Antonín Gavlas – ´Světelná znamení ´ aneb oslavme své životní jlubileum!

21.06.2013 11:33

Antonín Gavlas – ´Světelná znamení´ aneb oslavíme své životní jubileum!

 

Nová galerie - Nový Jičín

17. 6.  - 28. 7. 2013

 

 

Antonín Gavlas je všestranný umělec, což i v roce svého životního jubilea (60) potvrzuje mnohými výstavami: v současné době můžeme jeho výstavu zhlédnout v obrovské Nové galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně, kam se autor symbolicky vrací jako do svého rodiště. Již od studií na Masarykově univerzitě v Brně je jeho dílo ovlivněno poznáváním jiných filozofií, uměleckých směrů, ale také studiem a použitím různých způsobů technologií malby, např. ojedinělé a vzácné, málo používané enkaustiky, mající původ až ve starém Egyptě.

Navštívíme-li kteroukoli jeho výstavu, obklopí nás krása, povznášející klid, harmonie, pozitivní vztah k životu, bytí – a to vše nás jakoby unáší do výšin vesmíru prosvětlených jasnými a jemnými barvami jeho kompozic, neboť symbolika světla je v jeho tvorbě dominantní, projevuje se i v názvech děl a celých výstav.

 

Antonín Gavlas je však mnohem všestrannější umělec: na jeho výstavách můžeme obdivovat nejen malby  tvořené technikou enkaustiky, ale i velkoplošné smalty, dřevěné a skleněné objekty, také však vynikající fotografické koláže.

 

Nezapře v sobě romantika, který vybízí diváka hledat a nalézat podobný pohled na svět tak, aby se spolu s umělcem oprostil od všeho přízemního, malého a malicherného a pohroužil se do snů o světě novém, plném světla, jasu a něžné krásy.

 

Antonín Gavlas je však také propagátorem výtvarného umění a organizátorem různých výstav a uměleckých projektů. Kromě sochařského sympozia v Ostravě-Plesné založil i sympozium smaltu ve Vítkovicích, dříve organizoval mezinárodní výstavy Vox humana, je předsedou Výtvarné skupiny In Signum a byl i ředitelem uměleckoprůmyslové školy v Ostravě. Sám vystavoval mnohokrát v ČR, ale také v Belgii, Anglii, Německu, Japonsku, Polsku, Slovensku, Švýcarsku, USA aj.   (text: PhDr. Šárka Hrdinová)

 

Podle tiskové zprávy graficky zpracovala

Ing. Olga Koníčková

Foto: A. Gavlas