Atsuo Hukuda, Shuhei Fukuda/RYUHA aneb když si stylizované a strukturované dovednosti, techniky a tradice kolektivně předáváme jako dědictví…

04.10.2018 12:08

Kvalitář  - Praha

14. 9. - 13. 11. 2018

 

 

 

 

Vernisáž nové (prodejní) výstavy ve Kvalitáři zahájil Michal Škoda, kurátor výstavy. Výstavou RYUHA se po 10 letech vrací do Čech japonský umělec Atsuo Hukuda. Tentokrát přizval ke spolupráci svého syna Shuheie Fukudu, aby pro prostory galerie Kvalitář připravili společný projekt, odkazující k jedné z tradic japonského umění v rámci současného umění (většina vystavených děl je na japonském papíru).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsuo Hukuda (*1958) užívá tradiční japonské malířské techniky a materiály, jako například lístkové zlato / stříbro, či japonský lak uruši, které používá pro svá díla, kde zkoumá identitu japonského umění v rámci koncepce ´suché / světlé / jasné / ostré´, které velice citlivě intervenuje do daných prostorů, a vytváří tak prostředí naplněná tichem, téměř s pocitem určité posvátnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sám Atsuo Hukuda řekl:

„Nejlepší přístup k maximalizaci architektonické kvality prostoru je nic zásadního tam neprovádět.

Prostor a umělecké dílo mohou koexistovat a posílit své rysy navzájem,

pokud jsou zásahy minimální“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuhei Fukuda (* 1997)

je studentem umění a Hukudovým synem.

V současné době studuje tradiční japonské malířství

a

zkoumá svůj vlastní přístup

ke světu za použití tradičních technik a materiálů.

Zajímá ho proměnlivost a vztahy hmotného a vnitřního světa

v rámci dlouhodobého proměnného procesu.

 

 

 

 

 


 

 

 

Kurátor: Michal Škoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysv.:

RYUHA  = Inheritance of School of Art and Inheritance of Style of Art

RYUHA  = umělecká škola, v níž stylizované a strukturované dovednosti, techniky a tradice jsou kolektivně předávány jako dědictví (podle rodové linie patriarchy nebo prostřednictvím studentů škol)

 

 

 

V japonském malířství jsou z těchto škol a stylů Ryuha obecně nejznámější Tosa-ha, Kano-ha a Rin-pa.

 

 

Hlavními rysy stylu Rin-pa jsou:

  • používání lístkového zlata/stříbra jako podklad malby
  • opakování stejných ornamentálních vzorů
  • založení malířské techniky nazývané Tarashikomi (vkapávání 2. vrstvy barvy ještě,  než 1. vrstva zaschne)
  • častější výskyt asymetrické kompozice než symetrické
  • uspořádání těchto prvků na jediný plochý povrch – např. podklad z lístkového zlata/stříbra, graficky malovaný strom a ornamentální vzory

 

Junichiro Tanizaki vysvětluje ve své eseji důležitost lístkového zlata v japonské místnosti, neboť zlato plnilo v potemnělých místnostech funkci reflektoru. Zlato posuvných dveří a zástěn muselo zachytit jemný třpyt v pokoji a odrážet je. Lidé tak byli přitahování nejen jeho krásou, ale také jim muselo být schopno poskytnout světlo.

 

Atsuo Hukuda však užívá lístkové zlato podle okolností.  Při respektování historického kontextu vidí, jak je tenké, světlé, jemné a zářivé, vytváří dílo tak, že vůči němu provádí minimální zásah. Prostřednictvím vzniklých děl poté velice citlivým způsobem vstupuje do prostoru.  Tento způsob práce je rovněž základem této výstavy. Jak právě s tímto prostorem komunikuje, je už nutno posoudit na místě samém…

 

110 00 Praha1

Senovážné nám. 1628/17

Máme otevřeno:

po - čt: 10.00 – 18.00 hodin

pátek: 10.00 - 16.00 hodin

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.kvalitar.cz