be(e) visible: Aleksandra Trojanowska - Sarah Epping aneb jaké jsou vzorové ´včelí´ rostliny pro Česko?!

06.08.2019 11:44

 

Nau Gallery - Praha

27. 7.   - 25. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž výstavy be(e) visible: Aleksandra Trojanowska - Sarah Epping proběhla jako součást programu letošního Neighbourhood Boogie Woogie: Agoraphilia. Jedná se o multimediální instalaci neviditelných tisků, semen, květin, larev, včel a dalšího. (Skromná) expozice apeluje rovněž na citelný úbytek včel, způsobený např. pesticidy, přesto vlády zemí na světě tuto  velmi závažnou, pro budoucnost lidstva, problematiku vůbec neřeší.

 

 

My na www.www-kulturaok-eu.cz jsme dostali jako dárek sáček semínek rostlin a bylinek, která můžeme vysázet na zahradě, aby včely měly kde lítat a co opylovat (heřmánek, řebříček, třezalka, květ bezu černého, atd.), a tak trošinku přispět k obnově již mnohde zdevastovaného ekosystému.

 

Pozn. autorky: (No, když vidíme, jak se seče i přes mediální  apel tráva až na hlínu, takže další tráva už letos neporoste,  nevíme, co tím majitelé zejména zahrádek ve vnitroblocích v době enormního sucha vůbec sledují...asi potřebují provětrat své sekačky. A když navíc zíráme, jak party metařů na ulicích plejou i ty malé zbytky zoufale se vzpínajících rostlin natolik, aby zůstaly jen černé šutry a bílé (ozdobné) kamínky či prach kolem stromů i nestromů (již vykácených na pokyn firem, které chtějí zajíždět se zbožím na chodník), tak tam asi zřejmě jde o to, že se musí plnit dopředu sjednané pracovní smlouvy s firmami, že?!).

 

This is not an art project - it is movement.

Toto není umělecký projekt - je to hnutí.

 

This is not a storybook - it is a recording.

Toto není příběh - je to záznam.

 

This is a call for urgent action, we are a broken record.

 

 

Despite their crucial role in keeping ecosystems healthy and pollinating crops that are vital for human consumption, bees numbers around the world are dwindling with many people turning a blind eye to their disappearance. Their pollen sources are decimated by metropolitan sprawl and the use of pesticides making it inevitable that their numbers will continue to drop off unless immediate action is taken. This project is an active protest, a change not possible to make by one but as many.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Navzdory jejich zásadní roli v udržování zdravých ekosystémů a opylování plodin, které jsou životně důležité pro lidskou spotřebu, počet včel po celém světě ubývá a mnoho lidí zavírá oči před jejich zmizením. Jejich zdroje pylu jsou zdecimovány metropolitním rozrůstáním a používáním pesticidů je nevyhnutelné, že jejich počet bude nadále klesat, pokud nebudou přijata okamžitá opatření. Tento projekt je aktivním protestem. Změnu není možné provést jedním, ale vícenásobným protestem.


 

Beginning in 4 exhibits around the world (Detroit, Prague, Wrocław, Wellington) participants are asked to take a package filled with seeds of non-invasive flower species which they can use to plant their own bee garden. When it is planted – a participant can upload their data (pictures, exact place, describtion) which can be seen on the map of locations as they are planted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Od 4 exponátů po celém světě (Detroit, Praha, Vratislav, Wellington) se od návštěvníků požaduje, aby si vzali balíček plný semen neinvazivních druhů květin, které mohou použít k výsadbě vlastní včelí zahrady. Když je vysazen - účastník může nahrát svá data (obrázky, přesné místo, popis), které lze vidět na mapě míst, kde jsou vysazeny.

 

Výsadba květin je něco, co vyžaduje,

abychom byli citliví na naše prostředí.

Měli bychom se informovat o tom, jaké druhy jsou bezpečné a neinvazivní pro oblast,

ve které včely žijí.

Vyvarujme se pěstování květin, které jsou neobvyklé pro naše bydliště.

Pamatujme - nejprve neubližujme.

 

V rámci expozice  poskytujeme směs semen rostlin,

které pocházejí z regionu každé výstavy.

 

Jedná se o speciální směs dlouhých kvetoucích a melliferous květin,

jež jsou vhodné

pro potřeby zejména včelích opylovačů.

 

Aleksandra Trojanowska (* 1992 Vratislav/Polsko)

 • studovala biologii na  Uniwersytet Przyrodniczy - Vratislav
 • studovala obor Media Art & Digital Technologies na škole Alberta University of the Arts
 • přednáší jako asistentka na The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design - Vratislav
 • má ráda přírodu, pak následuje umění a cestování
 • žije ve Vratislavi

 

Sarah Epping (* 1990 USA)

 • vede CRTL studio a galerii
 • organizuje umělecké akce
 • 2012: absolventka University of Nebraska v Kearney
 • pracuje jako překladatelka
 • 2015: Academy of Fine Arts -Vratislav
 • doktorát  na The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design - Vratislav

 

130 00 Praha 3 -Žižkov
Kubelíkova 1089/22

Máme otevřeno po dohodě: info@naugallery.cz
mobil: +420 777 910 290
Vstup: volný

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

https://www.naugallery.cz

https://www.bee-visible.pl

https://en.wikipedia.org/wiki/Melliferous_flower