Ateliér manželů Věry a Vladimíra Janouškových aneb netušená oáza klidu skrytá na Kotlářce

02.10.2023 18:39

 

 

Ateliér Věry a Vladimíra Janouškových

po letech otevřen veřejnosti

U Kotlářky 2, Praha 5

 

 

„Ateliér nemá být jen muzeem, ale též badatelnou,

místem setkávání i prostorem pro tvůrčí rezidence.

Autorem výtvarného řešení expozice je Dominik Lang,

jehož koncepce pracuje s vloženými moduly, které tematizují tyto různé funkce ateliéru.“

Jan Skřivánek, šéfkurátor Musea Kampa

 

 

Nadace Věry a Vladimíra Janouškových ve spolupráci s Museem Kampa otevřelo zrekonstruovaný ateliér dvou významných osobností domácí umělecké scény 60. let 20. st.  

V netradičním architektonickém skvostu byla vytvořena stálá expozice věnovaná

tvorbě obou manželů.

Pro veřejnost bude ateliér otevřen

vždy první sobotu v měsíci nebo po předchozí domluvě.

 

 

Praha neznámá? Kupodivu stále a stále…

 

Jak pro koho a jak komu. I ten, kdo v Praze žije celý život, jako například autor těchto řádek, už tři čtvrtiny století, měl by proto, vědět o všem, co Praha skýtá. Od prastarého, přes historické, až po současné a moderní. Místa, stavby, zákoutí, parky, zahrady, cesty, křižovatky, ulice, cokoli. Je tu přece už tolik let… Ale jak se zdá, a jak autor těchto řádek musí přiznat, ač se celý život snaží vše vnímat, vše sledovat, vše nacházet a objevovat, má mezery. Neznal, netušil, nevěděl nic o Ateliéru manželů Janouškových. Znal oba tvůrce, měl povědomí o jejich činnosti i významu, ale neměl ani ponětí o jejich košířském ateliéru. Ke své škodě. Jak se ukázalo dne 23. 9. 2023, když se dostavil na základě pozvánky od vedení Musea Kampa k návštěvě nově zrestaurovaného ateliéru a přilehlé zahrady v historické části Košíř. To se musí napravit, řekl si naštěstí, i když sobota, prostoupená malebným babím létem, lákala a nabízela i původně naplánovaný zcela jiný program. Ten program počkal, o ateliéru nic nevím a je to má ostuda, řekl si a rozhodně nelitoval. 

 

 

„Ateliér manželů Věry a Vladimíra Janouškových je magickým místem“

 

Touto větou lákal jím obeslané, tedy pozvané, hosty (a po návštěvě i nesporné budoucí vracející se návštěvníky), slavnostního otevírání ateliéru manželů Janoškových, Daniel Hrdlička jménem vedení Musea Kampa. A v pozvánce nebylo ani zrnko nepravdy. Ačkoliv se ateliér nachází doslova pouhých pár desítek metrů od tramvajové zastávky Kotlářka, směrem od Anděla ve směru na Řepy (aktuálně tramvají č. 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17 a 21), je skutečně místo vymezené ateliéru, opravdovou oázou klidu a zeleně. Takové, skoro až umístění „na samotě u lesa“.

Ateliérem je dům, architektonicky víc než zajímavý už sám od sebe, nacházející se na úpatí známé pražské přírodní památky Skalka. Dnes je tedy už přístupný veřejnosti, ale původně sloužil dvěma výrazným osobnostem českého umění 60. let. Tvořil tedy především zázemí pro jejich neběžnou sochařskou tvorbu a přilehlá zahrada - již za jejich působení - složila jako neformální galerie, rozprostírající se přímo pod širým nebem. Ale místo nebylo jen ateliérem pro dva výjimečné tvůrce. Bylo i útočištěm dvou ušlechtilých duší a místo k setkávání se dalších osobností s nimi souznějících. V době normalizace, tím spíš místem protínání intelektů, svobodomyslných srdcí a zkrátka - významných osobností.

 

 

Nadace Věry a Vladimíra Janouškových

 

„Nadace Věry a Vladimíra Janouškových byla zřízena na jaře 2004,

tedy ještě za života paní Věry.

Cílem nadace je zachování a ochraňování uměleckých děl a ateliéru

Věry a Vladimíra Janouškových,

 jakož i provozování stálé expozice a shromažďování děl obou autorů.

Posláním nadace je zvyšovat povědomí veřejnosti o uměleckých dílech,

domě Věry a Vladimíra Janouškových a v neposlední řadě také

šíření kulturního odkazu manželů Janouškových.“

Nadace Věry a Vladimíra Janouškových

 

 

·         K nejvýraznějším počinům nadace z poslední doby patří vydání obsáhlé monografie Vladimíra Janouška a realizace jeho souborné retrospektivy v Museu Kampa (2020 –2021), dokončení rekonstrukce budovy ateliéru v pražských Košířích (2022) a zpřístupnění stálé expozice věnované tvorbě obou manželů (2023).

·         Stálou expozici v prostorách ateliéru manželů Janouškových, kurátorsky připravil tým Musea Kampa (Adéla Petříčková, Jan Skřivánek, Martina Vítková) ve spolupráci s Dominikem Langem a grafičkou Adélou Svobodovou. Expozice vychází z vnitřní dispozice domu a z myšlenky, že ateliér nemá být jen muzeem obou sochařů, ale též místem setkávání, práce i poznávání.

·         Mezi dalšími plány nadace je revitalizace zahrady ateliéru, vybudování badatelského centra a rezidenčního programu pro mladé umělce a historiky umění. V horizontu několika let by se v Museu Kampa měla rovněž uskutečnit retrospektiva Věry Janouškové.

·         S Museem Kampa má nadace uzavřené memorandum o spolupráci a může se opírat o odborné i profesní zázemí muzea, které nedávno oslavilo dvacet let svého fungování.

 

 

Odkaz Janouškových je v jejich ateliéru

 

Po manželově předčasné smrti si Věra Janoušková, koncem 90. let, nechala přestavět ateliér k trvalému užívání a zahradu doplnila o několik monumentálních děl, původně určených do veřejného prostoru.

Jak při zahájení vzpomínal JUDr. Jiří Pospíšil, který měl to štěstí setkávat se s domácí paní, Věrou Janouškovou a vidět ji dokonce ještě i při tvorbě, ale zúčastnil se také v doprovodu paní Medy Mládkové, jež sem za Věrou Janouškovu ráda jezdila, na atmosféru, kterou ateliér měl a kterou tu vytvářela Věra Janoušková.

Proto Nadace Věry a Vladimíra Janouškových, jejímž posláním je především péče o umělecký odkaz obou sochařů, a u jejíhož vzniku stála ještě i paní Věra, nedávno nechala budovu rekonstruovat a po té v ní připravila i stálou expozici věnovanou tvorbě manželů Janouškových. 

Ze souladu názorů mezi Nadací Věry a Vladimíra Janouškových a Museem Kampa, které bude nadále o ateliér pečovat, vyplynul závěr, zformulovaný při otevření ateliéru a expozice pro veřejnost, Janem Skřivánkem, šéfkurátorem Musea Kampa:

„Ateliér nemá být jen muzeem, ale též badatelnou, místem setkávání i prostorem pro tvůrčí rezidence. Autorem výtvarného řešení expozice je Dominik Lang, jehož koncepce pracuje s vloženými moduly, které tematizují tyto různé funkce ateliéru.“

 

 

Kdo jsou Věra a Vladimír Janouškovi?

 

Citujeme z tiskové zprávy vydané Museem Kampa k zahájení provozu ateliéru pro veřejnost.

„Věra a Vladimír Janouškovi, kteří byli oba ročník 1922, se poznali již při studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V průběhu 60. let se etablovali jako výrazné osobnosti domácí umělecké scény – Vladimír byl vyhledávaným tvůrcem soch do veřejného prostoru, Věra mnohem více vystavovala. Známé jsou zejména její svařované figury vytvářené ze starých smaltových hrnců, poklic a kuchyňského náčiní. V roce 1970 Vladimír Janoušek zaujal na Expo ʼ70 v japonské Ósace monumentálním sousoším Hrozba války. Ačkoliv v oficiálních vyjádřeních zdůrazňoval univerzálnost své kompozice, souvislost s nedávnou okupací Československa vojsky Varšavského paktu byla příliš zřejmá. V roce 1974 bylo odmítnuto jeho již dokončené sousoší Kováci a hutníci pro kulturní dům v Kladně, které navazovalo na projekt pro Japonsko, a výrazně mu ubylo zakázek do veřejného prostoru. O to více se věnoval dílům určeným do interiérů, zejména reliéfům, aniž však měl možnost vystavovat. Šikana ze strany státní bezpečnosti přispěla k Vladimírovu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a k jeho předčasné smrti v čtyřiašedesáti letech. Věra Janoušková svého manžela přežila o dvacet čtyři let. Zemřela v létě 2010 v nedožitých osmaosmdesáti letech. Vedle smaltových soch nabyly v posledních dvou dekádách její tvorby novou důležitost také koláže. K sedmdesátinám jí v létě 1992 uspořádala retrospektivu Národní galerie, z dalších výstav zmiňme aspoň výstavu na přelomu let 2001 a 2002 v Českém Krumlově.

Její soubornou retrospektivu nyní chystá Museum Kampa, které s nadací manželů Janouškových úzce spolupracuje, a které již v roce 2021 uspořádalo velkou výstavu Vladimíra Janouška.“

 

 

O ateliér manželů Vladimíra a Věry Janouškových

 

I tuto informaci přejímáme z tiskových materiálů Musea Kampa.

„Budova je reprezentativní ukázkou bruselského stylu v architektuře. Jeho spoluautorem byl

ostatně Josef Hrubý, jeden z autorů československého pavilonu na Expu ’58 v Bruselu. Dům

v místech, kde za první republiky fungovalo zahradnictví, si oba sochaři postavili svépomocí na začátku 60. let. Využívali jej od roku 1964 až do Janouškovy smrti v roce 1986. Každý měl k dispozici jedno křídlo budovy, takže i když tvořili vedle sebe, každý měl svůj prostor a uchovali si svou uměleckou osobitost.

V roce 1997 dům upravila architektka Alena Šrámková pro potřeby stálého bydlení. Celý objekt o necelý metr zvýšila a vestavěla do něj nové patro s ložnicí, koupelnou a knihovnou. Někdejší Vladimírův ateliér se změnil v obývák s kuchyňským koutem, zatímco Věřin pracovní prostor zůstal zachován a dál sloužil svému původnímu účelu. Rekonstrukce domu v letech 2020–2022 byla realizována podle návrhu architekta Lukáše Ehla, blízkého spolupracovníka Aleny Šrámkové, a týkala se hlavně technického stavu domu.“

 

Text připravili: Daniel Hrdlička a Richard Koníček

Foto: Richard Koníček (11 x) a Museum Kampa (1 x)

 

 

Ateliér Věry a Vladimíra Janouškových

Adresa: U Kotlářky 2, Praha 5

web: www.nvvj.cz