Anna Daučíková: Samostatná výstava/Intermarium/Matthijs Munik: Neolastoscope aneb ´bolest a radost, to je ošemetné´….A.D.

08.03.2016 12:25

Centrum současného umění FUTURA - Praha

27. 1. – 27. 3. 2016

 

Na vernisáži více výstav, zejména ´Samostatné výstavy´ (video) Anny Daučíkové, jsme zhlédli autorčiny práce, jež jsou neúplným pokusem o shrnutí nejdůležitějších témat v práci této první československé feministické a queer umělkyně. Na východ obrácená emigrace a pobyt v Rusku 80. let, determinace sexuální identitou do pozice vždy jiného a touha spojená s vizualizací smyslových zážitků, vztah minulosti a současnosti se nakonec obrací k spojujícímu tématu politického těla. (kurátor: Michal Novotný)

Intermarium

Výstava (dosti náročná na pochopení návštěvníka) se soustředila na téma národní identity v umění zemí střední a východní Evropy v posledních 30 letech. Projekt je inspirován koncepcí Intermaria – specifickou a unikátní vizí koalice zemí situovaných mezi Černým a Baltickým mořem. Projekt je tudíž věnovaný  fantazmagoriím a představám, ke kterým se tedy uchylují země střední Evropy, aby definovaly svou pozici vůči západní Evropě i vzájemné postavení v rámci regionu. Výchozím bodem projektu byla kniha Ziemowita Szczerka – Vítězná republika. Po II. sv. válce mělo podle autentických meziválečných plánů rozvoje Polska, dojít ke spojení Polska se Slovenskem do jednoho státu, dále mělo dojít k vytváření konfederace s okolními zeměmi (Česko, Maďarsko, Litva, Rumunsko, Jugoslávie). V rámci tohoto politického  útvaru mělo dojít k sentimentálnímu návratu ke snu o zlatém jagellonském věku zemí od ´moře k moři´.

Vize se ukáže nereálnou… a tak si na výstavě pohlédneme specifika jednotlivých zemí regionu prizmatem jejich představ o sobě samých, o pozici vůči ostatním evropským státům…. Upadla problematika národní identity v zapomnění společně s blednoucími i nechtěnými vzpomínkami na společnou koexistenci pod dohledem velkého bratra? … Je čas najít nový stát. Někteří říkají, že tam můžeme najít štěstí…

 (kurátor: Lukasz Bialkowski, Piotr Sikora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthijs Munik: Neolastoscope

Munnik se soutředil na práci se světlem, barvou a zvukem v instalacích připomínajících psychedelickou zkušenost. Často pracuje s barevným stroboskopickým světlem, rozkladem světla a hypnotickým zvukem Jeho prezentace se zde soustředila na historické téma vizuální hudby. (kurátor: Martyna Laukaityté)

www.futuraprague.com

 

Hodnocení:  59 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková