Barbora Bírová a kolektiv: Obrazy bez domova aneb jsem-li mimo systém – neexistuji…či nejistota v bydlení platí pro každého z nás...

14.03.2018 15:46

 

 

Obývák/Studio Alta - Praha

8. – 28. 3. 2018 (bez záruky)
 

Na vernisáži výstavy děl sociální antropoložky Barbory Bírové, která nám návštěvníkům prostřednictvím fotografií a zvukových záznamů zprostředkovala každodenní zkušenost lidí bez domova (jsou mezi nimi i děti) z města Martin na Slovensku a z okrajů Prahy a Kladna v České republice, byla autorka osobně přítomna. Různé podoby a projevy bezdomovectví odkrývá prostřednictvím etnografických dat vytvářených v průběhu 5 let terénního výzkumu (2012 – 2017).

Jedno z témat fotografické výstavy se věnuje nejistotě v bydlení, perspektivou těch, kteří ji sami zažívají.

 

 

 

Výstava je vizualizací každodenních zkušeností a prožitků lidí bez domova. Bezdomovectvím je zasažen především člověk, který se v něm sám ocitne, jde ale o problematiku, která ovlivňuje celou společnost. A přestože se tento fenomén spojuje především s muži, do velké míry se týká i žen a také dětí. Aktérské pozici lidí bez domova se však ve veřejném diskursu věnuje jen okrajová pozornost. Tato východiska ovlivnila koncepci výstavy.

 

Fotografie byly pořizovány na různou techniku, od zrcadlovky až po mobilní telefon. Vizuální stránka je doplněna zvukovou stopou sestřihu rozhovorů, realizovaných během výzkumu.

 

Cílem výstavy je jít za pouhou estetizaci bezdomovectví. Důraz je kladen na různorodou každodenní zkušenost mužů a žen bez domova – a to také jejich očima. Mají své radosti, cítí strach, bolest… Lidé bez domova nejsou jiní než my. Nepotřebují lítost, potřebují domov a hlas, aby mohli řešit vše další.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjevné bezdomovectví se na rozdíl od skrytého a potenciálního liší tím, že je spojováno s vyskytováním se ve veřejných prostranstvích, například na ulicích, v parcích, na lavičkách nebo v blízkosti autobusových či železničních stanic. Tato viditelnost a zároveň jakási nevhodnost nebo neslušnost naráží na naše smyslové orgány, a to zejména v urbánním prostředí.

 

Bazální a současně klíčovou vlastností prostoru je oddělování. Prostor pracuje jako nástroj vymezení (Harvey, 2006: 339), proto je předmětem vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, ale stejně i konfliktů. Právě vymezení, které v sobě nese prostor, dělí nejen jeho materiální, ale stejně i sociální funkci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veřejný prostor je o neustálém vyjednávání pozic,

vstupují do něj politické procesy, majetkové poměry,

vymezení na základě sociálního statusu, hierarchií a autorit.

Jak do veřejného prostoru vstupují ti a ty,

kteří využívají tyto prostranství pro žití?

Jakými procesy se vytváří privatizovaný prostor?

 

Jak nahlížíme a jak viděné vyobrazujeme,

 je ovlivněno mimo jiné tím, kde a jak žijeme.

Pokud chceme o člověku vědět víc,

má význam se nahlížením a reprezentací viděného podrobně zabývat.

 

 

Mgr. Barbora Bírová (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy) - autorka fotografií  - je výzkumnice, ale autory a autorkami jsou díky metodě photo voice (vychází z kombinace anglických výrazů pro fotografii a hlas či postoj) také ženy a muži bez domova. Výstava tak propojuje terénní zkušenosti antropoložky a přímé zapojení pohledu spolupracujících lidí v situaci bezdomovectví. Fotografie zachycují explicitní projevy aktivit v rámci sledovaných komunit, protože dávají účastníkům příležitost promluvit prostřednictvím vizuální reprezentace.

 

Studio ALTA je multikulturní centrum a tvůrčí hub se zaměřením na současný tanec

  • ve 4 industriálních halách v Holešovicích o ploše téměř 1 800 m²
    se nachází divadlo, 2 zkušebny pro umělecký výzkum a tvořivé workshopy, ateliéry i sdílené kanceláře
  • neformální kavárna - Obývák - se stala místem konání diskuzí a mezioborových a komunitních setkání pro všechny generace
  • haly Studia ALTA se nacházejí v areálu v Bubenské ulici
  • vchod do areálu je možný jak z Bubenské 43, tak malým průchodem od Výstaviště hned vedle autobazaru – U Výstaviště 21
  • nejbližší tramvajové spojení: č. 6, 12, 17 zastávka Výstaviště Holešovice
  • po 23.00 hodině je vchod z ulice U Výstaviště uzavřen, používejme vchod z Bubenské

 

 

 

 

 

170 00 Praha 7

U Výstaviště 21

Vstup na výstavu: zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: text Barbory Bírové)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.obrazybezdomova.cz

www.ostravaphoto.cz