Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850 - 1950 aneb bretaňský tanec…či lodě v Camaretu a všechny živly…

18.11.2018 19:53

 

Národní galerie/palác Kinských - Praha

16. 11. 2018 - 17. 3. 2019

 

 

 

 

Tiskovou konferenci u příležitosti zahájení nové (unikátní) výstavy Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850 - 1950, kterou připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Musée départemental breton,  uvedla kurátorka výstavy Anna Pravdová slovy, že 

„Drsná krajina francouzské Bretaně odjakživa přitahovala umělce

a

na přelomu 19. a 20. století se díky tzv. pontavenské škole,

pojmenované podle městečka Pont-Aven,

stala významným uměleckým centrem moderního umění.

Do nejzápadnější části Francie se sjížděli nejprogresivnější malíři tehdejší doby

a

inspirovali se tvorbou francouzských autorů,

jako byli Paul Gauguin, Émile Bernard nebo Paul Sérusier.“


 

Jedná se o výstavu, jež vzdává hold česko-francouzským uměleckým vztahům, kdy v paláci Kinských se potkávají přední čeští výtvarníci 20. století (např. Jan Zrzavý, František Kupka, Toyen, Jaroslav Čermák,  Alfons Mucha) se svými francouzskými protějšky, v čele s Paulem Gauguinem.

 

 

 

Do Bretaně pravidelně jezdili i umělci českého původu, někteří z nich se tam dokonce i na čas usadili. Výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850 - 1950 zmapovala  tamější českou působnost v tomto období.  Při prohlídce výstavy zjistíme, jakým způsobem umělci, jako Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Josef Čapek, František Kupka, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Toyen, Jan Křížek, zachycovali krajinu či tradiční bretonské motivy a jaký vliv měla na jejich tvorbu zmíněná pontavenská škola.

 

 

„Zájem o Bretaň byl mezi českými malíři tak velký,

že vedle Paříže patřila k jejich nejčastějším destinacím.

Jezdili tam po stopách svých slavných předchůdců,

na místě je ale inspirovala především příroda a místní zvyky,“

dodala Anna Pravdová.

 

 

Jak napovídá její název,

 výstava představuje i jedno z nejvýznamnějších děl ze sbírky Národní galerie

-

 malbu Bonjour, Monsieur Gauguin

 od Paula Gauguina (1848 - 1903).

Dílo vzniklo v bretaňské vesničce La Pouldu,

kam se Paul Gauguin přesunul z Pont-Avenu,

který mu kvůli rostoucímu zájmu malířů a turistů připadal příliš již rušný.

„Dílo je parafrází obrazu Bonjour, Monsieur Courbet,

který viděl Gauguin při společné návštěvě muzea s Vincentem van Goghem

oba je nesmírně zaujal.

Na rozdíl od Courbeta Gauguin

zobrazuje sám sebe čelem k divákovi a rovného kolemjdoucí bretaňské venkovance.

Gauguin byl uměleckým outsiderem,

který si cenil prostých lidí

a

života mimo umělecká centra a obchod s uměním,“

dodala Kristýna Hochmuth z kurátorské dvojice výstavy.

 

 

Procházíme expozicí, instalovanou ve dvou patrech.  My na www.www-kulturaok-eu.cz jsme prohlídku začali ve 2. patře, které bylo věnováno období 1850 - 1900, kde nás provázela kurátorka Kristýna Hochmuth.

 

Po expozici plakátů sledujeme v jednotlivých sálech umístěné jednotlivé panely s informacemi podle tématu jako Bretaňské tradice (např. čelo skříňové postele), následuje Dekorativní panneaux Alfonse Muchy (jako první převedl ornamentiku bretaňských krojů do grafiky), Horizonty moře (Bretaňský poloostrov je obklopen oceánem, jemuž vděčí i za své první jméno Amerika), Půvab domova (o tvorbě malíře Jaroslava Čermáka), Reflexe žánru a krajiny (o díle Václava Brožíka), Bretaň 1900 - 1950 (nejčastější destinace českých umělců), přičemž si prohlížíme jak obrazy českých, tak i francouzských malířů, které se daného tématu dotýkají. Současně si můžeme pročítat na stěnách výstavních sálů umístěné chvalozpěvy na krásu Bretaně, např. od Julia Zeyera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice pokračuje nejen portréty Bretonců...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretonci Vojtěcha Preissiga (Bretonci se stali námětem cyklu Venkovan)

František Kupka I, II (opakovaně  se do Bretaně vracel, jako se ta mořská vlna stále vrací...)

Umělci na cestách (do Bretaně z Paříže v roce 1912 zavítal i malíř Otakar Kubín)

1930 (nejen malíře Antonína Pelce inspiruje vesnička Le Pouldu)

Bretaň Jana Zrzavého a Věry Jičínské (soubor bretaňských pradlen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když jsem poprvé vkročil do Bretaně, bylo to,

jako by

se mi krásný sen náhle uskutečnil, …

jako bych po dlouhé a

trapné pouti zakotvil konečně u cíle svých tužeb,

našel

jsem konečně to,

po čem jsem celý život toužil a co jsem miloval. “

Jan Zrzavý, 1944

 

Poválečná Bretaň (II. sv. válka přerušila cesty českých umělců do Bretaně)

Toyen (po svém definitivním přesunu do Francie v roce 1947 navštívila Bretaň)

 

a v 1. patře jsme skončili u nekonvenčních plastik Jana Křížka.

                                        

Jednotlivé sály jsou uváděny informacemi na panelu,

které bychom si měli pozorně přečíst.  

 

Kurátorky: Anna Pravdová, Kristýna Hochmuth

Odborná spolupráce: Philippe Le Stum

Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán

Grafické řešení: 20YY Designers

Výstava se koná ve spolupráci s Musée départemental breton.

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Francie v Praze

110 00 Praha 1

Staroměstské nám. 12

Máme otevřeno kromě pondělí:

úterý - neděle: 10.00 - 18.00 hodin

středa: 10.00 - 20.00 hodin

Vstupné: 220 Kč/150 Kč

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ngprague.cz

 

 

Doprovodný program/komentované prohlídky

  • středa 28.11 2018 /18.00 hodin    Čeští umělci v Bretani 1850 – 1900 s kurátorkou Kristýnou Hochmuth

       

  •  středa  6. 3. 2019 /18.00 hodin    Čeští umělci v Bretani 1900 – 1950 s kurátorkou Annou Pravdovou
  • neděle  25. 11. 2018 /15.00 hodin s Alicí Němcovou
  • neděle  9. 12. 2018/15.00 hodin s Markétou Čejkovou
  • neděle 16. 12. 2018/15.00  hodin s Jitkou Šosovou
  • středa  26. 12. 2018/ 11.00  hodin vánoční komentovaná prohlídka s Alicí Němcovou
  • neděle  13. 1.  2019/15.00  hodin s Alicí Němcovou
  • středa  16. 1. 2019/ 18.00  hodin s Jitkou Šosovou
  • středa  13. 2. 2019/ 18.00  hodin s Markétou Čejkovou
  • neděle 24. 2. 2019/15.00 hodin s Jitkou Šosovou

 

zdarma k platné vstupence /60 – 90 min./ místo setkání v přízemí

rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

 

neděle 10. 3. 2019/ 15.00 hodin s Markétou Ježkovou ve francouzštině

rezervace na www.ifp.cz

 

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejme si komentovanou prohlídku v českém, anglickém, německém či francouzském jazyce.

600 Kč v češtině + vstupné/ 1–15 osob/ 60 min./ rezervace 2 týdny předem

1 500 Kč v cizím jazyce + vstupné / 1–15 osob/ 60 min./ rezervace 2 týdny předem

 

PŘEDNÁŠKY

středa  6. 3. 2019/18 hodin/ přednáška literárního historika a teoretika Zdeňka Hrbaty

rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003

 

 

PRO RODIČE S DĚTMI

neděle  13. 1. 2019, 10. 2. 2019, 10. 3. 2019 vždy 10.30 – 12.00 hodin & 14.00 -15.30 hodin

Víkend: (Ne)viditelná přitažlivost – procházka krajinou Bretaně s tvůrčími zastaveními pro rodiče s dětmi 4 -12 let

80 Kč/osoba/rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

 

 

PRO ŠKOLY & PEDAGOGY

Prohlídka výstavy s lektorem pro SŠ s výkladem, reagujícím zejména na otázky a podněty studentů.

1 200 Kč / 1 – 15 osob / 65 – 120 min/rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

1500 Kč /16 – 25 osob/ 65 – 120 min/ rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

 

středa 21. 11. 2018 od 16.30 hodin komentovaná prohlídka pro pedagogy s kurátorkou Kristýnou Hochmuth, představení koncepce výstavy a nabídky programů pro školy

pro pedagogy zdarma /rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

 

Studijní materiály pro pedagogy

Studijní materiály představují témata a vybrané autory výstavy, náměty na činnosti, které lze uskutečnit při návštěvě výstavy nebo následně ve škole.  Zdarma ke stažení na www.ngprague.cz