Biblické příběhy na renesančních iluminacích aneb takto pohromadě vystavené rukopisy v příštím roce neuvidíme - budou totiž restaurovány

23.11.2015 15:46

Národní knihovna – Galerie Klementinum – Praha

19. 11. 2015 – 3. 1. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy ´Biblické příběhy na renesančních iluminacích´, kterou jsme zhlédli v pražské Galerii Klementinum NK,  nejdříve nám zazpívala Barbora Kabátková své mariánské cantio Vigilanter melodum nymphe armoniset z Franusova kodexu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté slovo převzala ředitelka Odboru komunikace Národní knihovny ČR, charismatická Irena Maňáková. "Část výstavy tvoří vzácné rukopisy. Ty stojí za obdiv nejen kvůli historické hodnotě, ale i kvůli svým rozměrům, které odpovídají tomu, že sloužily jako zpěvník pro celý sbor. Staroměstský graduál, který je největším exponátem výstavy, je 42 cm široký a 61 cm vysoký,"  řekla Irena Maňáková.                                                                                                    

 

Pak se velmi nadšeně rozhovořil  prof.  PhDr. Ing. Janu Royt, Ph.D. z Ústavu dějin křesťanského umění.

 

Autorka výstavy Ema Součková (na foto v červené blůzce), doktorandka na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byla akci rovněž přítomna a zářila zjevnou spokojeností z dobře vykonané práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr slavnostní vernisáže nám Barbora Kabátková na gotické harfě zazpívala mariánskou píseň Ave, gloriosa Virgo a o něco starší cantio Que est ista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co na výstavě uvidíme?

Především ve skleněných vitrinách umístěných 8 vzácných rukopisů, mezi nimiž najdeme  hudební rukopisy z 16. století, tj. kancionály (Žlutický kancionál) a graduály (Graduály novoměstských řezníků, Křižovnický graduál), které znázorňují některé scény z Nového i Starého zákona Bible. Kromě toho si na panelech můžeme prostudovat další texty, které nám mnohé další osvětlí, protože v textech z vystavených rukopisů, i když jsou některé v češtině, si nepočteme… písmo je středověké, příliš ještě zdobné……

 

Vystavené rukopisy sloužily v 16. století pro zpěv na kůrech městských kostelů a objednávali je movití a vzdělaní měšťané, řemeslnické cechy i představitelé vyšší a nižší šlechty, kteří byli někdy zpodobňováni na jednotlivých foliích těchto rukopisů portréty, erby nebo cechovními znameními.

 

Cílem výstavy je na uvedených příkladech ukázat jednotlivé iluminace chorálních rukopisů z hlediska nepřeberného množství ikonografických motivů, které samy o sobě představují vzorník biblické ikonografie. 

Vystavované motivy jsou seřazeny chronologicky podle života Ježíše Krista, kromě prvního vyobrazení Nejsvětější trojice.

 

Iluminované zpěvníky z 16. století jsou díky své bohaté výzdobě specifickou oblastí renesančního umění zemí Koruny české. Graduály i kancionály se v 16. století používaly především pro zpěv na městských kůrech a zhotovovaly se na objednávku bohatých a vzdělaných měšťanů, cechů či šlechty.

 

„Pro českou kulturu a umění je období 16. století velice specifické. V duchu programového historismu ovládá konec 15.  i část 16. stol. stále pozdní gotika, která se však s nástupem Habsburků na český trůn postupně transformuje do svérázných forem renesančního umění a ke konci 16. století přechází velmi rychle v manýrismus. Výzdoba ručně psaných monumentálních graduálů kancionálů tvoří tedy určitou oblast renesančního umění v zemích Koruny české, jehož hlavními objednateli se stala utrakvistická literátská bratrstva, zpívající na kůrech městských kostelů. Velikost těchto rukopisů byla určena jejich funkcí, z  jednoho zpěvníku totiž zpíval celý sbor….Výzdoba renesančních zpěvníků …je soustředěna do incipitních iniciál a do bordur jednotlivých folií. Na úvodních stranách jsou často namalovány městské znaky toho kterého města, kam byl rukopis určen…převažují biblické figurální motivy, jež souvisejí s jednotlivými svátky liturgického roku. …tyto rukopisy však představují poslední vzepětí knižní malby před jejím téměř úplným zánikem.“

(zdroj. Ema Součková)

 

Rukopisy k výstavě poskytla Národní knihovna ČR, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Máme otevřeno:  úterý do neděle: 10.30 – 18.00 hodin

 i v době vánočních svátků, vyjma 24. 12. a 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

Vstup:

Dospělí: 50 Kč

Senioři a studenti: 40 Kč

Děti 6 -15 let: 20 Kč

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková