Tři staletí návrhu na přestavbu hradu Bečov nad Teplou´ aneb když my, vězňové, papírový model Bečova vyrobit umíme!

25.01.2013 11:55

16. 1. – 17. 2. 2013

NTM – Praha

 

V prostorách Národního technického muzea (NTM) můžeme do 17. února 2013 zhlédnout unikátní společnou výstavu NTM a Národního památkového ústavu (NPÚ) s názvem „Tři staletí návrhu na přestavbu hradu Bečov aneb proměny pohledu na historickou architekturu“. Záštitu nad výstavou osobně převzala generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková, zástupce vyhlašovatele a generální ředitel NTM Bc. Karel Ksandr, člen soutěžní poroty.

 

Výstavou navazujeme na projekt „Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“. Autoři výstavy představili (naštěstí pro Bečov, protože se nám tak zachovala historická podoba) nerealizované originální plány z 19. a 20. století od významných architektů Josefa Zítka a Františka Maria Černého. Dále si můžeme prohlédnout z roku 2012 návrhy obnovy Státního hradu a zámku Bečov na Teplou, které porota v rámci veřejné architektonické soutěže vyhodnotila. Na panelech můžeme zhlédnout celkem šestnáct návrhů, které se týkají obnovy hradu Bečov a Pluhovských domů.

 

Zámecký a hradní areál v Bečově nad Teplou tvoří svým dochovaným středověkým horním hradem pánů z Oseka z počátku 14. století, upraveným renesančním palácem Pluhovských a barokním zámkem Questenberků z 18. století unikátní architektonický celek.

 

Státní zámky ve správě NPÚ jsou totiž ideálními modelovými pracovišti, na kterých můžeme aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně. Z tohoto důvodu byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace zvolena architektonická soutěž o návrh, jejímž vítězem se stal MCA Atelier, s. r.o. Praha.

 

Pár slov o Bečově nad Teplou

Zámecký a hradní areál v Bečově nad Teplou tvoří svým dochovaným středověkým hradem pánů z Oseka z počátku 14. století, upraveným renesančním palácem Pluhovských a barokním zámkem Questenberku z 18. století unikátní architektonický celek. V roce 1985 byl pod podlahou hradní kaple za dramatických okolností objeven relikviář sv. Maura – mimořádná románská zlatnická památka z počátku 13. století, kterou svým významem řadíme hned za české korunovační klenoty. Právě relikviáři sv. Maura a jeho náročné restaurátorské záchraně je věnována expozice v prostorách zámku. Do roku 2015 je plánováno zpřístupnění také prostor výjimečně autentického, středověkého horního hradu, včetně jeho okolí.

 

Cílem projektu „Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“, oceněného cenou Evropské unie/Europa Nostra Award v roce 2010, je právě obnova a zpřístupnění tohoto vysoce ceněného souboru autentických historických architektur, ale i vlastní proces realizace. Záchrana a obnova Státního hradu a zámku Bečov bude ukončena v roce 2015 celkovým zpřístupněním celého areálu.

 

 

Bečovu jsme my, zatracení vězni, věnovali hrad papírový!

 

V roce 2009 vyrobili vězni z Horního Slavkova přenádherný model areálu hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Tuto téměř autentickou papírovou maketu zámku a hradu Bečov můžeme nyní obdivovat až do 17. února 2013 v pražském NTM.

 

Na maketě pracovala parta odsouzených z rukodělného kroužku tři měsíce. Bylo to přibližně tisíc hodin piplavé práce. K dispozici měli nesčetné množství fotografií hradu a zámku, vlastní um a pochopitelně trpělivost. Na modelu je vše ruční práce a jak jsme se informovali, jeho cena by vyšla tak na dvě stě tisíc korun,“ řekl při vernisáží na hradě Bečov vychovatel Radek Jirsa.

 

Výroba trojrozměrného modelu rozsáhlého areálu však nebyla vůbec jednoduchá. „Měli jsme to o složitější, že jsme pracovali pouze na základě nesčetného množství fotografií a nemohli se osobně s areálem seznámit,“ uvedl vychovatel Jirsa.

 

Práci vězňů ocenil také bečovský kastelán Tomáš Wizovsky.

„O podobném modelu jsme už uvažovali. Návštěvníci hradu tak nyní mohou zhlédnout nejen komnaty v zámku, ale i hrad, který je dosud veřejnosti nepřístupný. Tento mobiliář velkorysých rozměrů s měřítkem 1:40 a o rozměrech 3×1,65 metru, poslouží jako pomůcka k názornému výkladu stavebního vývoje bečovského sídla…

 

„Nejlepším materiálem byly papírové krabice od paštik. Z vězňů, kteří na modelu pracovali, se časem stala sehraná parta. Jeden byl stavbyvedoucí, druhý maloval, další si vzal na starosti střechy a pískoval. Bylo to jako na normální stavbě. Prostě práce v týmu,“ řekl pan Jirsa. Nejhorší podle něj bylo loučením s modelem a jeho následný převoz. „Když jsme ho dokončili, nemohli jsme model dostat ven, protože je téměř sedm metrů široký. Kdyby se s tím něco stalo, tak bych to nepřežil,“ vysvětloval s nadsázkou.

 

A jak se s papírovým bečovským zámkem a hradem loučili vězňové? Podle Radka Jirsy to bylo jejich dítě.

Tato práce prý odsouzené zaujala natolik, že jeden z propuštěných vězňů chce v modelech pokračovat.  Jeden z nich model před odjezdem pohladil. Práce jim prý bude chybět a nyní uvažujeme, že bychom se pustili do modelu Valče. Model loketského hradu jsme dokončili jako první,“ dodal vychovatel.

 

Odměnou za tuto práci bude prý pro vězně reakce lidí, kteří nyní mohou model obdivovat.

(Producenti: Maria Darák, Karel Horvát, Petr Mičkal, Bohumil Táborý - bez záruky) 

 

Vystavené v NTM návrhy pro  architektonickou soutěž obnovy hradu Bečov: 

MCA Atelier s.r.o.

Studio A. B. S spol. s r.o.

Architektonická kancelář Ing. Petr Všetečka

GIRSA AT spol. s r.o.

Ing. Arch. Eugen Řehoř

MEPRO s. r. o.

AED projekt a. s.

CASUA spol. s r. o.

Masák & PARTNER s. r. o.

Sdružení "PROJEKT NVH" MURUS - monumenta renovamus, projekce spol. s r.o.

DES Praha s. r. o.

Tomáš Kodet a Marie Kodetová

Ing. Tomáš Bernášek

Ing. Arch. Daniel Kříž a SLA s. r. o.

PROXIMA a. s.

Ing. arch. Martin Feistner

(bez záruky, prosím!)

 

Přehled jednotlivých soutěžních návrhů naleznete na adrese: www.geodata.cz/becov

 

Ing. Arch. Eugen Řehoř

aneb

co řekl k filosofii návrhu? O času…

 

Při hledání průvodního koncepčního rámce pro projekt jsme dospěli k názoru, že právě fenomén času se může stát naším východiskem. Čas jako základní entita nás provází v několika rovinách v každodenním životě, přesto je těžké najít jeho jednotnou definici. To, co je v současnosti aktuální a moderní, v rámci několika let může ztratit svou hodnotu.  Do tohoto otevřeného myšlenkového schématu promítáme řešenou problematiku a snažíme nenalézt takové řešení projektu, které bude odpovídat specifickým požadavkům v průběhu času. Bude nadčasové a otevřené…“

 

Proč mít svatbu na Bečově?

Chystáme-li netradiční svatbu, proč ji nemít na zámku Bečov?  Jestliže ano, pak si připravíme poplatek za poskytnutí prostoru pro svatební obřad, a to z důvodu, že musíme přerušit prohlídky pro veřejnost = uvolnění kaple po dobu 40 minut), a to v částce 5.000 Kč pro svatební obřad v zámecké kapli sv. Petra nebo 3.000 Kč, rozhodneme-li se mít svatební obřad na zámeckých terasách. Platbu provedeme do 30-ti dnů po uskutečnění rezervace, v případě neuhrazení platby v dané lhůtě budeme  váš termín pro svatební obřad nabízet jiným klientům, v případě špatného počasí nebo změně vlastního rozhodnutí snoubenců můžeme  obřad přesunout z terasy do zámecké kaple; změnu  však oznámíme  správě zámku (tel.: 353999394) do 9.00 hod. v den obřadu; rozdíl ceny (2.000 Kč) doplatíme před obřadem na pokladně zámku.

 

Svatby nabízíme celoročně (podle počasí). Svatební obřad můžeme mít civilní (občanský) nebo po dohodě i církevní. Tak šťastnou a dlouhou plavbu životem, všem snoubencům přejeme!

 

Národní památkový ústav a památky v jeho správě…

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice plní NPÚ také povinnosti vyplývající ze správy více než stovky státních památek. Většina z nich je veřejnosti přístupná a z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO: zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Ždáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži.

 

... a co ještě?

NPÚ v rámci zpřístupněných hradů a zámků pečuje také o téměř 3/4 miliónu sbírkových předmětů a pro zámecké i hradní areály jsou typické rovněž historické zahrady a parky. Mimořádně významnou složku kulturního dědictví tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy. V úplné nebo částečné správě NPÚ jsou klášterní areály (Plasy, Kladruby u Stříbra, Doksany). Součástí kulturního dědictví je i vesnická lidová stavební tvorba (NPÚ spravuje památky lidové architektury Zbečno, Hamouzův statek, skanzeny Zubrnice, Vysočina a Příkazy), ale do nedávna i odmítané technické památky 19. a 20. století, které vtiskly našim městům a krajině nezaměnitelný ráz. NPÚ spravuje unikátní technickou NKP v Ostravě - Důl Michal.

 

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou

364 64 Bečov nad Teplou

Telefon/fax: 353 999 394. tel. 606 659 637

E-mail: becov@loket.npu.cz

E-mail - rezervace: info@zamek-becov.cz

www.zamek-becov.cz

 

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 3/162

118 01 Praha 1 – Malá Strana

Tel.: 257 010207, 724 511 225

ww.npu.cz

 

Národní technické muzeum

 Kostelní 42

170 78 Praha 7

Tel.: 777 710 826

www.ntm.cz

e-mail: info@ntm.cz

 

Kdy máme otevřeno?

pondělí: zavřeno

úterý – pátek: 9.00 – 17. 30 hodin

první čtvrtek v měsíci: 9.00  - 20. 00 hodin

soboty a neděle: 10.00 – 18. 00 hodin

 

Vstupné:

Celodenní: plné 170 Kč

                  snížené: 90 Kč

                  rodinné: 370 Kč (pro rodiče s dětmi do 15 let)

 vstup zdarma:

děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek, ZTP/P a jejich doprovod

Poplatek za foto: 100 Kč

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet, svatební foto Kábrt