Ateliér ilustrace a grafiky FDU LS ZČU Plzeň aneb kde se střetává vizualita a text…

14.10.2016 09:37

 

 

 

Galerie Hollar – Praha

13. 10.  –  6. 11. 2016

 

Na zahájení (prodejní) výstavy Ateliéru ilustrace a grafiky Fakulty desingu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň, které proběhlo v Galerii Hollar, promluvila  ak. mal. Alena Laufrová, poté pronesli vstupní řeč  doc. ak. mal. Jiří Kornatovský a Prof. ak. mal. Mikoláš Axmann.  Na závěr akce jsme vyslechli v podání  Anny Černé v lidovém kroji dvě lidové písně, které doprovodila  svou hrou na dudy ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V náročně provedené a  překrásně instalované výstavní síni Galerie Hollar jsme si prohlédli studentské práce…včetně videa a několika zajímavých modelů …  od Bedřicha Kocmana – Spaceship I., II. z roku 2012, které si autor sestavil z lepenky při použití  sítotisku  (67 tisíc Kč)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Prof. ak. mal. Mikoláš Axmann velmi jednoduše vystihl charakter FDU ZCU v Plzni

Ateliér Grafiky a ilustrace Fakulty designu a umění ZCU v Plzni je koncipován jako místo pozitivního střetávání vizuality a textu.

 

Vizualitu reprezentuje grafický projev v celé své šíři, text přináší provokující a inspirující partnerství. Příběh uvolňuje potenciál jazyka materiálu a procesu, aktivuje i nutí artikulovat vypravěče, podněcuje uvažování o světě z mnoha hledisek a především kultivuje schopnost rozlišovat.

 

Na písmo pohlížíme nejen jako na nositele významu, ale také jako na nejkoncentrovanější formu grafického projevu vůbec.

Těžiště naší práce představuje tvarování rozpohybované energie, spoluurčované povahou kamene, kovu, plastů, síťoviny, papíru i digitální řečí nul a jedniček. Tradici chápeme jako živou a otevřenou součást komunikační výbavy dneška.

 

Náš ateliér disponuje velmi kvalitně vybavenými dílnami hlubotisku, knihtisku, litografie a serigrafie, součástí našich prostor je i nádvoří pro realizaci nástěnných projektů a část haly – open space pro tvorbu velkoformátových kreseb a tisků.

V bakalářském programu je povinné absolutorium semestrálních kurzů reliéfního tisku, knihtisku, litografie a serigrafie, většina studentů vycestuje na jeden semestr do zahraničí v rámci programu Erasmus.

 

V magisterském stupni individualizujeme studijní program na základě schopností a směřování jednotlivých studentů. Pravidelně se účastníme mimoškolních projektů, přehlídek a výstav. Typickým výstupem naší práce jsou kresby, tisky, autorské knihy, soubory ilustrací a realizace projektů ve veřejném prostoru.

Mezioborová spolupráce nás chrání před uzavřeností i artismem.

 

Intencí všech našich aktivit zůstává mysl, otevřená k podnětům světa vnějšího, schopná tříbení, strukturování problému a navrhování řešení stejně, jako obyčejná radost z broušení kamene říčním pískem.“

 

(Prof. ak. mal. Mikoláš Axmann zde v expozici samostatně  vystavil své ilustrace – oboustranný tisk  na plátně  ke knize Kazatel, neprodejné))

 

 

V rámci doprovodného programu zveme ve středu 26. 10. 2016 v 16.30 hodin na komentovanou prohlídku...(do 18.00 hodin)

www.hollar.cz

www.fdu.zcu.cz

www.zcu.cz

www.stag.zcu.cz

www.phone.zcu.cz

www.knihovna.zcu.cz

www.kts.zcu.cz

www.skm.zcu.cz

www.support.zcu.cz

www.menza.zcu.cz

 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží  6

Máme otevřeno: út – ne 10.00–12.00/13.00 –18.00 hodin

Přístup není bezbariérový

Vstup: volný

Facebook: https://www.facebook.com/GalerieHollar/

GoOut.cz: https://goout.cz/cs/galerie/galerie-hollar/jch/

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková