Bára Kamínková: výstava ´RESTART´ aneb proč nezačínat ´znovu´?!

18.09.2013 13:06

Bára Kamínková: výstava ´RESTART´ aneb proč nezačínat ´znovu´?!

Galerie Prokopka

10. 9. - 7. 10.2013

Výstava ´RESTART´ ve tvorbě Kamínkové znamená nový začátek, nový pokus o obraz. Pomocí konstruktivních pokynů nás autorka přesunula do fiktivního počítačového světa, kde Kamínková těžila z množství alternativ, které vrstevním sjednotila  v celkový obraz. Využila různorodé formy malby (abstraktní, geometrické, konkrétní, symbolické), jejichž fragmenty záměrně překryla, rozmazala či úplně vymazala. Kamínková se snažila najít harmonii mezi racionálním myšlením a spontánností v osobním životě.

 

Autorku zajímají  otázky sociologické, podstatné jsou především její vlastní vztahy k sobě, k lidem, ke společnosti. Obrazy nelze považovat za jednoznačné, protože nesou vždy více významů,  často  i protikladných.  Nesnaží se o hodnocení, ale spíše o navození emocí, které jsou pro mezilidské vztahy tak důležité…

 

Autorka má za sebou řadu výstav i realizací jak v galerijních, tak i veřejných prostorech. Podílela se na projektu ´Kukačka´, kde infiltrovala své objekty do prostředí  či situace v městském prostoru Ostravy. Reflektovala  identitu toho kterého místa a podněcovala  k osobní účasti na kultivaci veřejného prostoru.

(Kurátorka: Markéta Vlčková)

 

Ze životopisu Báry Kamínkové

roku  1985  se narodila

•   2006-2012: absolvovala Ostravskou Univerzitu ( Fakulta výtvarných umění, ateliér malby doc. Daniela Balabána)

•   Stáž: na Akademii sztuk pieknych Warszawa,  ateliér Leona Tarasewicza

•   Působila jako asistentka Štefána Balászce na Akademii umění v Banské Bystrici 

 

www.galerieprokopka.cz/vystavy/22-restart/

www.barakaminkova.blogspot.cz

Galerie Prokopka

(v komorním prostředí, umístěném v jídelně hotelu Prokopka,  výstavní plán Galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, činných  ve všech oborech od malby, fotografie, sochy až po nová média)

Prokopova 9

130 00 Praha 3

Máme otevřeno: pondělí – neděle: 11.00 – 21.00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení: 95 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka