Budoucnost a přítomnost Prahy 1/The Future and The Present of Prague 1 aneb když věci, které se zlepšily, automaticky nevidíme, ale jen je kritizujeme…

18.09.2018 10:51

Galerie 1 -  Praha

12. 9. - 6. 10. 2018

 

 

 

 

 

Na zahájení již tradiční výstavy, kterou pořádá městská část Praha 1, a to pod názvem Budoucnost a přítomnost Prahy 1, byl přítomným zájemcům formou panelové instalace představen investiční projekt, mapující vývoj  městské části Prahy 1 od roku 2011 do  roku 2018.  Akce se sice koná právě v čase předvolebním, přesto však nebylo na škodu se jí zúčastnit. Vidět pohromadě, co vše se MČ Praha 1 podařilo zrealizovat, bylo totiž zajímavější, než stále dokola naslouchat často pak nesplněným slibům kandidátů do voleb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akci uvedla moderátorka Anna Beránková, poté předala slovo ing. Oldřichu Lomeckému, starostovi MČ Prahy 1, který slavnostní akci uvedl slovy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"... slova jako ´rozpočet´ a ´investice´

nepatří v našem mateřském jazyce právě k nejpoužívanějším,

řekl bych, že dokonce ani k těm nejoblíbenějším.

Přesto se za nimi mohou skrývat velmi napínavé záležitosti.

Myslím si, ž nelze přehlédnout, kolik toho již bylo v Praze 1 renovováno, revitalizováno, rekonstruováno…

Vida, další ´nudná´ slova, a přitom v nich tkví lesk a půvab stále krásnějšího centra metropole.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále  ing.  Oldřich Lomecký mluvil o problémech velkých i malých investic, že věci, které se zlepšily, automaticky nevidíme, ale jen je kritizujeme…a že nám jako MČ Praha 1 chtějí sdělit jakousi rekapitulaci, co se všechno na Praze 1 vylepšilo, abychom my Pražáci potom netvrdili, že  jsme o tom nevěděli,  proč nám to tedy neřekli….

 

Poté se ing. Oldřich Lomecký se také rozhovořil také o finanční stránce, že MČ Praha 1 dluhy nemá a také o významu a úloze grantů na obnovu domovního fondu, které nastartovaly investiční boom (proinvestovalo se v souhrnu nakonec okolo jedné miliardy korun).  Nakonec dodal, že jejich (zcela kvapným) úkolem je renovovat park u Národního muzea, který se bude slavnostně otvírat 28. 10. 2018. Poté hovořil MUDr. Jan Votoček, radní (granty na obnovu domovního fondu – prioritou jsou okna, fasády, střechy).  

 

„Počínaje rokem 1997 prezentuje MČ Praha 1

každoročně

projekty úprav veřejných prostranství nebo objektů,

které byly právě realizovány nebo připraveny ve formě studie.

Po 11 let se veřejnost i návštěvníci Prahy v podzimním čase

seznamovali s těmito projekty ve výstavním stanu na Můstku.

V letech 2008 a 2009 jsme připravili výstavu v novém

-

12. a 13. ročník

byl zaměřen pouze na zpracované a realizované studie veřejných prostranství na území MČ Praha 1

a poprvé se uskutečnil i na jiném místě – v budově Akademie věd ČR.

14. ročník v roce 2010 tematicky opět navázal,

uskutečnil se již v zrekonstruovaných prostorách Komunikačního centra MČ P1 (pasáž ÚMČ P1).

Od roku 2012 slouží k prezentaci tradiční výstavy adaptované prostory v Galerii 1 ve Štěpánské ulici.“

 

Procházíme expozicí…

Výstava si všímá hlavních investičních akcí, které MČ Praha 1 realizovala v letech 2011 - 2018. Je členěna na dvě části, které se týkají oblastí, jako jsou:

Veřejná prostranství

 • Parky a zahrady
 • Ulice a náměstí
 •  

 

 

 • Objekty a nebytové prostory
 •  
 • Občanská vybavenost
 • Sochy, pomníky, drobné stavby
 • Sochy, pomníky a městský mobiliář
 • Bytové hospodářství

 

 

 

110 00 Praha 1
Štěpánská  47

Máme otevřeno: út - pá 10.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00 hodin, so 10.00 - 14.00 hodin

Vstup: volný

 

K výstavě byl vydán katalog, bohatě ilustrovaný barevnými fotografiemi:

Hlavní investiční akce MČ Praha 1/ 2011 - 2018

 • u každé realizace je uveden investor, projektant, termín realizace a uskutečněné náklady v Kč, případně i částka dotace  
 • texty: Mgr. Jan Brabec, Ing. Jindřiška Jakešová, MČ Praha 1
 • grafický design: Jana Bernartová
 • autoři fotografií: Vasil Stanko, Zdeněk Porcal, Petr Našic, TaK Management s.r.o.
 • vydavatel: MČ Praha 1
 • náklad: 3000 ks
 • rok vydání: 2018
 • počet stránek: 100
 • katalog je k dispozici zdarma v Galerii 1

 

Produkční galerie/kurátor: Alena Krčmárová

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková