Archa pro Ukrajinu aneb program Podpora ukrajinské kultury odstartoval

23.11.2023 18:36

 

 

Program

Podpora ukrajinské kultury znamená, že

Ukrajina získá dvě mobilní pracoviště

Konzervační a digitalizační

pro zachování tištěného kulturního dědictví.

 

 

Zástupci Ministerstva kultury ČR, Českého výboru ICOM, Národní knihovny ČR,

nadace Karel Komárek Family Foundation, společnosti MND a.s., pan Libor Winkler a

pan Dalibor Dědek ze Zapojme Ukrajinu,

představili mimořádný projekt Archa,

který je výsledkem unikátní spolupráce

veřejného a soukromého sektoru

v rámci programu Podpora ukrajinské kultury.

 

 

Program Podpora ukrajinské kultury je vyústěním všech předchozích aktivit MK ČR

 

Ministerstvo kultury ČR a jeho příspěvkové organizace jsou v oblasti pomoci Ukrajině velmi aktivní už od začátku války, a to již od prvních dnů, kdy vypukla agrese Putinova Ruska vůči Ukrajině. Ministerstvo kultury ČR ihned navázalo kontakt s Ministerstvem kultury a informační politiky Ukrajiny. Postupovalo při tom jednak napřímo, jednak prostřednictvím expertů z Českého výboru ICOM.

Už v květnu loňského roku MK ČR poslalo na Ukrajinu materiální pomoc pro ochranu kulturního dědictví. Po celou dobu konfliktu podporuje Ukrajinu na diplomatickém poli v rámci vyjednávání v Evropské unii. Neustále však pokračuje v hledání dalších cest, jak podpořit Ukrajinu materiálně.

Český výbor ICOM sehrál klíčovou roli při vytváření tzv. Red listu, stěžejního dokumentu bránícího vývozu významných uměleckých děl a artefaktů za hranice Ukrajiny.

Nově zahájený Program Podpora ukrajinské kultury je tedy logickým, ale náročným a nakonec úspěšným vyústěním všech předchozích aktivit. 
Od počátku Putinovy války proti Ukrajině je totiž jednoznačně zřejmé, že Rusové – cíleně - likvidují ukrajinské kulturní dědictví, tvořící národní identitu a historickou paměť Ukrajiny. Dokladem takového barbarského počínání jsou už dlouhé seznamy zničených historických budov, knihoven, galerií, divadel a jiných kulturních zařízení včetně obrovského množství jednotlivých předmětů kulturního dědictví.

 

 

Základní informaci podal na konferenci ministr kultury Martin Baxa

 

Mistr kultury ČR pan Martin Baxa celkem přirozeně zahajoval konferenci, připomínající doslova až demonstraci odpory snad všech našich kulturních institucí Ukrajině a právě vzniklému Programu Podpora ukrajinské kultury. Ve svém oprávněně emotivním projevu řekl:

Dnes představujeme Archu – první projekt programu. Je dokonalým naplněním faktu, že kultura spojuje. Archa je symbolem záchrany. Ukrajinské kulturní dědictví je v ohrožení. K tomu nesmíme být lhostejní. A také nejsme. Jsem velmi rád, že se nám všem podařilo spojit síly pro dobrou věc. Děkuji všem dárcům, jejich pomoci si velmi vážím. Bez nich by totiž nebylo možné Archu vybudovat. Archa 1 je již finančně pokrytá, Archa 2 na své dárce teprve čeká. Dnes proto odstartuje kampaň, která pro ni má získat finanční prostředky a do které se může připojit každý z nás.

Česká republika je jedním z nejpevnějších ukrajinských spojenců v oblasti zbrojního materiálu, diplomatické i humanitární podpory, podpora kultury je dalším logickým krokem. Program tvoří jednotlivé projekty, které jsou vždy připravovány s ukrajinskou stranou tak, aby pomáhaly řešit konkrétní problémy. Jde o unikátní propojení veřejné a soukromé sféry. Stát prostřednictvím Ministerstva kultury ČR a Českého výboru ICOM komunikuje s ukrajinskou stranou potřeby tamní kulturní obce. Tak vznikl zásobník projektů, které mohou být postupně realizovány díky finančním prostředkům soukromých dárců.

 

 

Hovořili i ostatní spolutvůrci Programu

 

Tisková konference pořádaná na půdě Národní knihovny ČR v důstojném sále Zrcadlové síně Klementina byla jednoznačně kolektivním vyjádřením podpory a pobouření  zúčastněných – nejen přímo diskutujících aktérů – ale i svorně všech představitelů našich kulturních institucí, klíčových pracovníků ministerstva a také soukromého sektoru, který se na vzniku Projektu angažoval.

Konferenci řídila za Ministerstvo kultury ČR, paní Jana Malíková, tisková mluvčí MK a jednotliví aktéři celého projektu přistupovali k mikrofonu, aby vyjádřili svůj názor, proč se v Programu angažovali a také míru své angažovanosti stručně představili. Příjemný -  a pro přítomného Chargé d'affaires, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, jeho excelenci Vitalije Usatyje - nesporně i značně povzbudivý, po každém z příspěvků následující souhlasný potlesk celého auditoria, v jehož řadách nechyběla ani www.www-kulturaok-eu.cz.   

 

 

Gina Renotière, předsedkyně Českého výboru ICOM

 

Jako první - po úvodním slovu ministra Baxy – vystoupila paní Gina Renotière, předsedkyně Českého výboru ICOM.

 

Role kultury je mnohdy ve společnosti podceňována, ale ruské útoky na řadu památek a kulturních institucí ukazují, že je to právě naopak kultura, která definuje identitu samostatné a nezávislé Ukrajiny. Během více než rok a půl trvající války zničili Rusové řadu kulturních památek – muzeí, galerií, knihoven, ale i slavných památníků. Mnoho kulturních pracovníků padlo, ať již v řadách obránců země, nebo mezi civilisty, kteří se stávají tak často obětí ruských útoků. Mnohé instituce jsou zničené, lidé přišli o svá zaměstnání a zdroje obživy. Ale věří ve svůj národ a věří v poslání kultury, a cítíme povinnost je v tomto podpořit a pomáhat jim.

 

 

Generální ředitel Národní knihovny ČR, Tomáš Foltýn 

 

Generální ředitel Národní knihovny ČR, Tomáš Foltýn ve svém vstupu především zdůraznil, že Národní knihovna ČR disponuje zkušenostmi, odborníky i technickým vybavením, které poskytne Ukrajině.   

 

Národní knihovna ČR je celosvětově renomovanou institucí zejména pro své aktivity v oblasti trvalého uchování a zpřístupnění kulturního dědictví. Tuto zásadní roli se chystá naplnit i prostřednictvím vybudování mobilního konzervačního pracoviště, do něhož vkládá své znalosti získané jak ve špičkových výzkumných laboratořích, tak při aktivní pomoci dalším organizacím, které byly vystaveny poškození svých fondů. Toto mobilní pracoviště, které bude v polovině příštího roku poskytnuto ukrajinským knihovnám, pomůže zajistit prvotní záchranu tamějšího tištěného kulturního dědictví – rychle, efektivně, na místě samém. Odborní pracovníci Národní knihovny ČR zároveň zaštítí i potřebné zaškolení obsluhy pracoviště. Obdobným způsobem zajistí Národní knihovna také mobilní digitalizační pracoviště.

 

 

Zástupci soukromého sektoru vysvětlili své pohnutky

 

O realizaci první části projektu ARCHA, tedy části označené jako ARCHA 1 se přičinila trojice soukromých institucí, které dohromady poskytly částku 12 milionů.

Archa 1 je mobilní konzervační pracoviště pro zachování tištěného kulturního dědictví Ukrajiny. Toto zařízení zajistí Národní knihovna ČR z příspěvků MND a.s., nadace Karel Komárek Family Foundation a pana Libora Winklera a jeho přátel. Jednotka bude na Ukrajinu předána již v první polovině příštího roku.

 

  

O projektu Archa 1 hovořili dárci

 

·         Jana Hamršmídová, Ředitelka divize Energy společnosti MND a.s.

 

Situace na Ukrajině se nás dotýká – lidsky i z hlediska podnikání. Na západě země těžíme plyn a stavíme větrnou elektrárnu. Zaměstnáváme zde více než čtyři desítky lidí. Díky nim známe místní potřeby. V prvních dnech ruské invaze jsme pomáhali s akutní humanitární pomocí, později jsme například pro město Irpiň pořizovali dieselové generátory pro situace, kdy kvůli ostřelování nešel proud. V létě jsme s naším ukrajinským partnerem podporovali sérii táborů s psychologickou pomocí pro děti, které přišly ve válce o rodiče. Vnímáme, že v ohrožení nejsou jen životy lidí, ale také kulturní dědictví ukrajinského národa a je třeba jej chránit. Proto jsme se rozhodli podpořit projekt Archa.

 

 

·         Luboš Veselý, Ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation

 

Iniciativu Archa, u jejíhož zrodu jsme stáli, považujeme za velmi smysluplnou i proto, že témata kultury a umění naplňují jeden z programových pilířů naší nadace. Při podpoře jednotlivců i kulturních projektů se často vztahujeme k citátu Jana Viktora Mládka, že ‚Přežije-li kultura, přežije národ‘. Když dennodenně sledujeme cílenou destrukci ukrajinského kulturního dědictví, rezonuje s námi tato myšlenka o to silněji. Zapojení naší nadace do projektu Archa je navíc vyústěním našeho téměř dva roky trvajícího programu Pomoc Ukrajině, díky němuž ihned po vypuknutí války získaly domov ukrajinské rodiny a později odstartoval systém podpory volnočasových aktivit pro ukrajinské i české děti.

 

 

·         Libor Winkler, Český podnikatel a filantrop: 

 

V kulturních a společensky prospěšných projektech se angažuji již řadu let a stejně tak je znám můj velmi kladný vztah k Ukrajině, který vznikl roky před ruskou invazí. Mám tu zemi ze srdce rád, a tak mě vpád ruských vojsk hluboce zasáhl. Možnost podpořit projekt Archy a přesvědčit k tomu samému mé přátelé, kterým není kulturní bohatství Ukrajiny lhostejné, jsem přijal s velkým odhodláním. Myslím si, že kulturní dědictví je to, za co stateční Ukrajinci pokládají své životy, a proto je jeho záchrana velice důležitá. Jsem rád, že Archa 1 brzy „vypluje“ na svou záchrannou misi a věřím, že Archa 2 ji bude i díky veřejné sbírce následovat. Upřímně bych byl ale nejraději, kdyby žádné další archy už nebyly v budoucnu potřeba.

 

 

Druhá část program Podpora ukrajinské kultury - Archa 2

 

Další část tiskové konference byla cele věnována druhé části programu Podpora ukrajinské kultury onačenému jako Archa 2. 

Archa 2 je označení pro druhou mobilní jednotku, tvořenou tentokrát mobilním digitalizačním pracovištěm pro zachování tištěného kulturního dědictví Ukrajiny. Tato část programu Podpora ukrajinské kultury – s označením Archa 2 - bude financována prostřednictvím kampaně, kterou organizuje Nadační fond pro Ukrajinu.

Všechny informace o této akci najdeme na webové stránce  

www.zapojmeukrajinu.cz

číslo sbírkového účtu: 319902145/0300

Předpokládaná hodnota této mobilní digitalizační jednotky by měla být 12 milionů korun.

 

(Za Nadační fond pro Ukrajinu, vystoupil na TK, Michal Šedivý, koordinátor projektu)   

 

O financování druhé části projetu Podpora ukrajinské kultury, projektu ARCHA 2

 

Financování Archy 2, tedy vytvoření mobilního digitalizačního pracoviště bude, jak jsme se na tiskové konferenci dozvěděli, probíhat prostřednictvím sbírky nazvané Zapojme Ukrajinu. 

K této části projektu se vyjádřil Dalibor Dědek, za Nadační fond pro Ukrajinu: 

 

Nadační fond pro Ukrajinu se sice primárně věnuje pomoci Ukrajinské armádě, máme za sebou ale už pár projektu, které jsou vyloženě humanitárního charakteru. Na Ukrajině jsou naše sanitky, generátory, čerpadla nebo vysoušeče. Věříme, že projekt Archa 2 bude další úspěšně realizovanou sbírkou.

 

 

Bude ještě i Archa 3, 4 a další…?

 

K otázce, která se v souvislosti s vleklým konfliktem na Ukrajině, a mizivé naději na jeho brzký konec, všem přítomným sama nabízela, tedy, zda budou následovat ještě další části projektu ARCHA, se vyjádřil celkem jednoznačně především Ministr kultury Martin Baxa.

 

Po měsících práce dnes představujeme první velký počin. Budeme i nadále pokračovat v koordinaci aktivit, které přinesou ukrajinské kultuře konkrétní podporu a budeme je také postupně představovat veřejnosti spolu s našimi partnery, kterým patří velký dík,

 

Dozvěděli jsme se také, že Ministerstvo kultury ČR v současné době jedná i o dalších projektech. Mezi které patří například příprava filmového festivalu či získání finančních prostředků pro arteterapii, již ukrajinská strana považuje za velmi důležitou podporu při zvládání traumatických následků války, kterými Ukrajinci trpí.

 

 

Závěr patřil jeho excelenci Vitaliji Usatyji, Chargé d'affaires Velvyslanectví Ukrajiny

 

Celkový počet památek kulturního dědictví poškozených Ruskem od 24. února 2022 do 25. října 2023 je 853. Rusko se snaží zničit ukrajinskou kulturu. Útočí na kostely, muzea, knihovny, archivy, architektonické památky, divadla, tyto objekty nepředstavují žádnou hrozbu. Každý takový útok je projevem genocidy ukrajinského lidu. Ukrajina brání svou podstatu, a je těžké nacházet v naší obtížné situaci sílu věnovat se jiným aktivitám, než je obrana státu a pouhé přežití. Naše kultura je ale tím, co nás formuje a odlišuje od těch, kteří o nás chtějí rozhodovat. Jsem proto velice rád, že i díky programu Podpora ukrajinské kultury můžeme rozvíjet i tyto oblasti našeho života."

 

Text s využitím podkladů MK, zpracoval: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček (14 x) a MK ČR (3 x)   

 

 

 

Kontakty:

Ministerstvo kultury ČR
https://www.mkcr.cz/

 

Národní knihovna České republiky
Martina Košanová, ředitelka odboru komunikace
martina.kosanova@nkp.cz
T: 602 811 320

 

Nadace KKFF
Lukáš Pfauser, PR manažer 
lukas.pfauser@komarekfoundation.org 
T: 606 661 022

 

Společnost MND a. s.
Dana Dvořáková, tisková mluvčí
Dana.Dvorakova@kkcg.com
T: 602 372 834

 

Libor Winkler
Vendula Dittrichová, manažerka komunikace investiční skupiny RSJ
vendula.dittrichova@rsjinvest.com
T: 605 720 712

 

Program Podpora ukrajinské kultury
Michal Šedivý, koordinátor programu
michal.sedivy@mkcr.cz
T: 774 403 441

 

Český výbor ICOM
Lucie Tučková, členka předsednictva
petrkov@pamatnik-np.cz
T: 770 197 266

 

Výzva a podklady ke sbírce:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/projekt-archa-aneb-jak-ukrajina-ziska-dve-mobilni-pracoviste-pro-zachovani-tisteneho-kulturniho-dedictvi/