Jaroslav Rössler: ´Fotografie, malby a kresby z let 1923-1978´ aneb jsme- li Mistrem fotografické abstrakce

21.04.2014 20:50

Topičův klub - Praha

15. 4. - 23. 5. 2014

 

Byli jsme na vernisáži výstavy prací Jaroslava Rösslera (1902-1990), který patří k nejvýraznějším a nejznámějším představitelům naší avantgardní fotografie a jehož význam dalece přesáhl hranice českého prostředí. Kromě tvorby zahrnující fotografii, koláže a fotomontáže a kromě ctitelů (včetně Evy Fukové) kvalitní fotografie snad z celé Prahy jsme si mohli prohlédnout i zde vystavené Rösslerovy kresby a malby. Ty po dlouhou dobu zůstávaly na okraji zájmu historiků umění a mimo zorné pole veřejnosti. Výstava v Topičově klubu představila právě souvislosti v Rösslerově fotografické, malířské a kreslířské tvorbě v období od 20. do 60. let 20. století. 

Dnes, 112 let po jeho narození, je nepochybné, že Rössler patří mezi nejvýznamnější osobnosti avantgardní fotografie z 60. a 70. let 20. století.  Na výstavě to dokládají jeho abstraktní fotografie. Jeho tvorba malířská a kreslířská zůstávala až do nedávna téměř neznáma. Ukazuje se však, že byla pro něj nesmírně důležitá a ve 20. letech mu byla stejnou uměleckou výpovědí, jako fotografie.  Jedním z cílů této výstavy bylo představit  Rösslera také jako kreslíře a malíře, poukázat na jeho vývoj a některé souvislosti s jeho fotografickou tvorbou.


Ze životapisu Jaroslav Rösslera

 • Narodil se  25. května 1902 Smilov -  na českomoravské Vysočině
 • V 15 letech pracoval u Františka Drtikola 8 let jako laborant (vyučil se 1917 – 1920)
 •  Ve své kolegyni, fotografce Gertrudě Fischerové našel oporu a budoucí manželku
 • Měl velké technické nadání a dokázal využívat různých fotografických postupů
 • V roce 1925 odjel s budoucí manželkou do Paříže (svatba) na půlroční studijní pobyt
 • 1925 – stal se fotografem Osvobozeného divadla
 • Po 8 letech pobytu byl   18. 7. 1935 zatčen, protože fotografoval pařížskou demonstraci a vyhoštěn z Francie
 • Byl první český avantgardní fotograf a člen Devětsilu. Je jediným českým fotografem, který splynul s uměleckou avantgardou, stavějící na hlavu dosavadní představy o tom, co je umění.
 • V 21 letech  ho Karel Teige pověřil fototypografickými úkoly pro časopisy Pásmo, Disk, Stavba a ReD
 •  Tak získal o možnostech funkčního využití fotografie novou představu. Postupoval od fotografie k fotogramu, fotomontáži, typografické koláži a kresbě, až nakonec všechny postupy vhodně mísil, jak si to žádala soudobá koncepce moderního umění.
 • Ještě před svým druhým odjezdem do Paříže v roce 1927 navázal jako reklamní a průmyslový fotograf spolupráci s obrázkovým časopisem Pestrý týden, který pak už z Francie zásoboval i svými reportážemi.
 • V Paříži, kde plánoval zůstat se svou ženou Gertrudu Fischerovou (1894–1976) natrvalo, se zabýval reklamou, především v experimentálním studiu Luciena Lorella, a vytvářel práce pro tak významné podniky, jako například firmy Gibs, Michelin nebo Shell. Přitom ho však lákal i živý pouliční ruch a právě tento zájem se mu nakonec stal osudným a poznamenal celou jeho další budoucnost. Setkal se s demonstranty, a když fotografoval působivý výjev a jeho aktéry, byl zatčen, ve vězení strávil jednu noc, která se mu stala osudnou, smyslově se pomátl, a až po půlročním intenzivním hledání jeho ženou byl nalezen v blázinci ve Štrasburku. Na Žižkově, tenkrát ještě pražském předměstí, si spolu se ženou otevřel skromný fotografický ateliér a starosti spojené s vedením živnosti způsobily, že v jeho tvůrčí práci vznikla nepřirozená mezera, trvající dvě desetiletí.
 • Až v 50. letech se k fotografickému experimentu znovu vrátil. Vytvářel takzvaná prizmata - fotografie snímané přes dvojlomný hranol, experimentoval i s tvárnými postupy - vedle solarizace to byl především Sabatierův efekt - vrátil se tak i k pigmentům. Hýřil novou barevnou a tvarovou představivostí
 •  5. 1. 1990 v Praze zemřel

Jaroslav Rössler je neoddělitelnou součástí české moderny. Moderny, která byla stejně tak literární, malířská a fotografická jako typografická, architektonická, divadelní nebo kinematografická. Jeho dílo je citlivou ozvučnicí doby, ale vyjadřuje se nezávisle na vyjádření druhých. Československá fotografie nemá kromě Rösslera autora, jehož práce v různých výrazových prostředcích by se tak dokonale propojila k moderní koncepci umění. Ojedinělým tvůrčím odkazem autora nejstarších českých fotogramů a vynálezce fotogramů jsou abstrahující vize, rozvíjené během více než půlstoleté umělecké dráhy. (zdroj: wikipedia)

 

 

Kurátoři výstavy: Petr Štěpán, Ilona Víchová, Josef Moucha

Zvětšeniny z původních negativů zhotovil pod přímým dohledem pana ing. Jaroslava Víta Karel Koutský Ateliér Fotorenesance  

 

Praha 1- Staré Město

Národní 9 -  1. patro

Máme otevřeno:

Pondělí , čtvrtek, pátek: 10.00  – 17.00 hodin

Úterý, středa: 10.00 – 18.00 hodin

O státních svátcích a ve dnech pracovního klidu zavřeno

Vstupné: 40 Kč

Snížené vstupné: 20 Kč (členové klubu Art+Antiques, ČRo3–Vltava, důchodci a mládež od 15 do 18 let, studenti a odborní pracovníci


uměleckých ústavů a škol – po předložení náležitých průkazů)

 

Skupinová vstupenka: 100 Kč - organizované skupiny od 5 osob

 

Školní skupinová vstupenka: 10 Kč/skupina - školní výpravy vedené pedagogem

 

Zdarma:  děti do 15 let, zdravotně postižení a novináři – po předložení náležitých průkazů

 

Hodnocení: 99 %


Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka