ART PRAGUE SCULPTURE 2022 aneb „sestupná“ výstava na deseti podestách našeho prvního „pražského mrakodrapu“ - Domu Radost

25.02.2022 17:16

 

ART PRAGUE SCULPTURE 2022

25. 2. - 25. 8. 2022

Dům Radost

 

 

Kurátor, dnes už tradiční pražské přehlídky netradičních výtvorů autorů známých i dosud neznámých, umělecký ředitel The Chemistry Gallery Petr Hájek, nazval s nadsázkou nejnovější ročník tradiční pražské výstavy „sestupnou výstavou“.

Nemyslel tím ovšem sestupnost v důsledku kvality, ale měl na mysli způsob instalace. Výstava se totiž koná v 10 patrech, dnes už polyfunkčnímu domu přejícímu kultuře i veřejnosti žižkovského Domu Radost hýřícího mnoha plány a naplněného řadou aktivit. Namnoze právě kulturního zaměření.

 

 

Pohodlnější, či hůře se pohybující, návštěvník této výstavy v přízemí vstoupí do výtahu a vyjede do prvorepublikově – závratné – výšky, do 11. patra a tam v mezaninu objeví první díl výstavy. Pak sejde nebo sjede o patro níž a je v totožním mezaninu u další části výstavy. A tak postupuje, či přesněji sestupuje, patro po patru až do přízemí. 10 dílů výstavy má za sebou. 11. jej čeká na vstupním portálu budovy, tedy prakticky až venku.

 

 

Zajímavý nápad je umocněn především tím, že se návštěvník dostane do špičkového funkcionalistického prostoru (výstavní mezaniny, široká schodiště, úsporné chodby, nevelké kanceláře a sociální zařízení evokující časy, které známe leda s filmů) kam se dříve, když Dům Radost byl Domem odborů a zejména předtím, skoro půl století, když byl Ústředím ROH, rozhodně vejít jen tak nedalo.

 

 

Méně je někdy více

 

Zmínili jsme se, „sestupná“ výstava není tedy sestupná kvalitou. Co, je omezující, je zvolený výstavní prostor. Nelze v něm instalovat povětšině víc než jeden rozlehlý a dominantní objekt, v některých patrech se autoři s prostorem potýkají formou víceobjektové instalace. Divák, který už za uplynulé dva roky kulturního temna a omezení, je vděčný za málo.

(A pak, že na všem špatném, se nenajde něco dobrého!)

 

 

Covid nás naučil pokoře a schopnosti vážit si toho, co se nám nabízí a neplýtvat až rozmařile pozorností na překypující nabídku, jak jsme byli zvyklí.

A kurátor výstavy, Petr Hájek svým výběrem autorů, namíchal zajímavý tvůrčí mix, který nabízí skoro až mezigenerační srovnávání.

 

 

Divák má díky mezipatrovému členění výstavy možnost, ba, je k tomu sestupem skoro až dohnán, věnovat jednotlivým patrům, jednotlivým instalacím, jednotlivým autorským pojetím daleko větší pozornost. Není přehlcen. A může na objekty shlížet dokonce z nadhledu. Takže, méně, jak je vidět, může být někdy o dost více.

 

 

Výstava ART PRAGUE SCULPTURE 2022

 

Charakteristiku výstavy přebíráme z tiskového materiálu organizačního týmu kolem, Petra Hájka.

 

 

„Výstava ART PRAGUE SCULPTURE 2022 přináší letmou sondu do současného českého sochařského prostředí zaměřenou převážně na nejmladší generaci tvůrců a cíleně zkombinovanou s přehlídkou prací již etablovaných autorů střední generace.

V deseti patrech prvního pražského mrakodrapu i venku v exteriéru žižkovského Domu Radost uvidíte objekty šesti sochařů a pěti sochařek, kteří každý mají zcela jiný vyjadřovací jazyk.

Právě co největší různost sochařských přístupů byla hlavním cílem letošního výběru.

Letošní přehlídka navazuje na skupinovou sochařskou výstavu, která proběhla na stejném místě v průběhu let 2020 a 2021.

Výstava ART PRAGUE SCULPTURE 2022 je součástí uměleckého veletrhu ART PRAGUE, jehož již 20. ročník proběhl v prosinci loňského roku.¨

 

 

A nakonec to hlavní - kdo vystavuje 

(řazeno abecedně, nikoli dle jednotlivých pater):

 

 

Dana Bartoníčková

Josefína Jonášová

Krištof Kintera

Sabina Knetlová

Pavlína Kvita

Martin Malý

Ondřej Navrátil

Róbert Palúch

Jan Poš

Lukáš Rais

Sára Svobodová

 

 

Text a foto: Richard Koníček

 

ART PRAGUE SCULPTURE 2022

25. 2. - 25. 8. 2022

DŮM RADOST

nám. W. Churchilla 3, Praha 3 – Žižkov