Bezpečná a kvallitní hračka aneb co neuděláme pro zářivý dětský úsměv?!

28.01.2013 10:19

 

Na podzimním veletrhu v pražských Letňanech ´For Babies´ a ´For Toys´ byly prezentovány výrobky a služby určené dětem všech věkových kategorií, jejich rodičům i nastávajícím maminkám. Na své jsme si přišli opravdu všichni. Vystavovaly výrobky od hraček pro miminka až po unikátní novinku – herní konzoli Wii U od Nintenda, kde propojili obrazovku TV a GamePadu. Výrobci tak změnili způsob hraní, surfování, po internetu, komunikaci a sdílení herních zážitků. Návštěvníci veletrhu si mohli přímo na místě vyzkoušet asymetrickou hru, novou konzoli Wii od Nintenda i revoluční ovladač.

 

V tiskovém centru jsme pak získali zajímavý materiál, který nás zaujal, protože se týkal bezpečnosti a kvality hraček. Z něj jsem se například dozvěděla, že všechny hračky musí podle Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. kromě technických požadavků od 20. července 2013 splňovat nové chemické požadavky, aby zdraví našich dětí nemohlo být vážně ohroženo ani  v případě malého překročení povoleného množství nebezpečných látek.

Jak zabránit poškození zdraví dětí?

Kromě problematiky kvalitních výrobků sledujeme i ty výrobky, které jsou určeny dětem.   Bohužel řada výrobců, především z asijských zemí, zneužívá sociální situace mladých rodin s dětmi a prodává na trhu levné výrobky, které jsou ale velmi často zdraví - a mnohdy i životu - nebezpečné. Při nákupu takovýchto výrobků máme často jen velmi malou šanci nebezpečný výrobek odhalit a bránit se způsobeným škodám. Poškození zdraví dětí se často projeví až se zpožděním několika měsíců i let a dohledat jeho příčinu je pak už prakticky nemožné.

 

Proč považujeme hračku tak za důležitou od narození?

Jakmile se staneme rodiči, stojíme tedy také před těžkým úkolem, jakou vybereme nejlepší hračku pro naše novorozeně. Hračky mají stimulovat všechny smysly dítě, a proto jsou vyráběny v kontrastních barvách, v různých površích a nabízejí se i hračky se zvuky. Hračky pro tento věk mají umožnit koordinaci „ ruce-oči-ústa“, aby na ně dítka dosáhla, uchopila je a mohla žvýkat, protože jen takové hračky napomáhají rozvíjet sílu. A platí to obdobně i v pozdějším věku, kdy už se dítě batolí, plazí, sedí, chodí…

 

 

´Bezpečná a kvalitní hračka´

Právě vysoké riziko ohrožení dětí a bezmoc rodičů při výběru kvalitních hraček vedly k vytvoření značky "Bezpečná a kvalitní hračka". Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. — odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu (dále jen ZÚLP), ve spolupráci se Sdružením pro Cenu České republiky za jakost připravil pravidla a zásady udělování značky kvality „Bezpečná a kvalitní hračka“. Hračky označené značkou kvality Bezpečná a kvalitní hračka nám - spotřebitelům, poskytnou jednoznačnou informaci o prověřené bezpečnosti prodávaných hraček.

 

Jak se při výběru hraček nespálit?

Při výběru hraček musíme přihlížet jednak k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek, které mohou být v materiálech obsaženy, jednak na zátěž pro životní prostředí, která vzniká při výrobě i likvidaci těchto materiálů. Nejdůležitějšími materiály, ze kterých se vyrábějí dětské hračky, jsou umělé hmoty, dřevo, kovy, papír a lepenka, textil, porcelán a keramika, barvy a laky. Při koupi hraček bychom proto měli i vhodně volit materiál hračky. Asi nejjistější cestou je nákup výrobků s nezávisle ověřenou kvalitou (jedná se již o široké spektrum výrobků a služeb od kvalitních dětských botiček až po bezpečnostní zámky či sportovní vybavení).

 

 

 

Vánoční ozdoby mezi hračky nepatří

Za hračku se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní dětem mladším 14 let. Za hračky se naopak nepovažují výrobky jako např. vánoční ozdoby, modely originálních výrobků určené pro dospělé sběratele, sportovní potřeby, folklórní a dekorativní panenky a ostatní podobné výrobky pro dospělé sběratele stejně jako módní dětská bižuterie. Tyto předměty proto nemusí splňovat uvedené požadavky.

 

Kde si můžeme nechat poradit?

Zkoušky všech typů hraček (v celém rozsahu normy ČSN EN 71 Bezpečnost hraček a vyhlášky č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do tří let i zkoušky podle dalších vyhlášek případně norem) si můžeme na základě svých požadavků jako zákazníci nechat provést například v akreditovaných laboratořích ZÚLP (Zkušební ústav lehkého průmyslu).          

 

ČOI – její kontrolní funkce

O důležitosti pečlivého výběru zboží určeného pro děti svědčí i výsledky kontrol České obchodní inspekce. Centrálně řízené kontrolní akce po celém území České republiky zaměřené na kontrolu hraček zejména pro děti do 3 let věku patří k pravidelným a soustavným prioritám dozoru nad trhem. Pokud máme podezření, že prodávaná hračka neprošla předepsanými zkouškami, můžeme na to upozornit Českou obchodní inspekci.

 

Kritéria nezávadnosti podle věku

Podle normy ČSN EN 71 jsou pro různé věkové skupiny (do 3 let a starší) stanovena různá kritéria. Nejpřísnější limity platí pro nejmladší děti – mezní hodnoty sledovaných látek jsou v tomto případě až několikanásobně nižší (přísnější) než pro děti starší.

 

Migrace toxických prvků

Pod pojmem migrace určitých prvků se skrývá hodnocení schopnosti těchto prvků – hraček - přecházet při ocucávání a olizování do slin a s nimi pak do organismu dětí. Sledovanými prvky jsou: antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen. Pro modelovací hmoty a barvy nanášené prsty jsou stanoveny ještě přísnější mezní hodnoty než pro ostatní hračky. Ve věku do tří let je totiž dětský organismus velice vnímavý k negativním vlivům různých škodlivých látek.

 

Co se nesmí:

• K výrobě hraček z měkčených plastů se nesmí používat organocíničité stabilizátory.

• K výrobě hraček, jejich barvení a dekoraci se nesmí použít azobarviva, jejichž rozkladem vznikají rizikové aromatické aminy.

• Z materiálů hraček a z povrchových úprav se nesmí uvolňovat barviva ani optická zjasňovala.

• Naopak při výrobě hraček smějí být použity přírodní materiály, jako je např. korek nebo dřevo z buku, dubu, lípy, jasanu, jedle, smrku, modřínu a borovice. Přírodní materiály nesmějí ale vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroorganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami. Dřevo musí být bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým a nepopraskaným povrchem.

 

Obsah ftalátů

Obsah ftalátů v hračkách řeší také vyhláška č.221/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška vychází z evropské směrnice a jsou v ní ftaláty rozděleny do 2 skupin. V první skupině jsou ftaláty, jejichž použití v množství vyšším než 0,1% je zakázáno v hračkách a výrobcích pro péči o dítě, ve druhé skupině jsou ftaláty, které jsou zakázané v hračkách a předmětech pro péči o dítě, které může dítě dát do úst. 

 

Jak tedy vybíráme hračky?

Nabídka hraček se v posledních letech rozšiřuje hlavně dovozem ze zahraničí. Podle odhadu se prodává v ČR 80 až 90% dovážených hraček a herních předmětů. Hračka plní kromě funkce zábavní i důležité poslání společenské a pedagogické. Rozvíjí osobnost dětí, jejich fantazii, technickou zručnost, ovlivňuje jejich citový rozvoj. Nevhodné hračky (např. zbraně, figurky a pomůcky akčních seriálů, děsivé příšerky, apod.) mohou způsobit i určité ohrožení psychiky dítěte. Podobný efekt mohou mít i jinak vhodné hračky, pokud jsou dětem dány ke hře předčasně.

 

Doporučujeme proto:

  • vybírat hračky s dlouhou životností a vyhýbat se předmětům na jedno použití
  • nekupovat hračky ve zbytečných obalech
  • vybírat hračky s přihlédnutím k tomu, jak jejich užívání ovlivní dítě
  • kupovat hračky pouze v důvěryhodných prodejnách
  • kupovat pouze řádně označené výrobky
  • dodržovat doporučení uvedená na obalu (týkající se věkové vhodnosti).  Doporučený věk nemusí být nedoceněním duševního vývoje našeho dítěte, ale ochranou jeho zdraví.
  • dávat přednost přírodním materiálům
  • nekupovat hračky z plastů měkčených ftaláty

 

www.zulpcb.cz.

https://www.npj.cz

www.spotrebitele.info/nebezpecne-vyrobky/ (RAPEX = rychlý evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru) www.zivica.sk

 

Veletrh Praha – Letňany – For Kids – potřeby pro děti se koná 11. – 14. 4. 2013.

Veletrh Praha – Letňany – For Toys – veletrh hraček se koná 26. – 29. 9. 2013.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet