Anna Maria Schönrock - The Space is Yours aneb výstava o tom, že každý smyslový vjem v nás zanechavá stopu

17.02.2023 19:23

 

 

Anna Maria Schönrock

The Space is Yours / Prostor je váš

15. 2. – 23. 3. 2023

Karpuchina Gallery

 

 

„Ve své práci zkoumám především přítomnosti a nepřítomnosti a jejich stopy, kde a jak se tyto stavy vyskytují, jak jsou definovány, co mohou znamenat. Zajímá mě neustálé střídání mezi přítomností a nepřítomností a stopy zanechané těmito stavy nebo během jejich transformačních procesů.“

Anna Maria Schönrock

 

 

Anna Maria Schönrock je mladá německá malířka, která se pohybuje ve své tvorbě na pomezí tří pólů lidské fantazie. Její díla oscilují mezi figurací, fikcí a abstrakcí. Ale vzdor tomuto zdánlivě nepatřičnému smyslovému koktejlu, lze jejím obrazům docela dobře věřit.

Díla nehýří transparentními barvami, působí cudně a nevnucují se. Jsou jakoby zadumaná, zasněná a nabízejí divákovi vhled do snové vize, která se mu ale nevtírá do mysli násilím, avšak stejně mu tam vstupuje. Dobrovolně ji přijímá a odnáší si ji sebou.

V sobě.

 

 

Prostor bude váš, protože se vás dotkne

 

Akt doteku je ústředním motivem všech prací Anny Marie Schönrock.

Dotek obrazu s naší myslí, je jako fyzický dotek se snem. Tudy vede cesta k vnímání reality očima autorky.

A tudy někudy by mělo asi vést i naše vnímání světa kolem. Tak trochu jako přes filtr. Filtr lidskosti a tolerance.

My se přece neustále setkáváme s něčím, nebo s někým, ale v tom samém okamžiku, se také ten někdo, či něco, setkává s námi. Interakce dvou subjektů. A ta by měla být přijímána pozitivně. Z obou stran.

Uvědomujeme si - vzájemně - svoji existenci. Zlomek vteřiny či dlouhé zahledění. Ale ten střet, kontakt, dotek, zanechává v obou subjektech pocit, stopu. Ta setrvává v mysli. Třeba jen zasuta kamsi do podvědomí obou dotýkajících se. Ale je. A tím, že je, zůstává – ať už vnímána nebo nevnímána – trvá. Po dobu existence každého ze subjektů. Dotek, otisk, zůstává, i když jsme na něj zapomněli. Je v nás a nějak nás ovlivňuje, aniž si to vůbec uvědomujeme.

Anna Maria Schönrock svými obrazy, pro nás ty své dávné i nedávné doteky vyvolává jako film ve vývojce a tlumočí nám je. Nám, vnímajícím divákům, formou dalšího doteku. Doteku, který po našem setkání s jejím obrazem, zůstává zase kdesi v nás….

 

 

Výstava je váš prostor k zamyšlení nad nehmotným zážitkem…

 

„Anna Maria Schönrock (1989) ve své nové výstavě buduje okouzlený svět, aniž by nechala pochybovat o jeho nereálnosti. Postavení zdánlivě nesouvisejících objektů vedle sebe jí umožňuje vytvořit nečekaný, často snový obraz s jistou mysteriózní úrovní. Kombinace různých motivů navíc poskytuje příležitost k osobnímu prozkoumání široké škály témat – od těch nejtriviálnějších, každodenních až po stěžejní.

Například kaktus v kleci je mocným symbolem uvěznění, omezení a izolace. Může představovat pocity uvíznutí nebo zablokování v určité oblasti života. Společně mohou vytvořit silný obraz, který vypovídá o boji o uvěznění v situaci, zatímco stále sníte o lepší budoucnosti. Může také prozkoumat myšlenku vymanit se z omezení okolního prostředí a objevit vnitřní krásu.

 

 

Norimberská umělkyně ve svých obrazech odráží jak aspekty hravosti a radosti na jedné straně, tak melancholie a smutku na straně druhé. Co se týče barevných tónů, je zde více hřejivé nálady než ponuré pohodlí. Jemně ovládá rovnováhu mezi hladkými plochami a zářivým schématem jedné barvy přecházející do druhé a používá barvu jako médium ke zvýraznění fiktivní atmosféry.

Opakujícím se motivem v Schönrockových dílech jsou rukavice a ruce bez života. Na rozdíl od prvního jsou ruce buď v očekávání, nebo jsou téměř připraveny něco uchopit nebo provést akci. Svou plodnou imaginací a jedinečnou poetickou silou zve diváka, aby se ponořil do bazénu svých vnitřních vzpomínek a ztratil se v jejich fikčních světech. Nyní je váš prostor k zamyšlení nad nehmotným zážitkem.“

 

 

Autorkou textu je Eneja Urnaut, absolventka Univerzy v Mariboru (Bachelor of Arts - BAArt History) v letech 2016 – 2021 a University Karlovy (Dějiny umění, jihoslovanská a balkanistika, divadelní věda, blízkovýchodní studia) v letech 2019 – 2020.

Eneja Urnaut působí třetím rokem jako spolupracovnice Karpuchina Gallery a je i kurátorkou výstavy Anny Marie Schönrock -  The Space is Yours / Prostor je váš.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

Anna Maria Schönrock

The Space is Yours / Prostor je váš

15. 2. – 23. 3. 2023

Kurátorka: Eneja Urnaut

Karpuchina Gallery

Rybná 22, Praha 1, 110 00

Otevřeno: Úterý až neděle: 13:00 – 18:00 nebo po domluvě