Baletní škola Olgy Kyndlové aneb první krůčky pro všechny nadané dívky i chlapce se zájmem o tanec

12.06.2024 17:54

 

 

První krůčky 2024

2. 6, 2024

Švandovo divadlo

 

 

Baletní škola Olgy Kyndlové působí při Státní opeře Praha,

dříve Baletní přípravka Státní opery Praha,

je určena všem pohybově nadaným dívkám a chlapcům

se zájmem o tanec.

Cílem, je objevit a podchytit mladé talenty a systematicky je připravit ke

studiu tance na středních odborných školách - Konzervatořích.

Školu navštěvují děti od 4 let.

Výuka probíhá dvakrát v týdnu a je rozdělena na klasický tanec a moderní tanec.

 

 

Výuka metodicky směřuje ke komplexnímu rozvoji pohybových a tanečních schopností, hlavní zastoupení má klasický tanec.

0-tý ročník je určen nejmenším dětem,

učí se prostřednictvím různých cviků správnému 

držení těla, taneční chůzi, rytmickému zvládnutí pohybu a

jednoduchými krokovými vazbami se rozvíjí jejich pohybová paměť.

V prvním ročníku, po zvládnutí základního držení těla, je možné začít

s výukou klasické taneční techniky jednoduchou formou s ohledem na schopnosti jednotlivých žáků.

 

 

Byli jsme při tom

 

Zásluhou jedné z příznivkyň našeho webu, se nám naskytla příležitost zúčastnit se akce pořádané Baletní školou Olgy Kyndlové.

Jednalo se o slavnostní večer, který se konal na scéně Švandova divadla dne 2. 6. 2024, ve kterém účinkovali žáci Baletní školy Olgy Kyndlové. Byla to přehlídka všeho, co se za sezonu 2023 – 2024 ve Škole žákyně a žáci naučili.

Večer obohatili i studenti tančeních konzervatoří, vesměs někdejší absolventi BŠOK. K vysoké úrovni programu přispěli nemalou měrou i sólisté Jihočeského divadla, Barbora Coufalová a František Vlček.

Největší ozdobou této dokonale připravené akce byla samozřejmě hvězda Finského Národního baletu, Michal Krčmář.

Slavnostní program byl zahájen v 17 hodin a končil po právu dlouhotrvajícími ovacemi. Obecenstvo zdaleka netvořili pouze rodiče a příbuzní účinkujících, ale také četná skupina diváků, kteří mají úctu k baletnímu umění a dovedou ocenit výkony budoucích profesionálek a profesionálů.

Z hlediska www.www-kulturaok-eu.cz však byla kromě účasti na slavnostním večeru zcela unikátní možnost být mezi účinkujícími již v době jejich posledních příprav na vystoupení, spoluprožívat s nimi atmosféru bezprostředně před výstupy a radovat se s nimi po jejich návratu z jeviště. Z jeviště opravdového divadla, před opravdovými diváky po prožití možná prvního potlesku, jehož ozvěna je už bude provázet celým dalším životem.

Naše redaktorka a fotografka, Marie Kubíčková, mimochodem, sama též žačka paní Olgy Kyndlové, pochopitelně měla při ruce svůj fotoaparát a tak se můžeme pokusit alespoň trochu přiblížit celý večer nazvaný První krůčky 2024.  

Byli jsme ohromeni výkony absolventek a absolventů Baletní školy paní Olgy Kyndlové. Samozřejmě jsme se proto zajímali i o Baletní školu Olgy Kyndlové jako takovou.

Pár informací jsme si dovolili využít v tomto článku…

 

             

Z historie baletní školy Olgy Kyndlové

 

Na podnět tehdejšího šéfa baletu Státní opery Praha, Otty Šandy, za podpory zakládajícího ředitele Státní opery Praha Karla Drgače, vznikla v lednu 1995 Baletní přípravka Stání opery Praha.  

U vzniku byli od počátku tanečník a pedagog baletu SOP a dlouholetý sólista baletu Státního divadla v Ostravě (dnes Národní divadlo Moravskoslezské), Libor Bernklau, absolvent Pražské Taneční Konzervatoře a tanečnice baletu SOP Mgr. Olga Kyndlová absolventka Konzervatória v Bratislavě a taneční pedagogiky na pražské HAMU.

Už v prvním roce existence školy začaly vybrané děti účinkovat v operních, později i v baletních inscenacích na jevišti Státní opery Praha a je tomu tak dodnes.

Z mnoha dětí, absolventů Baletní přípravky SOP jsou dnes už profesionální tanečníci, nebo studují na Tanečních Konzervatořích, kam každý rok úspěšně složí přijímací zkoušky průměrně 4 - 6 žáků.

Od roku 2004 se výuka rozšířila o Moderní tanec.

Kurzy Moderního tance jsou zaměřeny na taneční techniku k níž základy položila americká tanečnice Martha Graham a jsou určeny pro absolventy základů klasického tance, kteří chtějí dále rozvíjet své taneční a pohybové dovednosti.

Typ přípravy „M1“ je určen pro děti 9 - 12 let - začátečníky a mírně pokročilé. Typ „M2“ pro mládež ve věku 13 - 20 let. Procvičuje se technika a hlavní náplní je nácvik tanečních choreografií.

 

 

Jak probíhá výuka v Baletní škole Olgy Kyndlové?

 

·         Trénink - úroveň A

je určen pro nejmenší děti, které ještě nemají zvládnuté prvky klasického tance, necvičí u baletní tyče.

Cviky jsou zaměřeny na rozvoj pohybové paměti, koordinaci těla, zlepšení držení těla a zvyšování pohyblivosti.

·         Trénink - úroveň B

cvičí se prvky klasického tance u tyče v pomalém tempu a v jednoduchých kombinacích, převážně čelem k tyči, kdy se drží oběma pažemi, ale už i bokem k tyči s uplatněním Port de bras

·         Trénink - úroveň C

cvičí se bokem k tyči, v rychlejším tempu, kombinace jsou o něco složitější, více Port de bras, zvyšování rozsahu končetin. Trénink vyžaduje pohybovou paměť a samostatnost.

·         Cvičení podle Kniaseff

forma klasického baletního tréninku, cvičí se na podlaze, vleže, mohou cvičit úplně všichni.

·         Pro děti a mládež doporučuje Olga Kyndlová  vyzkoušet vše.

 

 

Kdo v Baletní škole Olgy Kyndlové učí

 

Seznam zainteresovaných pedagogů je dlouhý, dovolíme si jej ale sdílet tak, jak je uveden na webu BŠOK. Každé jméno, které se podílí na tak záslužné a náročné činnosti si rozhodně zaslouží být uvedeno.

 

 

Mgr. Olga Kyndlová

Mgr. Olga Kyndlová stála u vzniku Baletní přípravky SOP v roce 1995. Absolvovala studium klasického tance na Konzervatóriu v Bratislavě a pedagogiku tance na Hudební akademii múzických umění v Praze. Tančila ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, ve Státním divadle v Ostravě, v Hudebním divadle Karlín, v Národním divadle a byla dlouholetou členkou baletního souboru Státní opery Praha.

V r. 1998 - 2000 vyučovala klasický tanec na 1. soukromé taneční konzervatoři a příležitostně vedla tréninky klasického tance v baletním souboru SOP a v Souboru písní a tanců.

Od r. 2000 působí jako pomocná režisérka Státní opery Praha.

Spolupracovala s významnými českými i zahraničními umělci kupříkladu:

Gilbert Blin, Jiří Nekvasil, Emil Fournié, Zdeněk Troška, Michael Tarant, Anton Nekovar, Pavel Šmok, Lubor Cukr, Stanislav Moša, Ondřej Havelka, Martin Otava ale i jiní.

           

Libor Bernklau

Libor Bernklau je absolventem Státní konzervatoře Praha, v letech 1980 - 1993 působil jako sólista baletu Státního divadla v Ostravě, kde tančil hlavní role klasického i moderního repertoáru.

Od r. 1989 také vykonával funkci baletního mistra a pedagoga.

Souběžně vyučoval na ostravské konzervatoři to jak klasický a moderní tanec, scénickou praxi, tanec s partnerem a na pěveckém oddělení pohybovou a hereckou výchovu.

Bohatá je také jeho činnost choreografická.

Od r. 1993 působil jako tanečník a pedagog baletního souboru Státní opery Praha a byl u vzniku Baletní-přípravky SOP v r. 1995.

V letech 2000 - 2006 byl členem operního baletu ND.

Od r. 2002 působí jako pedagog tanečních předmětů na muzikálovém oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka.

V současné době účinkuje jako host baletu SOP.

           

Mgr. Simona Janatová

Simona Janatová vystudovala Učitelství pro 1. st. ZŠ. na Pedagogické fakultě UK. a pedagogiku tance na Hudební akademii múzických umění v Praze.

Do r. 1990 byla členkou Baletu Československé televize, kde účinkovala v mnoha hudebně zábavných pořadech (Televarieté, Abeceda)a ve filmech (Jonáš a Melicharová po boku Jiřího Suchého) atd.

Působila také v baletním souboru Hudebního divadla Karlín a v letech 1990 - 92 účinkovala na prestižním operním festivalu v rakouském Salzburgu.

Nyní působí jako pedagog tanečního oddělení na ZUŠ Jižní město.

Od r. 2004 vyučuje moderní tanec v Baletní škole při SOP.

V r. 2007 absolvovala jednosemestrální cyklus seminářů a dílen - ,,Lektor taneční výchovy pro děti."

 

Dalšími členy týmu pro školní rok 2023 – 2024 jsou

Mgr. Tereza Adams

 

a korepetitorky

Markéta Šmejkalová, Dagmar Huff, Petra Micková

 

           

Nejen teorie, ale i praxe, nejen nácvik, ale i účinkování

 

Účastníci kurzů Baletní školy Olgy Kyndlové, ale nenabývají při hodinách lekcí jen um a zkušenosti, ale jsou i častými účastníky oficiálních inscenací, baletů, oper, muzikálů a celé řady dalších příležitostí pomoci profesionálům a uplatnit v praxi to, co se zatím naučili.

Jen pro názornost vybíráme z přebohaté škály mimořádných uplatnění žaček a žáků pár nejzajímavějších.

Z oper to byla třeba nastudování jako Kouzelná flétna (W. A. Mozart), Eugen Oněgin (P. I. Čajkovskij), Madam Butterfly (G. Puccini), Dimitrij a Rusalka (A. Dvořák), Ruleta (Z. Merta), Smrt v Benátkách (B. Britten), Otello (G. Verdi) či Don Quichotte (J. Massenet) …

Z baletů se žáci BŠKO  uplatnili ve vrcholných dílech jako Louskáček (P. I. Čajkovskij),

Pohádka (A. Dvořák) či Labutí jezero (P. I. Čajkovskij)…

V repertoáru Baletní školy Olgy Kyndlové najdeme i samotná představení, s nimiž účinkují žáci při různých příležitostech na různých místech nejen Prahy. 

O Velkonocích to bývají Pašijové hry, úspěšná Dětská mše vánoční či pravidelné absolventské První krůčky, jichž jsme měli příležitost se za náš web tentokrát zúčastnit.

K tomu všemu je třeba připočíst bezpočet nejrůznějších příležitostných vystoupení v rámci společenských událostí, charitativních akcí, mezinárodních kongresů a různých televizních přenosů.    

 

    

Pár slov o paní Olze Kyndlové

 

Jak už vyplynulo z předchozích řádek, duší všeho je obětavá a ušlechtilá žena, paní Olga Kyndlová. To ona je tou, která šíří nejen lásku k tanci mezi mladými lidmi, vychovává spolu s kolegy budoucí špičkové tanečnice a tanečníky, připravuje je na krásnou, ale tvrdou a náročnou dráhu, ale především je osobností, která dokáže i v současné vymknuté době, odpoutávat mysl mladých umělkyň a umělců od hrůz všedních dnů, k citům a povznášejícímu osvobození těla i ducha kouzlem hudby a prožitkem tance.

 

„Děkujeme všem, co se podíleli na organizaci letošních Prvních krůčků 2024.

Jsme moc rádi za dobrovolníky, bez nich by to nešlo.

Děkujeme vedení Švandova divadla za možnost zde mít závěrečné vystoupení.

Děkujeme Michal Krcmar - Star dancer of FNB za to, že si na nás našel čas v náročném programu a vystoupil a věnoval se dětem.

Moc si toho vážíme.

Jsme rádi, že nás navštívili sólisté Jihočeského baletu Barbora Coufalová a František Vlček.   Děkujeme studentům konzervatoří a jejím pedagogům, že jim umožnili vystoupit.

Byl to nádherný večer.“

Olga Kyndlová, na sociálních sítích po zakončení letošních Prvních krůčků 2024

 

Olga Kyndlová a Michal Krčmář

 

Z biografie O. K.

 

·         Olga Kyndlová absolvovala studium klasického tance na Konzervatoři v Bratislavě a pedagogiku tance na HAMU v Praze.

·         Tančila v SND v Bratislavě, ve Státním divadle v Ostravě, v Hudebním divadle Karlín, v Národním divadle v Praze a od vzniku Státní opery Praha v r. 1992 byla členkou baletního souboru.

·         V letech 1998 - 2000 vyučovala na 1. soukromé taneční konzervatoři v Praze.

·         Podílela se na vzniku Baletní školy při Státní opeře Praha, (dříve Baletní přípravka SOP), kterou vede od roku 1995.

·         Od r. 2000 působí jako pomocná režisérka ve Státní opeře Praha, kde měla příležitost spolupracovat s mnoha významnými českými i zahraničními režiséry:

·         Z. Troška – G. Bizet - Carmen (2004), A. Dvořák - Rusalka (2005), J. Nekvasil – E. Viklický - Faidra (2000), A. Zemlinsky - Es War Einmal (2000), K. Weiss - Polský žid (2001), T. Madsen - Cirkus Terra (2002), J.Massenet - Don Quichotte (2010), L. Bělohradská – F. Poulenc – La Voix Humaine (2000), K. Štaubertová-Sturm – A. Schönberg - Erwartung (2000), P. Tyc – W. A. Mozart, G. Gazzaniga - Don Giovanni (2001), J. Gillar – S. Joplin - Treemonisha (2003), M. Tarant – A. Dvořák - Dimitrij (2004), J. Bednárik – G. Puccini  - Manon Lascaut (2007), K. Kříž – G. Verdi – I Vespri Siciliani (2006), O. Havelka – G. Puccini - La Bohéme (2008), P. Kracik – F. Lehár, E. Kálman, J. Strauss - Vivat opereta (2009) M. Kukučka a L. Trpišovský – W. A. Mozart - Don Giovanni (2012). Mezi zahraniční režiséry, se kterými spolupracovala, byli například D. Kaegi – A. Thomas - Hamlet (2002), G. Blin – A. Vivaldi - Orlando Furioso (2001), P.-É. Fourny – P. Dukas - Ariane et Barbe-blue (2001), D. R. Pařízek - E. Viklický - Oráč a smrt (2003), R. Hovenbitzer - R. Leoncavallo – La Bohéme (2003), A. Nekovar - G. Donizetti - Lucia di Lammermoor (2004), S. Taylor - R. Wagner – Der Fliegende Holländer (2008), M. Lombardero - R. Wagner - Tristan und Isolde (2010) – H. Schörghofer – Ch. W. Gluck - Orfeus a Euridika (2013).

·         V roce 2006 s kolegou L. Cukrem spolupracovala na inscenaci opery W. A. Mozarta Don Giovanni pro produkci Opery MozArt ve Stavovském divadle.

·         V roce 2009 mu asistovala u Verdiho Otella a v roce 2011 u Verdiho Trubadúra, obojí ve Státní opeře Praha.

·         V roce 2006 režírovala pro operní společnost Beseto opera v jihokorejském Seoulu Bizetovu Carmen, na které se podíleli čeští a korejští umělci.

·         Na festivalu Operní týden v Kutné Hoře v roce 2001 asistovala L. Štrosovi při přípravě Mozartova Dona Giovanniho a v roce 2003 na Bizetově Carmen, kde též spolupracovala jako choreografka.

·         S L. Cukrem se podílela na přípravě Pucciniho Tosky v roce 2008, v roce 2011 samostatně režírovala Pucciniho Bohému a v roce 2012 Verdiho Traviatu.

·         Pro žáky Baletní školy nastudovala režijně i choreograficky Dětskou vánoční mši V. Bulíčka a M. Podéšťové, kterou děti od roku 1998 každoročně úspěšně prezentují na různých charitativních akcích.

·         Pro velikonoční svátky s dětmi připravila v roce 1996 Velikonoční pašije, které mají také svou každoroční tradici.

·         Vytvořila bezpočet choreografií pro Baletní školu, se kterými se děti prezentují na soutěžích baletních škol a také v představeních na závěr školního roku na jevišti Státní opery.

 

Text připravili za pomoci materiálů BŠKO: Marie Kubíčková, DiS. a Richard Koníček

Ilustrační foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

První krůčky 2024

2. 6, 2024

Švandovo divadlo

Senovážné náměstí 978/23

info@baletniskola-ok.cz

+420 605 432 573

Pro zápis dětí volejte na 605 432 573

https://baletniskola-ok.cz  

 

 

Více o BŠOK:

https://www.youtube.com/watch?v=_ywo0vTTZy0