Barbara Benish/Mni Wiconi/ Voda je život - Pramen aneb jaká je či bude skutečná cena čistého vzduchu a vody?! Voda je sice stále dražší, ale hlavně aby byla...

07.07.2017 10:35

 

 

 

 

 

Galerijní Laboratoř - kaple sv. Jana Křtitele – Praha

Galerijní prostor MČ PRAHA - SLIVENEC

3.  - 16. 7. 2017

 

Vernisáž nové výstavy v kapli sv. Jana Křtitele, v Galerijní Laboratoři, jež představuje třetí pokračování projektu Galerijní Laboratoře, výstavy Barbary Benish, vizuální umělkyně česko-amerického původu, která se akce zúčastnila osobně, zahájil Matouš Karel Zavadil, kurátor netradiční expozice, slovy, že současná expozice reaguje na problémy doby, na vnitřní a vnější uprchlictví, protože problémy, které pociťujeme my u nás, pociťují v současnosti v různé míře intenzity prakticky všichni a všude po celém světě. Přímo, nepřímo, osobně, zprostředkovaně.

 

 

 

 

 

Barbara Benish řekla, že je ráda, že je zase zpátky tady v Česku.  Že prožila mnoho času v indiánských vesnicích a že zná jejich problémy a že se v podstatě hlavně zabývá palčivými otázkami ekologických dopadů na civilizaci i na přírodu. „To vše jsou zkušenosti, kterých je nám stále citelněji třeba, ze kterých bychom se měli poučit a které budeme stále více potřebovat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Její tvorbu můžeme charakterizovat jako aktivistickou s dlouhodobým zájmem o problematiku ekologie, ženských práv či sociální oblast. Proto i z formálního hlediska je  možné ji zařadit do kontextu uměleckých strategií označovaných jako  new genre public art. Barbara Benish je stále v pohybu, kdy pro ni národní hranice neexistují.  Žije střídavě v České republice na svém Červeném mlýně a v Los Angeles v Americe, kde učí na univerzitě. Vystavuje, přednáší a pořádá workshopy po celém světě, kdy především upozorňuje na devastující klimatické změny. Pozn. autorky: např. vznikne-li podobná (katastrofická) situace jako v té české pohádce Sůl nad zlato = Voda nad zlato....a další ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V expozici, kolem níž se musíme opatrně pohybovat, 

zhlédneme tančící židle s dřevěnými prkénky,

na kterých jsou instalovány sklenice a džbán.

Autorka je místo čistého vína naplnila jen voděnkou čirou…

 

Vizuální umělkyně  česko-amerického původu Barbara Benish se ve své mnohdy aktivistické  tvorbě soustředí na pojmenování aktuálních problémů současné společnosti. Její tvorbu lze nahlížet v souvislosti s autorskými postupy, kdy se pozice umělce někdy hybridně mění, v tekuté době se role zákonitě prostupují.

 

Umělec je zároveň kurátorem, organizátorem či pedagogem, pracuje aktivně s konkrétní komunitou a svým dílem chce často upozornit na lokální či globální problémy. Není tak důležité, jak skvělou či prestižní výstavu udělá či jakou tržní cenu má jeho tvorba, ale spíše je za podstatné pokládána změna myšlení či přístupů společnosti k určité problematice. V tomto pojetí tvorby má vizuální umění roli apelu, je schopno reflektovat společenské procesy, je kritickou reflexí nejen společnosti, ale také uměleckých institucí.  Tuto novou roli autora a jeho díla lze interpretovat jako tvůrčí postupy označované jako new genre public art, což jsou z pochopitelných důvodů v západní Evropě a Americe legitimní tvůrčí strategie.

V českém kontextu je téma aktivismu něčím relativně novým, kdy stále u části laického i odborného publika převládá nepsané pravidlo, že vizuální umění by se přímočaře vyjadřovat k aktuálním problémům nemělo, že je to cosi nevhodného.

Tématem aktuální výstavní intervence Barbary Benish pro prostor galerijní kaple je motiv reflexe propojování některých jevů symbolizujících současnou krizovou situaci, kterou můžeme vnímat pod různými označeními, jako krizi uprchlickou, ekologickou či krizi politického systému.

Autorka chce prostřednictvím své umělecké výpovědi zpřítomnit fragment vzpomínky na akt občanské neposlušnosti, protestu, kdy se pod hlavičkou Standig Rock Sioux Tribe původní obyvatelé Ameriky - indiáni  v Severní Dakotě během minulého roku bouřili proti plánu postavit ropovod Bakken přes jejich tradiční území ( Standig Rock), mají zde svá rituální pohřebiště.  Plánovaná stavba nejen, že je z hlubšího pohledu neetická, ale také ohrožuje místní zdroje pitné vody a její dopad lze vnímat negativně i v kontextu změny klimatu či možnosti zamoření území surovou ropou.

Ekologický kontext je neméně závažný.

Instalace Barbary Benish pokládá divákovi několik otázek ve smyslu chápání reality a sebe sama jako součást širšího celku, kdy role zodpovědnosti k přírodním zdrojům a k sobě navzájem je velkým tématem nejen pro současné umění, ale pro každého, kdo je schopen se zamyslet nad současným stavem věcí. Jaká je skutečná cena čistého vzduchu a vody?“

(zdroj kurátorský text)

 

Jen ty děti si hrají a moc nechápou,

co jsme jim do budoucna způsobili...s vodou..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Benish  (* 1958) = vizuální umělkyně česko-amerického původu

  • 1975 – 1976: studium na Chouinard Intitute of Art, Los Angeles - Kalifornie
  • 1983 – 1984: studium na Akademii umění ve Stockholmu - Švédsko
  • 1988: Claremont Graduate University, Kalifornie
  • od 1979 vedly její kroky do Československa, kde pátrala po svých českých kořenech
  • 1990: společně se Zdenou Gabalovou zorganizovala  česko – americkou výstavu nazvanou Dialog Praha - Los Angeles
  • v porevoluční době pak zprostředkovala jednu z prvních výstav českých umělců v Americe
  • 2000 instalovala 1. výstavu v nikách na opěrných zdech Letenských sadů pod označením Flower Power, z čehož se vyvinula současná  public artová galerie v České republice - Art Wall
  • na Šumavě poblíž Horažďovic provozuje umělecké a ekologické centrum Červený mlýn s možností rezidencí pro umělce z celého světa
  • pod značkou Art Mill zde provozuje i dětské ekologicko - umělecké pobyty pro děti
  • 2007 - 2013 provozovala galerii Califia na Horažďovickém zámku, kde působila jako kurátorka

 

Kurátor: Matouš Karel Zavadil

 

150 00 Praha 5 - Holyně (Slivenec)

Nám Pod lípou 11/22

 

 

 

Máme otevřeno: víkendy a o svátcích od 15.00 - 17.00 hodin

Vstup: volný

Spojení: konečná stanice autobusu 248

 

https://www.bbenish.net/

https://new.artmill.eu/

www.galerijnilaborator.cz

 

 

Hodnocení:  100 %

Zapsal  Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

(Shodou okolností,
upozorňujeme,
že Holyně je a bude rozkopána již od října 2016  do října 2017,
z důvodu výstavby  dešťové kanalizace. (?)... )

 

 

Galerijní Laboratoř (16. 7 – 31. 10. 2017)

Tématem aktuálního výstavního cyklu je vnitřní a vnější exil, překračování hranic a motiv uprchlictví. Proto mezi oslovenými autory najdeme i vizuální umělce, kteří mají zkušenost s životem v emigraci či s hledáním svobody v nesvobodných podmínkách. Jejich umělecká výpověď je proto mnohdy aktivistická, kdy se vyjadřují k aktuálnímu společenskému dění. Většina autorů připravila pro prostor galerijní kaple uměleckou intervenci v podobě  site - specific  instalace.  Nadále projekt Galerijní Laboratoře sleduje myšlenku prolínání generací. Na výstavním programu se budou aktivně podílet studenti kreativního modulu FHS UK.

****

 

Letošní výstavní cyklus je symbolicky věnován hudebníkovi, výtvarníkovi

 a básníkovi, signatáři Charty 77, navrátivšímu se exulantovi a především legendární osobnosti českého undergroundu

Pavlu Zajíčkovi,

na jehož závažnou sociální  situaci chceme tímto upozornit. Pavel Zajíček se vrátil z emigrace a nyní je ve stavu po mozkové mrtvici, kdy mu nebyla přiznána žádná forma důchodového zabezpečení. Nadačnímu fondu Charon, který shromažďuje finanční prostředky pro lidi perzekvované minulým režimem, můžeme přispět na jeho léčbu.

https://www.charon-fond.cz/

****

Projekt Galerijní Laboratoř

vznikl v roce 2010 ve spolupráci s FHS UK jako určitý druh exkurzu do problematiky kurátorství současného umění.

Zpočátku byly realizovány studentské výstavy pro hybridní prostor galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR.

****

 

Aktuálně projekt Galerijní Laboratoře,

 díky vstřícnosti městské části Praha Slivenec, hostuje během léta v prostoru galerijní kaple v Holyni.

Pro projekt je zásadní nízký rozpočet a neziskovost, dále pak podpora multikulturního a mezigeneračního dialogu, kdy je ve výběru autorů kladen důraz na střední a starší generaci umělců nad 35 let.

Přednost mají autorské intervence do prostoru galerie v duchu site-specific instalací přímo vytvořené na míru galerie.

Projekt je také určen pro studenty, realizující první kurátorské projekty, jako určitá možnost praktického experimentu.