Blanka Nováková: Mezi námi aneb když si všímáme emocí zvířecích i lidských očí

17.08.2014 15:38

Galerie Nina Hedwic – Praha

15. – 29. 8. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž maleb mladé malířky Blanky Novákové, jež byla osobně přítomna (na foto vpravo dole v černém tričku) . Expozice nás upoutala  vytříbeností malířského  rukopisu Blanky Novákové. Její  něžné  olejové  malby na plátně i kresby nás fascinovaly množstvím  zvířecích očí... s lidským výrazem. Celou výstavu prostoupila ukázka nejnovější tvorby autorky. Jedná se o podle dobových fotografií namalovaný nový soubor černobílých ´funerálních´ portrétů  (s keramickými odstíny) ´Podléhání´.   Portréty jsou plné emocí,  s autorčinu potřebou zanechat nám vzpomínku …dívají se nás však mrtvé oči…

 

 

 

Co jsme vyslechli na vernisáži

Umělce trápí nejpalčivější otázka, zda jeho dílo přežije nebo zanikne…a víme, že není žádné umělecké akademie na světě, která by zveřejnila k jakémukoliv uměleckému dílu svůj konečný verdikt  …v dnešní době existuje  pluralita názorů.   A práce výtvarného kritika se tak značně ztížila. Přesto však není nutné, aby na vystavovaných obrazech bylo řečeno vše. Je na nás, co si domyslíme. Jak se autorka domnívá, hra je totiž řád, který vnáší do nedokonalého světa napětí a okouzlení. Cílem hry totiž není nekonečné pachtění za obživou.

 

 

Autorka Blanka Nováková si vybírá neobvyklé tváře, které zobrazuje, jako jsou psi, koně, sýkorky…přičemž můžeme říci, že  pes, který nás  v současné době provází jako věrný přítel, který nezradí, byl dříve zobrazován jako symbol zlých sil či ďábla."

 

(za www.www-kulturaok-eu.cz

můžeme uvést zajímavost, o domácích dříčích – o   psech, tzv. turnspitech,

kteří v 18. století běhali v kole,

např. aby se rožeň v kuchyni otáčel…naštěstí je tato doba za námi,

a dnešní psi pomáhají v kuchyni nejraději tak,

že snědí vše, co se do nás už nevejde…)

(zdroj: Psí kusy: Mirka Koníčková)  

 

 

Při příležitosti vernisáže ve spolupráci se studiem ArtBotič byl připraven koncert:

 E. Kordiková - Suvenýr z Omanu

A. Lašanský - Příliv + Luna+ Pohádka

A. L. Rocca – piano, E. Kordiková - flétna (L. van Beethoven - Romance No.2, F Dur , P. I. Čajkovskij - Arie Lenského)

 

MgA. Blanka Nováková (*28. 3. 1985)

  • 2001 – 2005: SUPŠ Turnov – umělecké odlévání kovů
  • 2006 – 2012: studium v Ateliéru klasické malby profesora Zdeňka Berana na AVU  v Praze   
  • v době studia si vybírala dívčí témata, poté dochází k proměně malby (z hlediska tématu), přičemž v současné době malířský styl autorčin zůstává nezměněn
  • 2009 – 2010:  Pedagogický modul (Pedagogické minimum),  v rámci AVU ve spolupráci s VŠUP Praha
  • 2011 – státní zkouška z Dějin umění
  •  vystavuje na Malířích Pojizeří v Semilech, je známa i z galerií v Praze, Šumperku, Loun, Plzně a Plaveckého čtvrtka.
  • zúčastnila se skupinových výstav Mladý turnovský okruh, AVU 18, Paint, Intermezzo či Dotyky
  • prošla si obdobím realistické malby (vede kurzy kreslení pro děti se zaměřením na realistické zobrazování)
  • pohybuje na hranici ironie a nadsázky, do svých děl dosazuje zvířata, jež se na nás dívají s výrazem lidí

 

Na obraze Strašáci  (téma, ke kterému se autorka opakovaně vrací) tak například domnělým bubákem není tolik vyobrazený věšák se starým kabátem, ale přítomnost neviditelné bytosti soustředěně sledované psíma očima (na obraze z  roku 2009 to ještě byly oči dítěte).

 

 

 

 

 

 

 

Při pohledu na houpacího koníka osedlaného tlustým medvědem se mi evokují slova z básně Petra Handkeho, kterou proslavil film Nebe nad Berlínem: Když bylo dítě dítětem, nevědělo, že je dítětem, všechno pro něho mělo duši, všechny duše byly za jedno (Z básně Als das Kind Kind war).

(zdroj: text Rea Michalová)

 

Galerie NIna Hedwic

Praha 2

Balbínova 28

www.uniny.cz / facebook událost

https://www.malovanikresleni.cz/news/vernisaz-novakova-galerie-nina-hedwic/

www.galeriebeseda.cz

Hodnocení:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková, internet