Anna Hulačová a Václav Litvan: Zuby nebo rohy/Teeth or Horns aneb umělec umí stvořít zvíře, které má současně zuby i rohy!

03.03.2015 12:53

Entrance Gallery  - Oranžérie Břevnovského kláštera -  Praha

27. 2. – 22. 3.  2015

 

Vernisáže vskutku monumentální výstavy ´Zuby nebo rohy´, kterou připravila Entrance Gallery v areálu Břevnovského kláštera, se osobně zúčastnili oba autoři, Anna Hulačová a Václav Litvan, oba partneři na své společné umělecké i životní pouti, oba vynikající umělci. Každý z nich tvoří sice sám, ale výstavy si určují společně spolu. 

 

 

 

Jak už je zde zvykem,

nejdříve jsme vyslechli přednášku obou autorů

provázenou videoprojekcí děl především Anny Hulačové.

 

Co řekla kurátorka výstavy

Název společné výstavy zvolili Anna Hulačová

a

Václav Litvan na základě náhody,

aniž by nějak dopředu záměrně

určovala výběr a význam vystaveného.

Přesto jej i v jeho ´nezáměrnosti´ můžeme vnímat

jako signifikantní moment pro další interpretaci.

Goethe ve své básni předkládá půvabně přímočarou myšlenku (resp. metaforu)

příroda nemůže obdařit rohatého býložravce ještě zuby šelmy a naopak,

protože na obojí najednou se jí nedostává hmoty.

Příroda tedy hospodaří dokonale vyváženým způsobem –

tam přidá, tam ubere –

aby zachovala křehkou rovnováhu. Zuby nebo rohy.

 

V uvažování osvícenského myslitele nás jistě nepřekvapí duální princip,

podle nějž hospodaření přírody charakterizuje:

předkládá dvě navzájem se vylučující možnosti,

aniž by uváděl do tohoto vztahu možnost třetí,

například zobák, potažmo další.

Toto dialektické vyvažování protikladů je pevně zakořeněno i v tradičních dějinách umění a nauce o stylu. Ve svém spise Základní pojmy dějin umění (1915) je vymezil Heinrich Wölfflin (lineárnost - malířskost, plošnost - hloubka, jasnost - neurčitost, rozmanitost - jednota, uzavřenost - otevřenost) a tento binární způsob uvažování o umění (jenž je samozřejmě mnohem starší), je populární i v reflexích současného umění – byť často jen jako řečnická floskule. Tento model interpretace je totiž použitelný v podstatě univerzálně – najít dva aspekty, které lze situovat do vztahu opozice, je možné skoro vždycky. A tak i v případě dvojvýstavy Anny a Václava můžeme postupovat tímto způsobem: hranaté nebo oválné, plocha nebo objem, horizontální nebo vertikální, bílá nebo černá, oči nebo uši, zrak nebo hmat, muž nebo žena…

 

Kurátorka: Tereza Jindrová

 

Praha 6

Markétská 1

www.entrancegallery.com

 

Máme otevřeno:

čtvrtek – neděle: 12.00 – 18. 00  hodin

vstup: volný

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková