Barbora Mališová: Paměťovky aneb Chytřejší ustoupí, osel zůstává či Na houbách...

09.03.2020 14:14

Informační centrum Praha 3/Galerie Toyen

3. - 30. 3. 2020

 

Vernisáž zahájila Eva Slezáková,  ředitelka Galerie Toyen.

Úvodní slovo pronesla Helena Šauerová, kurátorka výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve svém slovu k výstavě, z něhož si dovolíme v následujících řádcích volně citovat a parafrázovat, nám především ozřejmila její název. Paměťovky. Barbora Mališová, autorka zde vystavených děl, tvoří v dlouhodobějších cyklech. Ten nejnovější cyklus jejích obrazů má název Paměťovky, a tak i výstava, která ale představuje i práce z jiných cyklů, dostala jméno podle na výstavě také zastoupeného cyklu nejnovějšího - Paměťovky. Dále jsme se dozvěděli, a nebylo to třeba ani příliš zdůrazňovat, naopak stačilo se podívat na vystavené obrazy, že autorka ráda tvoří přímo v plenéru. Nedělá ale jeho kopie. To ne, naopak se inspiruje viděnou krajinou a tu si upravuje podle své fantazie a hlavně ji doplňuje o nejrůznější zvířata tak, aby obraz zachycoval a sděloval nějaký příběh.

 

Ke kladům a osobitosti autorky kurátorka výstavy Helena Šauerová dále uvedla, že Barbora Mališová po celou dobu své tvorby důsledně nepodléhá žádným trendům. Je svá a touží svobodně tvořit a malovat. Inspirují ji její pobyty v nějaké krajinné lokalitě. Například povodí Nitry, které rovněž navštívila. Esencí těchto zážitků a takovéhoto vnímání přírody jsou pak její plošné průniky do přírody, vyvedené s až kaligrafickou přesností tahů štětce. Své tvůrčí principy rozvíjí a podává v jakýsi skoro až velkolepých alegoriích.

 

 

Jako zcela výstižný příklad Helena Šauerová jmenovala velkoplošný obraz nazvaný Na houbách (200 x 150 cm), jemuž vévodí mohutný medvěd. Je zde situován ne jako zlý tvor, ale jako přísný ochránce přírody, což mají dokládat netknuté houby poblíž jeho tlap. A dokladem úspěšnosti jeho ochráncovství pozorný divák objeví v rohu obrazu otisk podrážky chtivého houbaře, jehož ochránce lesa, medvěd z této přírodní enklávy, právě vypoklonkoval. Obraz, mimochodem jeden z nejnovější autorčiných alegorických obrazů, namalovaný už v letošním roce, s datací 2020, by se tedy také klidně mohl jmenovat - Moudřejší ustoupí

 

A takto a podobně, v symbolicko - expresionistických vyjádřeních, obrazy Barbory Mališové vypovídají o světě lidí a přírody, personifikované do zvířecích podob, i ostatní obrazy. Autorka se snaží dívat na soužití lidí a přírody z druhé strany, tedy pohledem přírody, potažmo zvířat, a konfrontovat naše představy o přírodě a zvířecím chování s těmi přírodními tvory a jejich názory a rozhodnutími.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o jakýsi tajný svět přírody,

na kterém se nám snaží Barbora Mališová připomenout,

že bychom se měli víc snažit přírodu pochopit,

a tím se jí také mnohem více přiblížit.“  

Richard Koníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Mališová  (* 1971 Ostrava)

  • 1985 - 1989: studium na SUPŠ - Uherské Hradiště
  • 1992 - 1996: studium na AVU - Praha v ateliérech Františka Hodonského a Aleše Veselého
  • 1996 - 1999: studovala obor Scénografie na škole DAMU - Praha
  • 1996: zahraniční stáž v Královské akademii v Haagu
  • žije a pracuje v Praze

 

 

 

Hudební doprovod: Petr Novák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

Milešovská 846/1

Máme otevřeno:

po - pá: 8.00 - 18.00 hodin

so: 8.00 - 14.00 hodin

Vstup: zdarma

 

Hodnocení: 89 %

Zapsal Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.praha3.cz