Bohuslav Reynek:Génius, na kterého jsme měli zapomenout aneb když netvoříme pro slávu

18.04.2014 13:13

Valdštejnská jízdárna  - Praha

16. 4. – 31. 7. 2014

 

Valdštejnská jízdárna Pražského hradu se na Škaredou středu stala místem, jež veřejnosti nabídla skvostný pohled na dílo Bohuslava Reynka, vcelku na 330 jeho děl. A proč jsme začali právě před Velikonocemi?  No, není to náhoda. Bohuslav Reynek totiž  ve své grafické práci často využíval náboženské motivy. Velmi detailně studoval Bibli a poznatky z ní využíval ve svém díle. Výstavu významného českého malíře a grafika, na něhož jsme přičiněním minulého režimu měli zapomenout, uspořádal Nadační fond Richarda Fuxy společně s Národní galerií v Praze, ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář a Nadací Reynek.

 

Tiskovou konferenci k nové a výjimečné výstavě ´Reynek – Génius, na kterého jsme měli zapomenout´, kterou můžeme zhlédnout ve Valdštejnské jízdárně do konce července 2014, moderovala Marcela Augustová. Osobně byli přítomni kurátorka výstavy - vnučka Veronika Reynková, galerista Zdeněk Sklenář, pořadatel výstavy ing. Richard Fuxa, Miroslav Vavřina – architekt a a náměstek ředitele Národní galerie Nikolaj Savický.  „Dosud stále nedoceněný umělecký odkaz Bohuslava Reynka si rozhodně zaslouží nový pohled. Zásluhou spolupořadatelů má Národní galerie v Praze pro tento účel k dispozici unikátní konvolut děl, z nichž řada dosud nebyla nikdy veřejně vystavena. Díky tomu nabízí expozice například dosud nebývalý pohled na Reynkovy tvůrčí postupy. Návštěvník výstavy bude mít poprvé možnost spatřit některé slavné Reynkovy motivy třeba ve třech po sobě následujících variantách, zrcadlících jednotlivé etapy umělcova hledání definitivní podoby díla. Je to vzácná příležitost spatřit detailně tvorbu tohoto vynikajícího výtvarníka, jehož mnohé grafické listy se vyznačují takřka malířskými kvalitami. Podílem na této výstavě Národní galerie splácí dlouholetý dluh, který vůči Bohuslavu Reynkovi měla,“ uvádí náměstek Národní galerie v Praze Nikolaj Savický.

 

Jak jsme se všichni přítomní shodli, na výstavě jde o unikátní vniknutí a nahlédnutí do tvůrčího procesu Bohuslava Reynka a o vystavení Reynkových děl, částečně i z rodinné pozůstalosti.  „Jsme rádi, že po úspěchu loňské výstavy Muchových plakátů můžeme díky spolupráci s dalšími institucemi, které se na letošní kulturní události podílí, veřejnosti přiblížit dalšího z velikánů české výtvarné dílny. Umělce, jehož celoživotní odkaz si zcela jistě zaslouží neméně pozornosti,“ řekl Richard Fuxa, předseda nadačního fondu Richarda Fuxy.

 

Zdeněk Sklenář hovoří - výstava je završením myšlenek

Milovník tvorby Bohuslava Reynka a majitel nejrozsáhlejšího souboru z Reynkovy pozůstalosti, Zdeněk Sklenář, je dalším ze spoluorganizátorů. Jak nám Sklenář prozradil, impulsem ke sbírce by o především v  roce 2002 na pražské Národní třídě setkání s Věrou JIrousovou, jež s úzkostí orodovala za záchranu pozůstalosti Bohuslava Reynka.

 

Dílo Reynkovo má kaligrafickou povahu, a proto je tak blízké Číňanům…je to ikona asijského umění

 

Galerie Zdeněk Sklenář již uspořádala 18 výstav jeho díla. Průkopnickým počinem byla rozsáhlá autorova retrospektiva v Národní galerii Číny (NAMOC, Peking): „V roce 1999 v Tibetu a v následujících letech v Číně se mi znovu a znovu zjevoval Reynek jako mezinárodní fenomén. Završení bylo logické: výstava Bohuslav Reynek, Český moderní samotář, v roce 2012 v NAMOC a vydání stejnojmenné knihy. Výstava strhla masovou pozornost v odborných i uměnímilovných kruzích Číny. A tam vznikly myšlenky, které se výstavou ve Valdštejnské jízdárně završují. Vytváří základ pro další přehodnocení Reynkova odkazu. Jsem šťastný, že se spojily síly těch, kteří Reynka ctí a mají vizi.”

 

Výjimečná výstava zahrnující originální grafiky, jež částečně pocházejí z pozůstalosti, z nichž jsme některé jsme dosud ještě vystavené neviděli, se může uskutečnit díky vstřícnosti Reynkovy vnučky Veroniky a nově vzniklé Nadaci Reynek. „Jsem nesmírně šťastná, že jsem se mohla podílet na přípravě této výstavy, která přináší množství dosud nevystavených dědečkových prací. Najdou se mezi nimi opravdové unikáty, které vznikly pouze v jednom otisku a byly po dlouhá desetiletí skryty v soukromých sbírkách. Grafické listy zde vystavené patří k tomu nejlepšímu v jeho tvorbě – skrze grafiku promlouvá jako malíř,“  upozornila Veronika Reynková, jež  svého dědečka  zná bohužel jen z vyprávění tatínka, strýčka a maminky. Slíbila nám také, že hodlají v budoucnu mít stálý výstavní prostor prací Bohuslava Reynka…

 

Dvojí vydání Bible

Na závěr tiskové konference jsme byli seznámeni s nově vydanou Biblí, (s pokusem o vytvoření nejnádhernější Bible vůbec),  v té první (65 tisíc Kč-  bez záruky) dražší verzi, v kožené pevné vazbě, přičemž druhá verze Bible bude i cenově přístupnější (7 600 Kč - bez záruky). Pokud jde o texty v Bibli, ty schvaluje Svatá Stolice a Reynkův výtvarný doprovod odpovídá obsahu Bible natolik, aby si čtenář mohl i při čtení Bible odpočinout.  Bible je výsledkem grafické práce Prof. Zdeňka Zieglera společně s Alešem Najbrtem a Markem Pistorou ze Studia Najbrt.

 

A hurá na výstavu! Čeká nás labyrint?

Vstoupíme do ztemnělého sálu! „Vše je v tmavých barvách, vycházejících z barevné škály použité v grafikách , a celá prohlídka expozice se odehraje v jemném šerosvitu přirozeného světla, nasvícené jsou pouze linie instalovaných grafik. V celém prostoru svítí jen díla,“ řekl Miroslav Vavřina.“

 

A staneme vskutku překvapeni. Do otevřeného prostoru jízdárny, do  jejích překrásných prostor, jež speciálně upravil architekt  Miroslav Vavřina pod odbornou supervizí Federika Díaze, jsme vložili nový objekt –  jakýsi labyrint - oválnou stěnu 4 metry vysokou a přes 200 metrů dlouhou.  Miroslav Vavřina celé výsledné vyznění neobvyklé instalace okomentoval slovy, co bychom měli při návštěvě výstavy cítit: „Klid, pokora k umělci, objev díla jako prostoru, adice organické expozice bez pravých úhlů, kontinuální intenzita paspartovaných děl s rytmizovanou dynamikou, kontrastní barevná škála, atmosféra nocturno, respekt.“

 

Výjimečnou bibli doprovází originály grafik

Promítání biblických námětů do Reynkovy tvorby přivedlo organizátory k myšlence vydání výjimečného provedení bible s výtvarným doprovodem jeho grafik, která bude jak ke zhlédnutí, tak i ke koupi přímo v prostorách výstavy.

 

Prof. Zdeněk Ziegler společně s Alešem Najbrtem a Markem Pistorou ze Studia Najbrt graficky zpracovali dvě verze bible, která je doprovázena 105 reprodukcemi grafik Bohuslava Reynka. Bible je připravena ve dvou variantách, společnou mají grafickou úpravu a počet reprodukcí.

 • První je provedena v plátěné vazbě s reprodukcí clichés verre (metoda upravovaného skleněného negativu – fotografika) Ukřižování, v nákladu 800 exemplářů.
 • Druhá je vázána v ušlechtilé kůži a vychází v nákladu pouhých 250 kusů. Je opatřena vevázaným originálem jednoho Reynkova grafického listu, vytištěným v roce 2014 mistry svého oboru Milanem a Pavlem Dřímalovými. Jedná se o 10 různých grafických listů po 25 exemplářích, vůbec posledními tisky z původních matric. Vazbu knihy zpracovala německá dílna Mayer z Esslingenu. Kniha má zlatou ořízku s reliéfní ražbou slov REYNEK a BIBLE a v ušlechtilé kůži je ražba a Reynkova grafika. Profesor Zdeněk Ziegler dodal:  „Na sklonku života jsem dostal příležitost, díky níž jsem dohnal to, co jsem měl dělat celý život. Bible je vrchol. Pro grafika a vůbec. Reynek žil biblicky, a já se přiučil, že jsem měl žít asi stejně.”

 

Studio Najbrt vedle výstavní grafiky připravilo také katalog velkého formátu, kde jsou Reynkovy grafiky ve formátech blížících se reálným velikostem, ale také jejich velké zvětšeniny umožňující detailní vhled do Reynkovy grafické práce. Další knížkou je druhý díl populárních Boříkových říkadel, která doprovázejí leporelo Reynkových grafik vydané pro děti.

 

Vstupenky zakoupíme v pokladně ve Valdštejnské jízdárně v době provozu výstavy nebo on-line prostřednictvím sítě Ticketpro.

Produkčně zajišťuje společnost Big Media.

 

Víme, že?

 • rodiště Bohuslava Reynka - je vesnička Petrkov  (6 km od Havlíčkova Brodu)
 • Petrkov se stal poutním místem intelektuálů v letech 1964 – 1968
 • Reynek maloval, psal básně a tvořil grafické listy s přírodními a biblickými náměty
 • byl statkářský synek a duchovně orientovaný tvůrce – proto byl v době komunistického režimu neuznáván
 • za manželku si vzal básnířku a překladatelku Francouzku Suzanne Renaudovou  (zemřela 1964 v Havlíčkově Brodě)
 • Bohuslav Reynek si za války dal z Francie přivézt 54 ovcí, o které se tak staral, a ovce si směly  dělat,  co chtěly… lezly do domu
 • komunisté rodině Reynků sebrali statek a znárodnili, a nechali je jen na malé části statku žít
 • Reynek pracoval pak jako krmič prasat, pasák koz, dělník až do svého důchodu v roce 1957
 • Bohuslav Reynek napsal celkem 11 básnických sbírek
 • v domě dnes žijí Reynkovi synové  Jiří a Daniel a vnuk i vnučka Veronika
 • v kraji vznikla Naučná stezka Bohuslava Reynka, Základní a mateřská škola ´Bohuslava Reynka´
 • v Havlíčkově Brodě jsme po Bohuslavu Reynkovi pojmenovali ulici

www.reynek.cz

 

Máme otevřeno: denně: 10.00 – 19.00 hodin

Vstupné:

Dospělí: 150 Kč

Děti, senioři a studenti: 80 Kč

Rodinné: 300 Kč

 

 

 

Večer 16. 4. 2014 se konalo slavnostní zahájení výstavy v katedrále sv. Víta na Pražském hradě,

odkud se vydal velikonoční průvod do Valdštejnské jízdárny,

a to vše za obrovského zájmu návštěvníků

 

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: Dnes Mimořádná příloha D ze dne  9. 4. 2014,  Ivana Faryová)

Foto: autorka  a  copyrigh NfRF a Galerie Zdeněk Sklenář (NfRF – Nadační fond Richarda Fuxy)