Artscape Norway aneb když v Norsku spojujeme turistický ruch, ochranu přírody a současné umění

22.02.2016 13:24

Galerie Jaroslava Fragnera – Praha

19. 2. – 3. 4. 2016

 

Na vernisáži fotografií, které nás zvaly na výlet do norské přírody, jsme na fotografiích současně sledovali současné umění a design. Výstava je výsledkem mezinárodního projektu, který pomocí média fotografie, dokumentu a videoartu nám představil výtvarné aspekty uměleckých děl a drobné architektury, jež se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru (modely tam bohužel nebyly).

 

Monumentální skulptury, visuté vyhlídky, originální odpočívadla nebo návěstí, zkrátka galerie v přírodě. To jsou turistická lákadla na stezkách vetkaných do úchvatné norské přírody. Zatímco v České republice zůstávají turistickými dominantami a lákadly pomníky, rozhledny nebo ´boudy´“, v Norsku je to současné umění citlivě zasazené do krajiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavili jsme několik desítek těchto realizací. Poutavé kreace v norské krajině přiblížili fotografie 3 špičkových fotografů, které jsou samy o sobě uměleckými díly. Podepsáni jsou pod nimi česko-norský fotograf Jiří Havran, v Česku působící autor Filip Šlapal a norský fotograf Jarle Wæhler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jejich velkoformátové snímky v Galerii Jaroslava Fragnera doplňuje dokument ´Zemí mrazivých vyhlídek´ (Country of Cool Prospects) mladého filmaře Jana Strejcovského a videa přibližující realizaci vybraných artefaktů na Norských národních turistických trasách, veřejných prostranstvích i volné krajině. Celý projekt pak doplní dvoudenní workshop a konference na pražském Vítkově na téma možnosti estetizace konkrétní krajiny – vrchu Vítkově, do nějž se zapojí norští i čeští umělci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gjf.cz

 

Právě Norsko vsadilo už v roce 1994 na spojení turistického ruchu, ochrany přírody a současného umění

  • Tamní úřady následně založily 18 národních turistických tras protínajících celou zemi, které dohromady měří 2 060 kilometrů. A jejich milníky se staly odpočívadla, vyhlídky a další užitkové stavby, stejně jako plastiky nebo drobná architektura v krajině - vše podle návrhů mladých tvůrců z celého světa.

 

Pozoruhodný je nejen výsledek, který každoročně oceňují statisíce návštěvníků z celého světa. Pro tuzemské prostředí může být velmi inspirativní i cesta, která k tomuto ´norskému zázraku´ vedla. Na celé koncepci i jednotlivých realizacích totiž spolupracovali ekologové, krajinní architekti a urbanisté, kunsthistorici, nechyběli ani odborníci na turistický ruch nebo zástupci samosprávy.

 

  • Jednotlivé instalace pak byly vybírány na základě architektonických soutěží, které byly primárně určeny mladé architektonické generaci.
  • Porota vybrala nejkvalitnější návrhy, díky kterým nyní Národní turistické trasy v Norsku ožily stovkami odpočívadel, vyhlídek, schodišť, sestupů k vodním zdrojům nebo výšlapů do horských svahů, kaváren, různých expozic a informačních center. Díky invenci tvůrců byly takto zpřístupněny do té doby neznámé kouty norské krajiny.

 

Do projektu se postupně zapojili také umělci světového věhlasu - například britský sochař Tony Cragg, jeho indický kolega Anish Kapoor nebo Ital Luciano Fabro. Nejen jména, ale především výtvarná síla skulptur láká k návštěvě děl v ´norské galerii pod otevřeným nebem´. Také umění se podílí na nemalém ekonomickém úspěchu celého záměru.

 

„Nenapadá mě mnoho lepších příkladů prolnutí architektury, umění a veřejného prostoru než právě projekt Národních turistických tras v Norsku. Ty navíc ozvláštňuje jednoduchost a rezignace na efekty a okázalost. Identifikující se s jednotlivými místy omamné norské přírody, stávající se pevnými orientačními body v krajině. Nabízejí prožitek spojený s pamětí a zkušeností návštěvníků,“

přiblížil výstavu Artscape Norway jeden z jejích kurátorů, Dan Merta z Galerie Jaroslava Fragnera.

 

Projekt byl podpořený v rámci EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková