Praha bezpečně s online aneb pustíme dítě samotné v noci do lesa?

28.01.2013 11:23

Zúčastnili jsme se konference ´Praha bezpečně online - podněty pro školní praxi, prevenci a sociální práci´, kterou 10. prosince 2012 uspořádalo Národní centrum bezpečnějšího internetu v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy.  Hlavním tématem bylo, jaké jsou současné trendy nebezpečného internetu, v jakém stupni je internetová kriminalita a jaké známe v Česku projekty prevence.

 

Česká spořitelna společně s Národním centrem pro bezpečný internet ve středu představila nový vzdělávací server bezpečného surfování internetem pro děti, uživatele nazvaný ´Bezpečně online´ (www.bezpečně – online.cz)´, který by měl chránit děti a studenty při surfování na internetu. Cílem je, aby se především dětí ve věku od 12 do 17 let vyvarovaly stále většího rizika zneužití důvěry. Právě tato skupina tráví ročně surfováním na internetu 1500 hodin, přičemž přímá komunikace s rodiči jim zabere pouze asi 50 hodin ročně. Na webových stránkách najdeme návody k bezpečnějšímu užívání internetu, stránky poradí počítačovým začátečníkům, jak ochránit počítač, data v něm obsažená i své soukromí. Nechybějí ani výukové materiály a znalostní soutěže o hodnotné ceny.

 

I my jsme tam byli. Na konferenci jsme sešli celkem 130 odborníků především z řad pedagogických pracovníků, preventistů, zástupců Policie ČR apod. Nejzajímavější příspěvky se týkaly především řešení internetové kriminality z pohledu OSPOD, sociálních sítí z pohledu žáků a školní výuky, a obecných zásad bezpečnosti koncového uživatele. Nejvíce nás zajímaly konkrétní příklady z praxe a postupy, jakými je lze řešit především z pohledu pedagogů. Zájem byl také o ukázky nejlepších postupů a doporučení, které lze v případech kyberšikany a jejích projevů uplatnit.

 

World Wide Web (WWW-„světová pavučina“) obsahuje obrovské množství webových stránek a dětem nabízí nekonečné možnosti, jak získat v tomto moři informací nové znalosti, komunikovat a bavit se. Pamatujme, že i když děti toho mohou vědět o internetu víc, my dospělí máme víc životních zkušeností a znalostí, co se týká možných hrozeb pro rodinu i pro dítě, pořádku a pravidel chování.

 

 

Děti nové technologie milují. Pro děti jsou nové technologie samozřejmost. Britský regulační úřad OFCOM provedl průzkum, z něhož vyplynulo, že přístup k zařízení s internetovým připojením má 85 % pětiletých dětí.  V České republice má víc než polovina prvňáčků svůj vlastní mobilní telefon a teenageři v průzkumech o volném čase uvádějí, že ho tráví on-line komunikací.  Na rozumném využívání moderních technologií není nic špatného, ostatně i Český rozhlas nedávno rozšířil svou on-line nabídku pro děti (www.radiojunior.cz) a poskytuje k volnému stažení doporučenou školní literaturu ve formátu MP3 (www.rozhlas.cz/ctenarskydenik).

 

Největší problém je se kyberšikanou ? U dětí finanční podvody nejsou tak závažným rizikem, protože k penězům a kreditním kartám nemají volný přístup. I malé děti se ale musí vyrovnávat s kriminalitou digitální doby, do které patří krádeže identity, zneužití citlivých osobních údajů a především kyberšikana. Za ni považujeme šikanování a obtěžování druhých prostřednictví mobilních telefonů a internetu. Setkáváme se tak se závažným problémem, kterým můžeme ohrozit nejen zdraví, životní spokojenost (wellbeing), ale i školní výsledky obětí. Nepříznivě ovlivňujeme atmosféru jak v partách, tak i ve školách.

Zanecháváme po sobě digitální stopy! Teenageři dlouhodobě podceňují například digitální stopu, kterou na sociálních sítích a internetových stránkách zanechávají. V podstatě si neuvědomují, že co je jednou na internetu, to se obtížně maže. Opilé fotky z večírků, nahotu nebo nevhodné komentáře pak objevují potenciální zaměstnavatelé, když se u nich mladí lidé ucházejí o svou první práci.

 

 

 

Desatero zásad bezpečného chování na webu

1. Stanovme dětem hranice. Nikdy není pozdě říct našim potomkům, jak dlouho smějí být na počítači a co si na něm mohou pouštět.

2. Použijme nástroje rodičovské kontroly. Vytvořme dětem na počítači jejich vlastní uživatelský účet a v něm aktivujme všechna nastavení rodičovské kontroly, a to jak přímo v operačním systému, tak na webech typu YouTube, které podporují „bezpečný režim“.

3. Promluvme si o osobních údajích. Řekněme dětem, co o sobě na internetu mohou a nemohou říkat. Neměly by se příliš šířit o tom, do jaké školy chodí, kde bydlí, kdy je někdo doma, a podobně.

4. Pozor na starší sourozence. Dohodněme si jasná pravidla v celé rodině včetně prarodičů, jinak se může snadno stát, že se malé dítě dostane k nežádoucímu obsahu přes staršího sourozence.

5. Seznamme se s novými technologiemi. Nevymlouvejme se na to, že moderním technologiím nerozumíme. Seznamme se s nimi alespoň natolik, abychom věděli, co naše děti používají a k čemu.

6. Určeme finanční limity. Čím dál mladší děti jsou schopny utratit čím dál větší peníze za datové připojení, aplikace pro mobily a SMS zprávy. Pokud mají tarif, nastavme na něm limit útraty.

7. Nepoužívejme moderní technologie jako chůvu. Čím víc času stráví dítě od útlého věku hraním her, on-line komunikací nebo na Facebooku, tím hůře ho přimějeme i k jiným aktivitám.

8. Vysvětlujme rizika. Soukromé fotografie se mohou snadno dostat do nesprávných rukou. Řekněme dětem, aby nedělaly na internetu nic, co by neprovedly nebo neřekly i ve skutečnosti.

9. Budujme důvěru. Nestopujme každou aktivitu, kterou děti vyvíjejí, a nečtěme jim soukromé zprávy. Řekněme jim, aby se na nás obrátili, pokud s nimi bude mluvit někdo neznámý, nebo kdyby jim dokonce vyhrožoval.

10. Respektujme věkové hranice. Rozhodněme se, od kolika let by dítě mělo mít svůj vlastní e-mail a komu ho bude dávat. Podívejme se také na věková omezení populárních služeb a podle nich si promluvme s potomkem, kdy si na nich bude smět založit svůj účet.

 

Některé poznatky o chování dětí na webu:

• Děti i rodiče se shodují na skutečnosti, že internet je užitečným zdrojem informací a zábavy

• Děti jsou si vědomy, že o internetu vědí víc než jejich rodiče

• Většina dětí ví, že nemají poskytovat osobní údaje, ale přesto jsou ochotny uvádět víc informací, než by povolili

rodiče

• 14 % dětí se osobně setkalo s někým, koho poznaly prostřednictvím internetu, ale jen 4% rodičů připouští, že

k tomu skutečně mohlo dojít.

• 44 % dětí, které surfují po internetu, navštívilo pornografické stránky

• 30 % dětí vidělo webové stránky obsahující násilí, zatímco tuto možnost připouští jen 15 % rodičů

 

Kde začít s výchovou? Upozorňujeme, že bychom jako rodiče neměli mávat rukou nad technologiemi, které používají jejich děti, jen proto, že zcela nerozumíme podstatě jejich fungování. Nikdy není pozdě zjistit, co všechno umí nový chytrý mobil vybavený fotoaparátem a přístupem na internet.  Vývoj moderních technologií je velmi rychlý a nám rodičům i učitelům ve školách často činí potíže podchytit všechny fenomény, kterým děti aktuálně propadly. Přitom odpovědnost za počínání dětí je hlavně na nás dospělých. Primární odpovědnost za své děti by měli nést rodiče, přičemž často máme potíže přizpůsobit se rychle měnícímu se digitálnímu prostředí, novým technologiím a obsahům, které se k dětem dostávají. Často k tomu ani nemáme chuť a virtuální dění  nás nezajímá. A tady musí nastoupit další vrstvy ochrany. Zejména ve školách bychom měli podporovat mediální gramotnost, aby si děti uvědomovaly nejen výhody, ale i nebezpečí, které jim digitální prostředí přináší.

 

Sdružení Linka bezpečí. Vydali jsme koncem listopadu 2012 odbornou publikaci s názvem "Děti a online rizika", zaměřenou na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život i vývoj mohou mít. Jedná se již o pátou odbornou publikaci, vydanou v SLB, kde představujeme hlavní témata a okruhy problémů, s nimiž se volající obracejí na odborné služby SLB. Chceme tak předat čtenářům nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit je také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení.

 

Horká linka. Jsme nadále aktivní v boji proti dětské pornografii, kdy přijímáme hlášení od internetových uživatelů a zahraničních partnerských linek a ve spolupráci s provozovateli stránek, na kterých je obsah uložen a s Policií ČR se snaží daný obsah smazat. Na Horkou linku nám často přicházejí hlášení týkající se problémů s Facebookem. Jedná se zejména o různé formy kyberšikany, zesměšňování a znevažování lidí. Nejběžnějším případem je vytvoření fiktivní stránky/profilu osoby a následné pomlouvání a další útoky na tuto osobu prostřednictvím právě vytvořeného profilu. 

 

Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu.  Proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu budeme společně bojovat 48 zemí z celého světa. Evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová a americký ministr spravedlnosti Eric Holder zahájila 5. prosince 2012 konferenci ´Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu´. V rámci této aliance mají političtí činitelé z celého světa spojit své síly tak, aby se zlepšilo vyhledávání obětí, aby se těmto obětem dostávalo lepší pomoci a aby pachatelé, kteří se zneužívání dopouštějí, byli řádně staveni před soud.

 

Příliš důvěřiví důchodci. Hodně mluvíme o ochraně dětí před nežádoucím obsahem nebo podezřelým chováním, přičemž můžeme říci, že další ohroženou skupinou jsou příliš důvěřiví důchodci. Moderní technologie přestávají být pro seniory nepřátelským územím a počet uživatelů v důchodovém věku stále stoupá. Důchodce sice seznámíme se základy ovládání, ale málokdy jim vysvětlíme, do jakých nebezpečných situací se na internetu mohou dostat. Můžeme popsat případ švédské důchodkyně, které vnoučata zařídila profil na Facebooku, aby s ní mohla být v kontaktu. S babičkou si dopisovali, ale už jí nevysvětlili podstatu přidávání „přátel“ na této sociální síti. Důvěřivá žena potvrdila přátelství s různými lidmi, které nikdy v životě neviděla, a poté, co se s nimi „spřátelila“, začala naslouchat jejich „těžkým životním příběhům“. Byli to však podvodníci, kteří švédské důchodkyni tvrdili, že už nemají ani na jídlo pro děti a na nájem. Žena se rozhodla jim přispět a postupně jim poslala dva miliony švédských korun, prakticky celé své úspory. Jakmile to udělala, podvodníci své profily zrušili a ona s nimi ztratila jakýkoliv kontakt.

 

Nakupujme na internetu bezpečně. Vánoce a povánoční slevy jsou každoročním obdobím žní pro prodejce zboží všeho druhu. V posledních letech stále roste podíl internetového nakupování a je jednoznačné, že s rozvojem mobilních zařízení jako zákazníci stále více nakupujeme z pohodlí domova. Neuvědomujeme si ale, že internetové nakupování s sebou nese jistá rizika a každoročně tak roste počet bezpečnostních incidentů s ním spojených.

 

"Vědět, kam kliknout, je na internetu čím dál jednodušší. Vědět proč, to už je těžší."  

 

Úloha médií. Významnou roli ve vnímání rizik internetového prostředí mají sdělovací prostředky. Média veřejné služby v celé Evropě se zpravidla snaží nabídnout rodičům bezpečné webové stránky, na kterých děti nepřijdou do kontaktu s nežádoucím obsahem. „Základní vodítka ohledně kvality obsahů nejen pro děti by v mediálním prostředí měla z velké části poskytovat veřejnoprávní média,“ míní europoslankyně Sehnalová, která působí v kulturním výboru Evropského parlamentu. Poslankyni vadí reklama cílená na děti: „Zaměřit bychom se měli hlavně na reklamy, které pracují se stereotypy a podporují nezdravé životní návyky. Obecně si ale myslím, že by reklama v dětských pořadech a pro děti měla být co nejméně.“

 

Bezpečný internet.cz. Přinášíme informace o rizicích spojených s užíváním internetu, ale také o způsobech, jak těmto rizikům v podobě podvodných nabídek, útočných virů nebo emailů zjišťujících osobní data předcházet, a jak se jim účinně bránit. Portál tak může výrazně posunout vzdělanost v oblasti bezpečnosti na internetu a napomoci tak ke snížení míry internetové kriminality. Horká linka. Je nadále aktivní v boji proti dětské pornografii, kdy přijímá hlášení od internetových uživatelů a zahraničních partnerských linek a ve spolupráci s provozovateli stránek, na kterých je obsah uložen a s Policií ČR se snaží daný obsah smazat. Na Horkou linku nám často přicházejí hlášení týkající se problémů s Facebookem. Jedná se zejména o různé formy kyberšikany, zesměšňování a znevažování lidí. Nejběžnějším případem je vytvoření fiktivní stránky/profilu osoby a následné pomlouvání a další útoky na tuto osobu prostřednictvím právě vytvořeného profilu. 

 

Portál Bezpečný internet.cz .

Rozdělili jsme jej do několika sekcí tak, abychom oslovili všechny uživatele internetu. Na portále se dovíme, jak zvýšit svoji bezpečnost při užívání sociálních sítí, internetového bankovnictví nebo při tvorbě hesel pro přístup k různým typům účtů. Vedle toho je pro rodiče a jejich děti připraven zvláštní oddíl zaměřený na prevenci proti kyberšikaně a dalším druhům obtěžování po internetu. Děti se mohou zábavnou formou v podobě komiksových příběhů seznámit se základními pravidly spojenými s používáním internetu, učitelé zde najdou zajímavé tipy pro obohacení výuky. Informace na portálu průběžně aktualizujeme tak, aby poskytovaly odpověď na nejnovější triky v kyberkriminalitě a nabídly tipy, jak využívat nejnovější bezpečnostní prvky. „Projekt Bezpečný internet.cz jako součást propracovaného vzdělávacího a osvětového systému působícího na občany všech věkových kategorií přispěje ke zvýšení povědomí o pravidlech bezpečného užívání internetu a také o rizicích, která hrozí, když se pravidla nedodržují,“ řekl Aleš Špidla, ředitel Odboru kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra České republiky.

 

„Zodpovědnost, pokud jde o internetovou kriminalitu či bezpečnost, nesou jednak provozovatelé stránek, kteří musí na svých stránkách zajišťovat maximální míru zabezpečení pro uživatele, dále samotní klienti, kteří by měli na bezpečnost a prevenci dbát a dodržovat klíčová pravidla bezpečnosti, a konečně policie, která se staví ke kyberkriminalitě stejně vážně jako k jiným druhům trestné činnosti.“

 

Bezpečnější internet v České republice. CzeSICON (Czech Safer Internet COmbined Node) je český projekt, který získal podporu Evropské unie v rámci programu Safer Internet. Cílem projektu je zvýšit povědomí českých uživatelů internetu, zejména dětí, pedagogů a rodičů o možných hrozbách světové sítě, ale také vyvolat diskuzi, která napomůže definovat, co je to závadný či škodlivý obsah, co lze považovat za riziko, jak se potenciálním hrozbám vyhnout.

V rámci kombinovaného projektu CZESICON byla zahájena činnost internetové asistenční (helpline) a horké linky (hotline): Safer Internet Hotline (www.internethotline.cz) je řízena Nadací Naše dítě, ve spolupráci s Policií ČR bojujeme proti ilegálnímu obsahu, umožňujeme občanům České republiky hlásit nelegální obsah, především dětskou pornografii a další formy komerčního a sexuálního zneužívání dětí a předávat oznámení příslušným činným orgánům.

 

Místo zákazů se více zajímejme – tak nejlépe ochráníme děti před online riziky!

 

Evropské země se liší podle toho, jak jako rodiče řešíme přístup svých dětí k internetu – zda ho omezujeme nebo se sami zapojujeme do jejich aktivit. Například v Turecku nebo Rakousku dáváme přednost restriktivnímu přístupu, zatímco v severských státech s dětmi více mluvíme.

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu vyhlašuje v rámci „Dne bezpečnějšího internetu“ soutěž pro všechny zúčastněné organizace! Do soutěže se mohou přihlásit všechny vzdělávací a informační organizace, které pracují s nejcitlivější cílovou skupinou z hlediska bezpečnosti na internetu – mladými lidmi. Jde především o školy, knihovny, informační centra pro mládež, domy dětí a mládeže.

 

5. únor  - Den bezpečného internetu. V Evropě je na popularizaci zásad i rizik spojených s on-line světem zaměřen každoroční Den bezpečného internetu. Připadá na 5. února.

 

e-mail: info@saferinternet.cz

Internet: www.saferinternet.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet