Art For A Better World aneb jak vzniklo robotické sochařství?

20.10.2017 13:35

Galerie NTK – Praha

19. 10. – 30. 11. 2017

 

Vernisáž nové výstavy Art For A Better World (Umění za lepší svět), jež je pestrým koktejlem namíchaným ze současné malby, novomediálního umění, postmoderní architektury, avantgardní grafiky a historické reklamy, zahájil kurátor výstavy Milan Mikuláštík, galerista NTK.

 

Svá díla zde vystavila desítka umělců, mezi nimiž je Darina Alster (feministická performerka a aktivistka), Michal Gavlas (postmoderní architekt), Vladimír Houdek (malíř geometrických kompozic), Aleš Hvízdal a Dmitrij Nikitin (novomediální experimentátoři), Jiří Kroha (avantgardní umělec a architekt), Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič (manželská dvojice, která obrazy vypaluje do dřeva), Jan Nálevka (konceptuální ironik ) a Neugarten (monochromní malíř).

 

 Mezi vystavenými díly se otevírá hra vzájemných vztahů, podobností a kontrastů, jejímž pomyslným středem je fenomén utopického ideálu.

 

 

 

Monumentální vstup do výstavy tvoří čtyřmetrová (téměř dvoutunová)

plastika koně z dílny Aleše Hvízdala a Dmitrije Nikitina,

absolventů ateliéru Supermédia pražské UMPRUM.

Jedná se o zrcadlově obrácenou kopii koně z pomníku římského císaře Marka Aurelia.

Sochu doprovází videoprojekce dokumentující spektakulární technologický postup její výroby.

Hvízdal s Nikitinem využili k modelování koně průmyslového robota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naopak nejmenšími exponáty výstavy jsou drobné expresionistické dřevořezy v

ýznamného představitele československé avantgardní architektury Jiřího Krohy.

 

Se dřevem pracuje také dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič.

Jejich obrazy a instalace vznikají pomocí techniky pyrografie - vypalování do dřeva.

Na obrazech se vrství lidové motivy s odkazy na totalitní ideologie,

utopickou architekturu, populární kulturu.

Výsledkem jsou surreálné scény mladíků v pionýrských krojích,

kteří se vznášejí, létají na pterodaktylech, případně si stříhají plnovousy.

 

 

Vladimír Houdek patří k nejvýraznějším představitelům současné malby.

V roce 2012 získal za svůj inovativní přístup k obrazu Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Na výstavě Art For A Better World se vedle svých malířských prací

prezentuje videem Levitace,

které vzniklo ve spolupráci s Hanou Turečkovou.

Vizualita videa odkazuje k estetice avantgardní umělecké školy Bauhaus a Oskaru Schlemmerovi.

 

Umělec vystupující pod pseudonymem Neugarten

na výstavě reprezentuje radikální uměleckou formu - monochromní malbu,

která jde až k samotné podstatě malířského média.

 

Dalším architektem účastnícím se výstavy je Michal Gavlas,

který se zde představuje svými ranými architektonickými kompozicemi z 80. let.

Žádný z vystavených návrhů nebyl nikdy realizován,

jde tedy o nesplněné sny mladého nadšeného architekta.

Výrazně kultivovaná a autorsky osobitá forma kompozic,

která v sobě současně obsahuje esenci dobové postmodernistické estetiky, staví Gavlasovy vizualizace do roviny autonomního uměleckého díla.

 

„Dobrá architektura nemůže vzniknout,

když se tvůrce snaží v jiných souvislostech

a s rozdílným stavebním programem využít módní dobovou předlohu.

Takovéto práci nepředchází nezávislý myšlenkový proces,

který by optimálně určil pojetí zamýšleného díla, ale přímo se prvoplánově kopíruje to,

co bylo zahlédnuto ve skutečnosti nebo na fotografii.“

(24. 6. 2013/úvaha 263. – slovo a architektura - M. G.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darina Alster

vystavuje přízračnou instalaci globů vznášejících se v prostoru galerie,

která je doplněna záznamem performance tematizující roli ženy-matky ve společnosti.

Dalším příspěvkem Dariny Alster je fotografie zachycující mystickou postavu,

jejíž tělo je pokryto urbanistickou strukturou.

 

Posledním umělcem zastoupeným na výstavě je

Jan Nálevka,

který je reprezentován sérií koláží, karikujících dokonalý svět kapitalistické spotřeby.

 

Výstavu doplňuje série reklam na americké automobily 50. let,

které v sobě obsahují koncentrovanou dávku ducha ´amerického snu´.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 00 Praha 6

Technická 6

 

Máme otevřeno:

út – ne: 10.00 - 18.00 hodin

Vstup: zdarma

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková