ART PRIZE CBM III – Turín –Praha – Londýn – 2015/2016 aneb když prostor je přece jevem fascinujícím …

18.01.2016 15:41

Galerie Art Salon S/Tančící dům - Praha

16. 1. – 14. 2. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy v Tančícím domě, soutěžních prací umělecké soutěže, III. ročníku Ceny ART PRIZE CBM, výstavy, která probíhá současně ve spolupráci s Galerií NoD, kde jsme téhož večera navázali na druhou její část, bylo plno včetně většiny soutěžících autorů. Na výstavě jsme zhlédli také některé známé práce pěti českých umělců. 

 

Téma soutěže znělo:  ´Prostory. Uvnitř a vně limitů´.

 

Cena bienále  ´Carlo Bonatto Minella´ v galerii Art Salon S představuje kurátorský výběr vítězných děl této mezinárodní soutěže, která si s každým dalším ročníkem získává větší pozornost.Jedním z cílů Kulturní asociace AREACREATIVA42 se sídlem v Casa Toesca v historickém centru města Rivarolo Canavese (Turín) je valorizace umění nedávné historie a podpora současného umění, se zvláštním přihlédnutím na mladou generaci. Do soutěže se přihlásilo 1 174 prací výtvarníků ze 45 zemí.

 

AREACREATIVA42 od roku 2010 pořádá umělecké bienále pojmenované po piemontském umělci a talentovaném absolventovi turínské Accademia Albertina Carlu Bonatto Minellovi (1855-1878), kterému brzká smrt zabránila pokračovat ve slibném uměleckém vývoji.

 

Přáním organizátorů soutěže je, aby každý její ročník byl věnován tématu vycházejícímu z některého z děl Carla Bonatto Minelly. Za tímto účelem bylo uměleckému řediteli soutěže zadáno vypracování přípravného textu, který napovídá interpretaci tohoto díla ze soudobého pohledu a v souladu se záměry Areacreativa42.

"Téma tohoto ročníku je inspirováno jedním z posledních děl piemontského umělce, které se nám dochovalo: Víra v zesnulé. Tajemný fascinující obraz vyzývající k meditaci se dnes nachází v  Galerii moderního umění GAM v Turíně. Postava zobrazená z profilu vykonává obětní gesto plné duchovnosti, kterým chce získat vděčnost bohů uprostřed vymezeného prostoru nacházejícího se na limitu mezi konečnem a nekonečnem, mezi skutečností a představou, mezi potřebou získat ochranu a zároveň svěřit své tužby.

 

Pro mladého Minellu je tento prostor plný osamělosti oproti chaosu každodenního života a hluku města, je to prostor na hranici mezi ´zdejším´, kde se fyzická přítomnost stává nostalgií, a ´tamějším´, v němž je ideálem ticho a poezie. Umělec zobrazuje ´okamžik´ plný vzpomínek, výjevů a postav, zátiší a vegetace, které se propojují v jemnou harmonii, aby dodaly novou sílu a hmotu okolní krajině, uvnitř i vně domácího prostředí.

 

Soutěže se mohou zúčastnit umělci nad 18 let jakékoliv národnosti a mohou použít širokou škálu výtvarných výrazových prostředků: malbu, plastiku, fotografii, instalaci či videoart.  

  • Soutěžíme ve dvou kategoriích: ´pod 30 let´ a ´nad 30 let´(21 finalistů + 1 vítěz) .
  • Kritéria soutěže:  promyšlenost uměleckého výrazu a kvalita použitých moderních výrazových prostředků ve vztahu k zadanému tématu.
  •  
  • Vítězem v kategorii ´pod 30 let´ se stal Jian Zhou (Čína)
  •  
  •  
  • Vítězem v kategorii ´nad 30 let´ se stal  Zdeněk Trs (Česká republika)
  •  

O prostorech a limitech

Barbora Maštrlová se ve své kurátorské práci zamyslela nad tématem soutěže, jež zní: Prostory. Uvnitř a vně limitů.  Považuje slovo prostor za symbol, který v sobě sjednocuje vícero svých významů. Prostor třech rozměrů,který obýváme a je nám natolik známý, že  často pro jeho samozřejmou existenci zapomínáme, že je jevem fascinujícím. A že je součástí vesmíru, na jehož konečnost či nekonečnost nemáme stále jednoznačnou odpověď. 

 

 

Prostor reálně sice pro nás existuje, ale je stejně abstraktní jako prostor našeho vědomí, u něhož je těžké říct, jestli je ohraničené pouze naším tělem a jeho trváním, nebo zda existuje i vně tělo a jemu vymezený čas.  Jak tedy rozlišit, kde je hranice mezi prostorem fyzickým a metafyzickým…mezi prostorem vnitřním a vnějším, soukromým a veřejným, intimním a sdíleným…k tomu slouží limity, které jsou vytvořeny přesně tak účelně, aby se svět mohl odehrávat v jakémsi srozumitelnějším, kontrolovatelnějším chodu věcí.

 

„A jestliže pro umělce obecně existuje něco, co ho udržuje vnitřně ve střehu a tvořícího, jsou to právě limity. Jejich zkoumání, překračování, ignorování, ničení, vytváření, posouvání napříč prostorem, kam jen to jde. Je to právě umělec, který v sobě transformuje podněty ze všech podmnožin prostoru, aby je vystavil konfrontaci s limity a ve výsledku se pokusil právě tyto limit ohnout a pozměnit k obrazu svému. V tomto nádherném dráždivém souboji vydrží setrvat jen ti nejlepší. A je to tak nejspíš dobře, protože právě tak umění nás-  ať už se nám to líbí nebo ne – vytrvale nutí přehodnocovat to, jak si vytváříme realitu naším vztahováním se k ní.“   (zdroj: Barbora Maštrlová)

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výstavě tak zhlédneme díla, která se různými způsoby dotýkají limitů času a paměti,  limitů konvence a absurdity, limitů fyzična a a existence, limitu fyzika a metafyziky, limitu života a smrti, limitu mezi intimitou a zranitelností, limitu mezi abstrakcí a konkrétním

(Zdeněk Trs, Jakub Roztočil, Jian Zhou, Jan Uldrych), limitů prostoru jako takového…

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-uldrych-brouk-v-hlave-aneb-kdyz-prekoname-fakt-ze-o-cem-nelze-hovorit-to-jeste-stale-lze-ukazat/

 

„Limity pro nás představuje ale i jazyk a geografické hranice. Jednou z největších deviz mezinárodních soutěží, jako je tato, je i to, že tyto dva limity pro všechny zúčastněné – umělce i diváky - na chvilku ruší…

 

Kurátorka: Barbora Maštrlová       

 

120 00 Praha 2 – Nové Město

Rašínovo nábřeží 1981/80

Máme otevřeno: denně 10.00 – 20.00 hodin

Jednotný vstup/přízemí + suterén: 50 Kč

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková