Artsemestr (zima 2014) aneb když jsme nezaháleli

13.02.2014 10:52

Vysoká škola uměleckoprůmyslová - Praha

 

13. 2. – 20. 2. 2014

 

Byli jsme na vernisáži  výstavní přehlídky klauzurních prací studentů kateder  architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a dějin umění a estetiky, které vznikly v ateliérech Vysoké školy uměleckoprůmyslové v zimním semestru 2013/2014.

 

Můžeme říci, že škola prostory v přízemí, výstavním sále a ve všech 4 patrech využila dokonale…bloudili jsme od jedné učebny k druhé,pokud nám to dovolil  dav návštěvníků… a zírali jsme ..o nápady pilní studenti VŠUP nemají nouzi… a to jsme již mohli vidět jejich práce ještě na výstavě ve Veletržním paláci UMPRUM 2013.

Co nás nejvíce zaujalo, to jsme fotografovali…nezaručujeme, že  správně přiřadíme ofotografované jednotlivé exponáty těm kterým ateliérům  - bylo to tam příliš hektické ...

 

 • Ateliér Textilní tvorba zadal v letošním semestru téma česká pohádka. Studenti vytvořili volné objekty, které vypovídají o emocích, snech a myšlenkách spojených s pohádkou v návaznosti na tradiční české řemeslo. Semestrální zadání volně přesáhlo do klauzur, kde své zkušenosti a rešerše studenti transformovali do interiérového objektu s funkčním významem.

 • Esej na téma letní typografický zážitek, redesign původní české značky jízdního kola, osobní prezentace ve formátu Pecha Kuchaa nová úprava stávající dětské knihy s ilustracemi zavedeného ilustrátora to byly zadání, které řešili v Ateliéru tvorba písma a typografie.

 

 • V zimním semestru se v Ateliéru průmyslového designu zabývali projektem pro Škoda auto a.s. Úkolem bylo vytvořit sochu, která bude následně sloužit jako inspirační zdroj pro návrh automobilu.

 

 • Výstava v Ateliéru sochařství pod názvem Ateliér Slávy a Svobody (odvozeno od aktivní přítomnosti doktorantů Slávy Sobotovičové a Tomáše Svobody), představuje širokou škálu prací studentů, reflektovanou zahuštěným způsobem instalace výstavy, ve kterém uvědoměle a ze své podstaty chybí pro sochy a studium časový, prostorový i mentální odstup. 

 

 • Prahu a její možnosti zkoumali student Architektury II. Vystavovat budou studie církevních restitucí od Martina Gabaše nebo Karlínské ostrovy od Dušana Štefaniče. Druhým výstupem byltrénink zástavby rodinných domů v lokalitě Belárie - nad Braníkem. 

 

 • Zadání v ateliéru Keramiky bylo: Materiál. Studenti zpracovávali a vynalézali nové materiály keramické i nekeramické a jejich kombinace.

 

 •  V Ateliéru architektura III se zaměřili na design továrny pro Škoda auto. Studenti architektury zkoumali logiku, typologii stavebního systému, pohyblivé elementy, slovník materiálů a poté vytvořili futuristické návrhy, které fascinují svým pojetím a zpracováním.

 

 

 • Ateliér designu nábytku a interiéru experimentoval s materiálem a jeho vlastnostmi. Společně se snažili nalézt způsob výroby produktů, která bude nenáročná na strojní vybavení a energii, s respektem k ekologii. Konkrétními výstupy jsou realizace funkčního prototypu.„Formální stránka designu vyplývá z materiálu a procesu jeho zpracování - nikoliv naopak," přiblížil vedoucí ateliéru Jiří Pelcl leitmotiv letošního zadání.

 • Úkolem pro studenty Ateliéru K.O.V. bylo navrhnout tři výrobky určené pro průmyslovou výrobu, či limitované série, ve spolupráci s konkrétními českými firmami.  Úspěšné návrhy hraček, tašek a svítidel byly pak zadány v rámci klauzurní práce k dopracování a dotažení konceptu

 

 • Minulý semestr se posluchači Ateliéru Skla nechali ve své práci volně inspirovat filmem a filmovou estetikou.

 

 • Studenti Ateliéru grafický design a nová média, který interně nese pohádkový název Ostrov pokladů, kromě jiného řešil téma Světlo, chápané z mnoha úhlů a pohledů. Součástí průzkumu tématu byla i přesně strukturovaná veřejná přednáška o obhajobě. Vznikl tak například plakátovací robot Holey, kniha o Masarykové třídě v Teplicích nebo spot pro Vložte kočku! 

 

 • Ateliéru architektura I v zimním semestru pokračovalo hostování arch. Jakuba Fišera. Zájem se tentokrát zaměřil na téma zdánlivě stabilizovaných částí měst na okraji samotného centra metropole.  „To je tématem budoucnosti, nikoli expanzívní "rozvoj" na zelené louce.“podotýká asistent ateliéru Josef Čančík. Studenti dostali ke zpracování území Olšanského náměstí a jeho blízkého okolí. Sami si pak definovali problém, nastavili si cíl a zvolili adekvátní postup. Výsledkem jsou strategie revitalizace pověstného panelového domu nebo hotelu Olšanka, novostavby i dostavby doplňující či napravující obraz místa.

 • V Ateliéru filmové a televizní grafiky studenti vytvořili grafický sborník na základě studijních kreseb z prostředí nádražních restaurací. Vedle výzkumu tohoto specifického českého fenoménu natočiliosobité reklamní spoty na ovocný šumivý nápoj jako výstup semináře vedeného Bernie Rouxem, francouzským animátorem a režisérem.

 

 • Studenti Ateliéru Grafický design a vizuální komunikace představují obrazové kompozice na téma konkrétní hudební skladby z oblasti vážné hudby. Dále se zabývali vizuálním stylem hudebního festivalu Dvořákova Praha, grafickým zpracováním časopisu Labyrint a volnými grafickými listy inspirovanými podzimní cestou do Japonska.

 

 • "Na první pohled se to možná bude zdát neuvěřitelné, ale všechny snímky na této výstavě pocházejí ze stejného negativu. Koncept  klauzurní výstavy ateliéru fotografie reflektoval každodenní proces v rámci konkrétního výtvarného vyjádření. Práce s médiem fotografie již dávno není  určena ostrými  hranicemi, naopak se proti jakýmkoli zaběhlým rámcům značně vymezuje. Hledá nové roviny vyjádření, ať již v poloze alternativních médií, náplní či  postupů. Narušuje původní objektivitu i věrohodnost zobrazení, volbě a zaměření dominuje autorský tvůrčí zásah. Manipuluje, simuluje, konstruuje, destruuje a jinakdeformuje realitu viděné skutečnosti. Flexibilita, mnohovrstevnatost, poddajnost. Zvláštní charakterisitky vztahující se k médiu fotografie posloužily jako cenný zdroj inspirace ve tvorbě instalačního konceptu výstavy. V rámci postupného definování výsledné umělecké produkce ateliéru se již z principu ´procesuálního klauzurního kurátorství´ nemohlo jednat o striktní kategorizaci prací. Zdánlivě tematicky či esteticky rozdílné realizace spolu komunikují na základě prozrazeného jazyka vědomě se prolínají. Stěžejním momentem se stává reflexe elementárních fotografických pouček, které při své tvorbě již podvědomě používá každý fotograf. Jednotlivé fráze jsou podnětem pro vznik kapitol přiřazených k dílům na základě asociací samotných autorů. TAK TROCHU EXPERIMENT S KONSTRUOVÁNÍM VLOŽENÝCH  ROVIN ČTENÍ, TAK TROCHU POKUS O JINÉ VYMEZENÍ PROSTORU. OSTATNĚ JAKO TVŮRCI MANIPULUJÍ S NAŠÍM VIDĚNÍM, MANIPULUJEME MY KURÁTOŘI S PŘILNAVOSTÍ VYBRANÝCH POJMŮ A  VYSTAVENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. (Eva Slunečková, kurátorský tým: Romana Drdová, Jonáš Strouhal, Eva Slunečková)

...čím menší otvor clony, tím větší je hloubka ostře zobrazeného pásma v obraze a naopak...

...polarizační filtr nepohlcuje barvy, nýbrž reflexy a lesky...

...čím déle se film vyvolává, tím hrubší je jeho zrnitost...

...v zásadě je zčernání negativu tím větší, čím déle se film vyvolává a naopak...

...první škrábanec /každá velká radost začínám malým neštěstím...

...velké formáty negativů se nejlépe hodí k fotografování neživých statických objektů...

 

Artsemestr je pravidelná prezentace prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pro širokou veřejnost. Pro studenty představuje Artsemestr jedno z nejdůležitějších období studia. Projekty, které zde vystavují, vystihují to nejhodnotnější z jejich semestrální tvorby. Veřejnosti se tak nabízí výjimečná možnost zhlédnout, které vize a nápady, jaké materiály a postupy jsou v danou chvíli pro studenty stěžejní.

Množství ateliérů a jejich konkrétní specializace (architektura, design, volné umění, grafika a užité umění) přináší široké možnosti vyjádření, a přehlídka se tak stává tím nejucelenějším a nejpestřejším pohledem na současnou mladou tvorbu v oblasti umění a užitého designu.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

116 93 Praha 1

náměstí Jana Palacha 80

 www.vsup.cz

 

Máme otevřeno: denně 10:00 – 18:00 hodin

Vstup: volný

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky.

Škola je rozdělena na šest kateder – architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a dějin umění a estetiky. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené respektovaným osobnostmi.

Hodnocení:  99 %

 

Ing. Olga Koníčková (z tiskové zprávy Veroniky Pařízkové)

Foto: autorka