v rozsahu let 1948 - 89. Přínosný projekt podpořilo i Ministerstvo kultury České republiky v rámci svého Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (DG18P02OVV041).

 

 

Vysvětlující je už i sama instalace

 

Vztahy mezi jednotlivými skupinami zachycuje už sama instalace.

Exponáty jsou stavěny do vzájemných interakcí, které návštěvníkovi objasňují celý složitý mechanismus. Jak stát informoval a agitoval své občany, jaká byla nabídka a možnosti staveb, jak přistupoval k výstavbě, urbanismu a nezapomíná zmínit i významný vliv umění v architektuře. Dokládají to fotografie, videa, propagační, ale i k výstavbě kritické plakáty, katalogy domků i artefakty, jako velmi často využívaný kabřincový obklad. Samotné exponáty jsou doprovázeny rozšířenými popiskami, vyprávějícími příběh, který tematizuje některý z aspektů vztahu architekti – stát – veřejnost.

 

S využitím podkladů UMPRUM připravili: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.   

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

Budoucnost je skryta v přítomnosti

22. 10. – 22. 12. 2021

Galerie UM

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Kurátorka výstavy: Michaela Janečková

Koncepce výstavy: Michaela Janečková, Veronika Rollová

Architektonické řešení: RCNKSK architekti

Grafický návrh: Tereza Hejmová, Kristýna Žáčková

Produkce: Ditta Pfefferová