Bez začátku, bez konce/Pocta Aleši Veselému aneb jsem vděčný za každou věc, která se mi povedla…čas věci postupně mění

02.02.2016 13:29

Museum Kampa  - Konírna - Praha

2. 2. – 28. 2. 2016

 

„Člověk hledá něco, co neví, co zpočátku neumí ani vyslovit, ale o čem ví, že někde je a že to chce najít.“

Aleš Veselý

 

 

Na vernisáži komorní výstavy ´Bez začátku, bez konce´ jsme si za obrovského zájmu jak návštěvníků, tak i mnoha umělců (Bedřich Dlouhý) připomenuli osobnost a tvorbu významného českého sochaře Aleše Veselého (1935 – 2015), který uprostřed své činorodé práce v prosinci 2015 zemřel.

Více zde:

Akci JUDr. Jiří Pospíšil zahájil slovy, že Museum Kampa bylo osloveno rodinou Aleše Veselého, zda by nepřipravilo posmrtnou vzpomínkovou výstavu. Museum Kampa bleskově změnilo své výstavní plány, a tak žádost rodiny Aleše Veselého, který v roce 2015 slavil své osmdesátiny svými čtyřmi pražskými výstavami, okamžitě vyslyšelo a operativně připravilo. Sice připravilo jen výstavu komorní, ale přesto se můžeme těšit malou retrospektivou Veselého děl, počínaje kresbami i tvorbou ze sbírek Musea Kampa, doplňujíce tak několika díly ze soukromých sbírek a souborem 4 objektů z roku 2012, které vznikly na sympoziu v Mikulově a které jsme dosud v Praze neviděli. Jako poslední práci Aleše Veselého uvádíme Zákon nevratnosti v Památníku Terezín.

  

Poté o způsobu tvorby Aleše Veselého promluvila kurátorka výstavy Mahulena Nešlehová a poděkovala také všem, kteří se na instalaci podíleli, protože Veselého dílo je mimo jiné také velmi hmotné.

 

Na svého milovaného otce zavzpomínala jeho dcera, paní Eva Veselá, že s ním mohla spolupracovat, že to byl pro ni velký dar, až jsme málem všichni plakali.  Poté jsme vyslechli ještě asistentku Aleše Veselého, Alenu Bartkovou. A když zvoncem zazvonila Meda Mládková, byli jsme skoro po hodinovém řečnění už velmi netrpěliví a po punči i koláči švestkovém či borůvkovém, které nám Museum Kampa připravilo jako občerstvení, jsme si mohli konečně prohlédnout unikátní výstavu.

 

„Aktuálně připravovaná výstava, jež je poctou Aleši Veselému (1935–2015), přední osobnosti generace 60. let a významnému tvůrci evropského moderního umění,…ve zkratce předložila díla, jež patří k podstatným a jsou schopna přiblížit některé tematické okruhy jeho osobité, myšlenkově koncentrované a významově vnitřně provázané tvorby, a kterými zasahoval téměř do všech výtvarných médií.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoho se však od začátku střežil, a to estetičnosti, formálnosti a prvoplánovosti. Ve svém rozsáhlém díle se řídil citem a intuicí, pro svá sdělení vždy hledal ten nejadekvátnější způsob vyjádření.

 

Možnosti nacházel v sémantičnosti zašlých a lidskou aktivitou poznamenaných předmětech, v syrovosti přírodních hmot a ve střetu vyhraněných kontrastů. Věděl, že bez subjektivního zaujetí se nelze dotýkat podstatného a univerzálního. Cíleně se proto nořil do hloubek dějinné paměti – ke kořenům naší civilizace a k archetypům.

 

Zvolený výběr prací, zahrnující časový úsek od 60. let po současnost, čerpá z bohatého fondu Musea Kampa a jen sporadicky ho obohacuje o několik děl ze soukromí, z Oblastní galerie Liberec a z majetku města Mikulova. Setkáváme se zde s asamblážemi a objekty z 60. – 80. let, s unikátní sérií slepotisků z poloviny 60. let, s kresbami a studiemi soch i s rozměrnými, expresivně ztvárněnými ´kresbomalbami´ z poloviny 80. let. K současnosti pak přivádí soubor zvolených prací, v Praze dosud nevystavený projekt čtyř objektů q. einsof, který Aleš Veselý vytvořil v roce 2012 na sympoziu v Mikulově (na foto vlevo). Prostřednictvím zrcadlového účinku nerezových ploch vstupujeme jejich seskupením do víru nekonečně se měnících prostorových záměn, distancí a možných dotyků a uvědomujeme si myšlenkový záměr, jímž se umělec v poslední době intenzivně zabýval. Týkal se vztahu člověka k univerzu – k jeho řádu, nezměřitelnosti a neuchopitelnosti.

 

Hloubavost filosoficky zaměřeného Veselého umění přibližují návštěvníkovi umělcovy úvahy, které neodmyslitelně patří k jeho tvorbě. Zvolené jsou ty výňatky, které se k dílům vztahují a které tematicky rozvrženou výstavu výrazně obohacují.“  Mahulena Nešlehová

 

Kurátorka:  Mahulena Nešlehová

 

Výstavu připravily Mahulena Nešlehová z Ústavu dějin umění AV ČR a asistentka Aleše Veselého Alena Bartková.

 

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

 

Máme otevřeno denně:  10.00 – 18.00 hodin

www.museumkampa.cz

 

Generální partner Musea Kampa: Vítkovice – Machinery Group

Hlavní partner Musea Kampa: Renomia, UnicreditBank, ČSOB

Partneři Musea Kampa:  Hlavní město Praha, Městská část Praha 1

Mediální partneři Musea Kampa: BigBoard, Impuls Radio

 

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/bez-zacatku-bez-konce-aneb-proc-ales-vesely-dokaze-stvorit-i-osmy-div-sveta/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/cesta-k-pamatniku-projekt-promeny-nadrazi-bubny-aneb-brana-nenavratna/