Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem aneb je libo jablko či hrušku?!

06.11.2017 14:14

Národní galerie/Valdštejnská jízdárna - Praha

3. 11. 2017 – 25. 2. 2018

 

Na tiskové konferenci a komentované prohlídce k nové výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, jsme byli seznámeni se sbírkou zakladatele prvního moderního muzea Ferdinanda II. Habsburského (pocházel z 15 dětí, nebyl nikdy král ani císař!), díky němuž v Praze byl postaven letohrádek Hvězda. Většina děl je k vidění v Česku vůbec poprvé.

 

Akci zahájila tisková mluvčí NG Tereza Ježková, poté  generální ředitel Jiří Fajt řekl,  že tato unikátní výstava byla Národní galerií již domluvena před třemi lety, kdy 14 autorů přispělo ke koncepci výstavy, která je odlišná od předchozí výstavy v Rakousku (Ferdinanda II. Habsburského představila jako tyrolského vladaře), zatímco v Praze na této výstavě jde o dvacetileté působení Ferdinda II.  Habsburského v zemích Koruny české, kdy nastoupil jako osmnáctiletý po smrti Ferdinanda I., svého otce. Poté uvedla výstavu kurátorka výstavy Blanka Kubíková, že získáme přehled o životě renesančního kavalíra, sběratele umění a kuriozit i osobnosti.

 

Expozice byla instalována do několika oddílů

(Rodina, dětství a mládí/Místodržící v zemích Koruny české a vojevůdce (1547 -1567)/Vládce v Tyrolsku (1567 – 1595)

/Dvorský život a slavnosti... další

 

V expozici zhlédneme více než 300 exponátů – historických dokumentů (např. album plánů na letohrádek Hvězda, brnění, panoramatický model Smutečního průvodu Ferdinanda II. Habsburského, Koruna na rozloučenou, Turnajová kniha, Castrum Doloris pro arcivévodu Ferdinanda II.) a také desítky kuriózních předmětů včetně Obrazové sbírky (mimo jiné i portréty lidí s fyzickou anomálií -  – 2,7 metrů vysoký obr, dvorní trpaslík -  obrazy lidí pro obveselení).  Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský příliš do dalekých krajů necestoval,  a tak si svou sbírku doplňoval u svých příbuzných ve Španělsku.

 

 

Získáme přehled o životě renesančního kavalíra, sběratele umění a kuriozit i osobnosti. Stěžejní expozicí je kunstkomora, rozdělená do několika oddílů podle druhu materiálu (korál, železo, exotica, dřevo, mramor…). Např. exponát mramorové ovoce (přimíchán mezi skutečné ovoce na míse) z konce 16. století byl nabízen k obveselení všech ostatních na hostinách, Fangstuhl – žertovná stolice …a  další žertovné kuriozity (renesance znamenala radost).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Letos uplynulo 470 let od chvíle,

kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529 - 1595) přijel do Čech,

aby zde zastupoval zájmy habsburské dynastie.

Před 450 lety se pak arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem.

 

Dvojité výročí se stalo podnětem pro vznik mezinárodní výstavy,

která byla před Prahou představena na rakouském zámku Ambras.

Ten je dnes díky Ferdinandovi nejstarším dochovaným muzeem na světě,“

uvedla kurátorka výstavy Blanka Kubíková

 

Ferdinandův pobyt v českých zemích se protáhl na 20 let,

během nichž přestavěl Pražský hrad

vybudoval renesanční letohrádek Hvězda

pořádal honosné slavnosti a turnaje

ale také podporoval učence a literáty

položil základ pro slavné sbírky uměleckých děl, přírodnin, zbrojí a knih.

 

 

Panovník se proslavil i svou odvahou vzepřít se dobovým konvencím nerovným sňatkem s měšťanskou dcerou Filipínou Welserovou. Všechny tyto aspekty Ferdinandova života výstava představí.

 

Návštěvnicky oblíbená bude bezesporu část výstavy představující exponáty z Ferdinandovy kunstkomory.

K vidění jsou poklady z drahých kovů, kamenů, skla i vzácných přírodnin, jako jsou korály, lastury či roh nosorožce, různé druhy hodin a další přístroje, fosilie, mučicí nástroje a jiné kuriozity, ale také vzácné obrazy, knihy a rukopisy,“

doplnila Blanka Kubíková.

Arcivévoda Ferdinand patřil dosud neprávem k méně známým a opomíjeným postavám evropské historie. Svými zájmy inspiroval svého synovce, pozdějšího císaře Rudolfa II. (1552–1612), za jehož vlády se české země v čele s Prahou staly centrem evropské politiky a kultury. Protože je Ferdinand současně i jednou z mála historických osobností, jež po sobě zanechaly početné a pozoruhodné prameny dokumentující vlastní práci, záliby i soukromý život (uměl foukat sklo), je výstava unikátním svědectvím o životě renesančního kavalíra.

Pro děti bude na výstavě připraven speciální prohlídkový okruh, který přiblíží mladšímu publiku vybrané předměty panovníkovy sbírky. Po celou dobu trvání výstavy bude probíhat bohatý doprovodný program, a to nejen v dobovém ateliéru na balkoně Valdštejnské jízdárny.

 

Výstavu připravil

česko-rakouský tým historiků a historiků umění v čele Blankou Kubíkovou z Národní galerie v Praze,

Sylvou Dobalovou z Ústavu dějin umění AV ČR a

Jaroslavou Hausenblasovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (pro výstavu v Praze) a

Veronikou Sandbichler, ředitelkou zámku Ambras

(pro výstavu na Ambrasu, která se konala od 15. 6. -  8. 10. 2017).

 

Autorský kolektiv tvoří dále: Thomas Kuster (KHM), Paulus Rainer (KHM), Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš (ÚDU AV ČR), Stanislav Hrbatý (Muzeum Hradec Králové), Jan Baťa (FF UK), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

 

Doprovodný program

STUDIOLO/ Laboratoř vědce, dílna řemeslníka, ateliér umělce. Prostor ve výstavě, kde mohou tvořit malí i velcí návštěvníci. Přijďme přemýšlet a pracovat jako renesanční člověk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy a odbornými lektory

čt 23. 11. 2017- 16.30 hodin s Blankou Kubíkovou

ne 3. 12. 2017 - 15.00 hodin s Blankou Kubíkovou

ne 17. 12. 2017 - 15.00 hodin s Alenou Kingham

čt 28. 12. 2017 - 16.30 hodin s Alenou Kingham

ne 21. 1. 2018 - 15.00 hodin s Blankou Kubíkovou

ne 18. 2. 2018   - 15.00 hodin    s Alenou Kingham

čt 22. 2. 2018 -16.30 hodin s Alenou Kingham

Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60 - 90 minut

 

Komentované prohlídky s autory výstavy

ne 12. 11. 2017 - 15.00 hodin  Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou

ne 26. 11. 2017 - 15.00  hodin  Arcivévoda Ferdinand II. (1529–1595) v politických a kulturních dějinách českých zemí – s Jaroslavou Hausenblasovou

čt 7. 12. 2017-16.30  hodin Zbroj ve sbírce Ferdinanda II. Tyrolského – se Stanislavem Hrbatým

ne 7. 1. 2018 -15.00 hodin Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou

čt  25. 1. 2018- 16.30  hodin Arcivévoda Ferdinand II. inspirující: vztah k budoucímu císaři Rudolfu II. – s Eliškou Fučíkovou

čt  8. 2. 2018 -16.30 hodin Zákoutí a taje Ferdinandovy kunstkomory– s Beket Bukovinskou

Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60–90 min.

 

Vycházky do letohrádku Hvězda

Pojďme s námi na prohlídku unikátní stavby, kterou nám může závidět svět. Průvodcem nám budou autoři obsáhlé publikace Hvězda. Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu – Ivan Prokop Muchka a Sylva Dobalová.

so 2. 12. 2017   11.00 hodin

so 10. 2. 2018   11.00 hodin

Cena: 120 Kč / 90 Kč / Doba trvání: 90–120 min. / Na rezervaci / Sraz s účastníky před letohrádkem

 

 

 

TVŮRČÍ DÍLNY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

so        25. 11. 2017    10.30 -17.30 hodin

ne        25. 2. 2018      10.30 -17.30 hodin

 

  • Akvarel ve vědecké ilustraci

Na dvoře Ferdinanda II. působil Joris Hoefnagel malíř, rytec, kreslíř vlámského původu. Jeho precisní záznamy živé přírody budou vedle ilustrací v Mattioliho herbáři (vydaného v Praze roku 1562) inspirací našich vlastních akvarelových studií. Budeme poznávat byliny, seznamovat se jejich medicínskými účinky a ukážeme si i barviva z nich vyrobená. Ty využijeme při akvarelové malbě.

Dílnu vedou Jitka Handlová a Marie Ladrová. Určeno pro mládež od 13 let a dospělé.

Cena: 600 Kč / Na rezervaci

----------------------------------------------------------

so  20. 1. 2018  10.30 -17.30 hodin

  • Vystoupit z plochy

Během dílny se budeme teoreticky i prakticky zabývat výtvarnou formou reliéfu a technikou dřevořezby. Inspirací nám budou vlysy, reliéfy a ilustrace na výstavě. Materiálem lipové dřevo.

Dílnu vedou Kamila Housová Mizerová a Olga Fadli Pětivoká. Určeno pro mládež od 13 let a dospělé.

Cena: 600 Kč / Na rezervaci

----------------------------------------------------------

 

FERDINAND II. VE ZKRATCE

Prohlídka výstavy pro malé i velké

Hledejme symbol hvězdy a najdeme 21 pozoruhodných předmětů se zajímavými texty. Dozvím se, jaký byl arcivévoda Ferdinand, zda se na jeho dvoře dařilo vědě a umění, k čemu se používal bezoár, a mnoho dalšího.

----------------------------------------------------------

VE TŘPYTU HVĚZDY

Procházku výstavou obohatí úkoly k pozorování, přemýšlení, kreslení i skládání v podobě pracovního listu (děti 8–13 let)

----------------------------------------------------------

VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

ne        17. 12. 2017    14.00 -16.00 hodin

ne        21. 1. 2018      14.00 -16.00 hodin

Vladař, architekt a milovník umění Ferdinand II. Vás zve do svých služeb. Přispějte do sbírky kuriozit svým dílem.

Pro děti 6 - 13 let

Cena: 90 Kč / 1 os. / Na rezervaci

----------------------------------------------------------

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO PEDAGOGY

ČT       9. 11. 2017      16.30   hodin s kurátorkou výstavy Blankou Kubíkovou

Cena: zdarma s potvrzenou rezervací / Doba trvání: cca 60–90 min. / Na rezervaci

----------------------------------------------------------

PRO ŠKOLY

Vzdělávací programy a komentované prohlídky s ateliérem či pracovním listem na objednávku.

----------------------------------------------------------

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU V ČESKÉM, ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCE

Rezervace a informace o programech: ssueduc@ngprague.cz nebo 233 081 720

 

Pořadatelé

Národní galerie v Praze

Uměleckohistorické muzeum Vídeň

Ústav dějin umění Akademie věd České́ republiky, v. v. i.

 

Za podpory

Ministerstva kultury České republiky

Generální partner

Komerční banka

www.ngprague.cz

Máme otevřeno:  út – neděle: 10.0 - 18. 00 hodin

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková