Břetislav Malý: Angry Sequences of Yellow Color aneb když barevnost je bytostnou charakteristikou obrazu

21.04.2017 10:56

Galerie 101 – Praha

19. 4. - 20. 5. 2017

 

Na vernisáži samostatné (prodejní) výstavy Břetislava Malého, výstavy ´Angry Sequences of Yellow Color´, v Galerii 101, která vystavuje pouze abstraktní umění a jež byla nazvána dle počtu čtverečních metrů jako Galerie 101, byl autor osobně přítomen. Rovněž byli přítomni Martin Dostál, kurátor výstavy a  Jan Dědek, galerista (Galerie 101),  publicista i sběratel umění.  Akce se zúčastnili i ti, kteří měli co do činění s nově vydaným k výstavě katalogem.

 

„Barvy a obrazy, s mezerami i bez nich, čtverhranné, oválné, kruhové i v prostoru.“

 

Malíř Břetislav Malý vyznává klasické malířské techniky. Nejčastěji pracuje olejem i na volné plátno. Poté, při aranžování svých děl v galeriích, pracuje s nimi tak, že je svým způsobem umísťuje na stěny i stropy, podlahy nevyjímaje. Máme pak výsledný pocit trojrozměrného prostoru malby, ve kterém se stáváme do jisté míry součástí, její existencí (viz níž  Floating Garden - Plovoucí zahrada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Břetislav Malý nám /www.www-kulturaok-eu.cz/ sdělil:

Vystavuji zde práce z posledních 3 let. Je to něco nového.

Začal jsem jako krajinář, ale posunul jsem se k abstrakci.

Linie jsou dělány záměrně ručně, aby nebyly sterilní,

aby se v nich projevily a samovolně opakovaly chyby, které udělá lidská ruka,

aby linky nebyly absolutně rovné, ale občas rozechvělé, aby nebyla barva nanesena jen dokonale rovnoměrně,

aby tam, kde se nános barvy zesílil, zůstal autenticky tak, jak to vzniklo.

Jen tak to dílo bude celé osobní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulaté desky jsou plátna, ale s velkým nánosem barvy, takže barvou doslova napuštěné.

Vytvoří tak specifickou strukturu.

A v jejich kombinaci, připravené přímo pro tuto místnost,

vytváří v koexistenci specifickou uměleckou kompozici. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K výstavě byl vydán kvalitní katalog. Autor děl -  Břetislav Malý si jeho přípravu a tisk sám, od papíru přes grafiku až po tisk, soutisk barev i vazbu, hlídal. A nechal přetisknout i to, co nebylo dokonalé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Břetislav Malý  je mladý malíř, který patří ke generaci dnešních třicátníků,

která se čím dál tím intenzivněji objevuje na výtvarné scéně.

Ostatně celá dramaturgie Galerie 101 se právě této generaci věnuje.

Dokládají to výstavy předchozí a budou v tom trendu pokračovat i výstavy následující.

 

Je to dobře a je to i včasné zachycení aktuální současnosti. Malba se v naší zemi pohybuje v jakýchsi sinusoidách. Momentálně jsme v růstové křivce.

Není to sice ještě návrat boomu našeho malířství z 20. let, to zdaleka ne, ale cosi takového lze už přece jen tušit.  Tehdejším malířům byl vzorem ruský malíř a teoretik Kazimir Severinovič Malevič.

 

Vysv.:

Kazimir Severinovič Malevič

 (* 23. 2. 1878 v Kyjevě - +15. 5. 1935 Leningrad)/

ruský malíř a teoretik umění, průkopník geometrického abstraktního umění

a zakladatel avantgardního hnutí suprematismu polského původu.

 

A ať chtějí nebo ne, vycházejí z něj všichni jeho následovatelé dodnes. Činí tak vlastně i autor. Současná generace třicátníků má v malířství ale ještě jednu zvláštnost. Čerpá i z trendu retro 60. let 20. století. Jedná se o zkoumání vlastních možností obrazu a barev, o zkoumání konstrukce obrazu, která se stává prostorovou entitou (přesně definovanou množinou znaků). Patří k tomu i vnímání obrazu v prostoru. To vše lze jednoznačně zaznamenat u autorových prací. A kdo zná jeho předchozí práce, jednoznačně může sledovat stále stoupající nárůst kvality. Autor je totiž mimořádně pracovitý, a to prospívá jeho vyjadřování. Proto se také tak mlád propracoval až k tak velikému katalogu. Právem. Vyvolává psychofyzický zážitek. Navíc Břetislav Malý si katalog vydal vlastním nákladem. Na náklady spojené s vydáním si autor vydělal tím, že se mu podařilo prodat jeden úspěšný obraz a získané peníze investoval právě do přípravy, zpracování a vydání katalogu, který dnes pokřtíme. Ale ne tradičně, to by byla škoda, pokřítíme ho bez polévání vínem.

 

Trojím pohlazením ho uvedeme do života.

 

(Nadšený fanoušek však protestoval, že to není ono a nabídl svůj zakoupený katalog jako ten,

na nějž se může víno nalít. Stalo se za potlesku přítomných.)

 

Břetislav Malý ve svém závěrečném slově

Nemohu než poděkovat všem, kteří se na katalogu podíleli.

Od grafika po tiskaře. Vyvinuli tak moc práce,

že já jsme vlastně až někde na konci toho výrobního řetězce.

Netvořil jsem ho já, ale jiní.

No, a pokud jde o mou tvorbu? Hledal jsem a

hledám vždy vztahy barev.

Když maluju, tak vždy hodně přemýšlím o tom, proč maluju a co maluju.

Akcelerátorem vidění pro mé obrazy je mi barva žlutá.

A všechny mé obrazy jsou tak vlastně v nějakém kontextu -  ke žluté.

 

Břetislav Malý

 • výtvarné školení  - na SUPŠ Uherské Hradiště
 • 2006 – 2007: studium klasické malby na FAVU VUT Brno (doc. Tomáš Lahoda, doc. Petr Veselý)
 • 2007: absolvoval odbornou stáž na Akademii v Poznani u prof. zw. Włodzimierza Dudkowiaka
 • 2011: absolvoval odbornou stáž na VŠVU Bratislava pod vedením MgA. Klaudie Kosziby Phd.
 • většinu svých vysokoškolských let prožil v Brně
 • přestěhoval se na Slovácko

 

Práce / Works

 • - Plovoucí zahrada / Floating garden
 • - Úplný prostor tří základních barev / The complete space of three elementary colours
 • - Ludvig vypustil draka / Ludvig let out the kite
 • - Pouhý prostor zelené barvy / Mere space of the colour green
 • - O červené v čase / About the red in time
 • - Barva místa / A colour of place
 • - Zánik prostoru, jako ... / The dissipation of space as a consequence of the synthesis of colour
 • - V potoce mléčnou dráhu viděti / ItctstMW

 

 Kromě řady samostatných i společných výstav se B. M. zúčastnil soutěží:

 •  2012:  Salve Europa Fine Art Challenge, Lipsko (Nominace 
 •  2009:   jung ART: 2. ročník mladých autorů do 35 let (1. místo)
 • 2009:   Český tučňák 2009 (Nominace) / Czech Penguin 09


110 00 Praha 1 – Staré Město

Ovocný trh 17/568 - 2. patro

Máme otevřeno: st - so: 14.00 – 18.00 hodin

www.bretislavmaly.com

https://galerie101.cz

 

 

Galerie 101 je nová galerie prezentující současné umění.

Galerie chce oslovit především poučené sběratele a odbornou veřejnost,

vítá ale i návštěvníky se zájmem o současné autory.

 

Další výstavu děl Břetislava Malého ´Úplný prostor žluté barvy´

můžeme zhlédnout  od 16. 5. do 17. 7. 2017 v brněnské Galerii Aspekt

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková