Betlémy - tentokrát tištěné aneb nejdostupnější varianta tvorby betlému

23.12.2014 14:20

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

28. 11. 2014 – 1. 2. 2015

 

Betlémy vytvoříme téměř ze všeho, ze dřeva, pařezů, keramiky, skla, plastu i z papíru. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo překrásnou a nostalgickou přehlídku )historických) papírových betlémů od nejstarších vzniklých v tiskařských dílnách 19. století, přes rozkládací barvotiskové reliéfní z počátku 20. století až po autorské umělecké betlémy od Mikoláše Alše, Jana Weniga či Josefa Lady. K vidění jsou také reklamní betlémy meziválečné éry, betlémy spolků či národopisných regionů i výběr z autorské tvorby poválečných let. Jádrem expozice jsou kolekce soukromých sběratelů, doplněné vlastními fondy muzea a zápůjčkami.

 

V expozici najdeme  historický přehled grafického zpracování betlémů a v něm  i některá jména autorů-hollaristů (Josef Lada, Cyril Bouda).

 

 

 

Proč tištěné betlémy?!

K postupnému zlidovění betlémů docházelo až na sklonku 18. století, v Čechách pak v průběhu 19. století. Dostupnou variantou se tak staly tištěné betlémy, protože tisk – jako reprodukční umění – umožňoval žádané betlémy v sériích za podstatně nižší cenu než za dílo na objednávku.

 

 

  • předtištěné archy pro zhotovení betlémů mají ve střední Evropě svůj původ v raném 18. století v Augsburgu, jinak významném centru barokní devoční grafiky. Někteří z tamních rytců začali vedle obvyklých témat tisknout také listy s postavami betlémského výjevu, vzniklé technikou dřevořezu a mědirytu, jež bylo možné vystřihnout a sestavit do prostorové kompozice. K nejstarším patří archy Albrechta Schmidta (1667 – 1744)  a Martina Engelbrechta (1684 – 1754)….

 

A tak v některých dalších městech zařazovaly  dílny do svého repertoáru černobílé nebo ručně či přes šablonu kolorované archy s vánočními motivy.

  •  
  • k nejstarším dosud známým betlémovým archům v Čechách patří pravděpodobně jesličky na sklonku 18. století na od pražského rytce Jana Jiřího Balzera (1710 – 1790)  ze slavné rytecké rodiny  Balzerů….

 

Teprve se zavedením litografie se začaly v 2. pol. 19. století  tisknout archy barevně….

  • středoevropský trh, včetně českého, byl  pak až do 20. století zaplavován jesličkovým archy německé provenience, u nichž však někdy  výtvarnou  úroveň a tiskovou kvalitu nahrazovala kvantita. …

 

Zásadním předělem se stal  rok 1902, kdy byly  vydány archy jesliček, které namaloval pro děti Mikoláš Aleš a  který tak započal řadu kvalitních autorských předloh, v nichž pokračovali Josef Kaplický, Josef Wenig, Josef Lada,  Marie  Fischerová – Kvěchová a další…

  • ve 30. letech začal rozmach reklamních betlémů…

 

Můžeme říci, že informací  o tištěných betlémech nalezneme na výstavě  spousty, není proto v našich silách to vše zreprodukovat…. přijďme a pokochejme se sami…!

 

Zámek 1

252 63 Roztoky u Prahy

Máme otevřeno: středa - neděle:  10.00 - 18. 00 hodin

 

Hodnocení: 75 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková