Brent Dedas aneb když nelze nic nastálo definovat

20.07.2014 17:50

Era svět  - Praha

2. – 31. 7. 2014

 

Objevili jsme náhodně výstavu Brenta Dedase, který vystavil své velkoformátové obrazy (na tyveku- stavební difúzní, střešní fólie)) v suterénu – Era svět. A abychom překrásným zvláštním, abstraktním obrazům porozuměli, přikládáme prohlášení Brenta Dedase.

 

 

 

 

 

 

 

Brent Dedas/Prohlášení umělce

Mé dílo často zahrnuje spojení umění a vědy. Dílo samotné je obvykle výsledkem předchozího experimentu. Chemické reakce a koroze jsou užity jako podobenství permanentního cyklu vzniku a zániku. Mé dětské vzpomínky na procházky po otcových stavbách hluboce ovlivnily můj tvůrčí  koncept tvorby a destrukce.

Prvky možností jsou obsažené v každém experimentu, který se odehrává v mém  ateliéru.

Mé záměry umělce se musí v každém okamžiku přizpůsobit každé nepředvídatelné stopě, která náhodně v tvůrčím procesu vzniká. V tomto směru je mé dílo velmi orientováno na proces vzniku a obsahuje významnou stopu procesu vzniku díla.

Má díla často začínají rozdělením plánu obrazu a nanesením surovin, např. dřevěného uhlí nebo dalších, čarami křídou, jaké se používají na stavbách. Tam, kde se čáry nahromadí, prochází povrch různými způsoby řízené destrukce. Plochy vody, výpary a usazeniny sedimentu překrývají předcházející vrstvy.    Mastek a grafitové značky indikují přítomnost plánu či systému. Zdá se, že každá vrstva reaguje svým vlastním logickým způsobem a vynucuje si svůj vlastní řád destrukce.  Koroze se objevuje ve formě oxidu železa, který  po sobě pomocí červené a žluté barvy zanechává patinu změny jako mocné přírodní korekční fluidum. Žádná linie či plocha se nejeví jako schopná přežití.

Výsledek se stává mapou historie a reakce při vzniku díla.   Chaos a šance se stávají produkty zanechávající stopy, vytvářejícími obrazy a rozdělujícími prostor.

Jako společnost vytváříme linie, které jsou stejně idealistické jako reálné, abychom jimi definovali věci jako je geografie, politika či náboženství. Jakkoliv se všechny tyto věci usilovně pokoušíme definovat, ony se neustále konstantně proměňují  v  čase.  

Era svět

Praha 1

Jungmannova nám. 767/6

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na video můžeme sledovat postup vzniku obrazů Brenta Dedase...

 

 

Hodnocení: 99 %

 

Ing. Olga Koníčková (oficiální text z plakátu)

Foto: autorka